Az összhaderőnemi támogatás új szervezeti egysége és annak feladatai a NATO-ban

Szerzők

  • Magyar Róbert alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.2.1%20

Kulcsszavak:

JSEC, hátország, képesség, kollektív védelem

Absztrakt

A szerző a NATO újonnan létrehozott Összhaderőnemi Támogató és Felkészítő Parancsnoksága (NATO Joint Support and Enabling Command – JSEC) bemutatására vállalkozik tanulmányában. A Magyar Honvédség állandó kapcsolattartójaként (Standing Point of Contact – SPOC) fontosnak tartja bemutatni azt az új összhaderőnemi hadműveleti szintű parancsnokságot, amelyet a NATO-tagországok döntései alapján hoztak létre, majd 2019- re elérte kezdeti, míg 2021 őszére a teljes műveleti képességét. A JSEC létrehozásával a NATO tagországai a nemzeti és a kollektív védelmi képességek fejlesztésének kérdésére, valamint a Szövetség walesi (2014) és varsói (2016) csúcstalálkozóján meghatározottakra kívántak választ adni. A tanulmány a JSEC létrehozásához vezető utat és a parancsnokság egyes funkcióit vázolja fel, és gyakorlati példákon keresztül szemlélteti a JSEC-hez köthető feladatok komplex és összefüggő rendszerét, valamint igyekszik rámutatni a kialakuló funkcionális területekre.

Információk a szerzőről

Magyar Róbert alezredes

hátországvédelmi főnök (Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Hátországvédelmi Főnökség)

Hivatkozások

• Active Engagement, Modern Defence – Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization. Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon 19–20 November 2010. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf

• Allied Joint Publication-5, Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations, Edition A Version 2, with UK National Elements (Change 1). May 2019. NSO. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971390/20210310-AJP_5_with_UK_elem_final_web.pdf

• Babos Petra: Meghosszabbítják a pápai repülőtér futópályáját. 2021. 01. 30. PÁPAésVIDÉKE. https://papaesvideke.hu/?p=7601

• Boeke, Sergei: Creating a secure and functional rear area: NATO’s new JSEC Headquarters. 13. 01. 2020. NATO Review. https://www.nato.int/docu/review/articles/2020/01/13/creating-a-secure-andfunctional-rear-area-natos-new-jsec-headquarters/index.html

• Central Europe Pipeline System (CEPS). 30. 08. 2021. NATO E-Library. https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49151.htm%3FselectedLocale%3Den

• Chicago Summit Declaration – Issued by the Heads of State and Government participating in the-meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012. 20. 05. 2012. NATO E-Library.https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87593.htm?selectedLocale=en

• Csiki Tamás – Tálas Péter – Varga Gergely: A NATO walesi csúcstalálkozójának napirendje és érté-kelése. Nemzet és Biztonság, 2014/4., 112–128. http://nemzetesbiztonsag.hu/letoltes.php?letolt=602

• Csordás Csilla: Öt éve alakult meg a NATO Erőket Integráló Elem Székesfehérváron. 2021. 09. 08. Székesfehérvár Városportál. https://www.szekesfehervar.hu/unnepi-ot-eve-alakult-meg-az-nfiuszekesfehervaron

• Defender Europe 21. U.S. Army Europe and Africa. https://www.europeafrica.army.mil/DefenderEurope/

• Department of Defense – Military Construction Program – FY 2021 Budget. February 2020. https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2021/budget_justification/pdfs/11_NATO_Security_Investment_Program/FY21_NATO_Security_Investment_Program.pdf

• Deterrence and Defence. 25. 06. 2021. NATO E-Library. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm?selectedLocale=en

• Drent, Margiret – Kruijver, Kimberley – Zandee, Dick: Military Mobility and the EU-NATO Co-nundrum. Clingendale Report, July 2019. https://www.clingendael.org/sites/default/files/2019-07/Military_Mobility_and_the_EU_NATO_Conundrum.pdf

• Europe needs a Military Schengen. European Defence Matters, Issue 12, 2017. https://eda.europa.eu/webzine/issue12/cover-story/europe-needs-a-military-schengen

• Fact Sheet. JSEC. Sept 2021. https://jsec.nato.int/systems/file_download.ashx?pg=139&ver=9

• Faragó Péter: Elérte a teljes műveleti képességet a NATO Mögöttes Támogató és Felkészítő Pa-rancsnokság. 2021. 09. 09. honvedelem.hu. https://honvedelem.hu/hirek/elerte-a-teljes-muveleti-kepessegeta-nato-mogottes-tamogato-es-felkeszito-parancsnoksag.html

• Herszenhorn, David M.: Call for ’military Schengen’ to get troops moving. 04. 08. 2017. Poli-tico.https://www.politico.eu/article/call-for-military-border-schengen-to-get-troops-moving-nato-eudefense-ministers/

• Kepe, Marta: NATO Decides to ’Troop the Colours’ As Symbol of Deterrence in the Baltics. 28. 07. 2016. RAND. https://www.rand.org/blog/2016/07/nato-decides-to-troop-the-colours-as-symbolof-deterrence.html

• Kucharski, Lesley: Russian Multi-Domain Strategy against NATO: information confrontation and U.S. forward-deployed nuclear weapons in Europe. Lawrence Livermore National Laboratory, 2018. https://cgsr.llnl.gov/content/assets/docs/4Feb_IPb_against_NATO_nuclear_posture.pdf

• Lange, Philipp: A New NATO Command in Germany. Federal Academy for Security Policy. Secu-rity Policy Working Paper, 26. 10. 2018. 1. https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/working_paper_2018_10.pdf

• McEntee, Marni: Ramstein closes runway for 10 days of repairs. 17. 09. 2004. Stars and Stripes. https://www.stripes.com/news/ramstein-closes-runway-for-10-days-of-repairs-1.24278

• Military Mobility. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Mobility#cite_note-politico_487-1

• NATO Chronicles: NATO Pipeline System: From the Sea to the Sky. 19. 11. 2020. youtu-be.com.https://www.youtube.com/watch?v=PUfhJLczoM

• NATO Force Integration Unit (NFIU) fact sheet. AJFC Brunssum. https://jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nato-force-integration-units-fact-sheet

• NATO Response Force 2020. Northern Star magazine for HQ JFC Brunssum, June 2020. https://issuu.com/tswarteschaap/docs/ns_june_2020_web

• NATO to close bases in economy, efficiency drive. 09. 06. 2011. Reuters. https://www.reuters.com/article/uk-nato-bases/nato-to-close-bases-in-economy-efficiency-drive-idUKTRE7581QC20110609

• NSPA contributes to Exercise Defender-Europe 2021 with real life support. 16. 04. 2021. https://www.nspa.nato.int/news/2021/nspa-contributes-to-exercise-defendereurope-2021-with-real-life-support

• Strategic Concepts, nato.int, 15. 06. 2021. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm

• Tálas Péter: A varsói NATO-csúcs legfontosabb döntéseiről. Nemzet és Biztonság, 2016/2., 97–101. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2016_2_09_talas_peter_-_a_varsoi_nato-csucs legfon-tosabb_donteseirol.pdf

• Turkey takes charge of NATO high readiness force. 01. 01. 2021. NATO E-Library. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_180627.htm

• US Army to Keep 6 Sites in Europe, Nixing Transfer Plan. 06. 08. 2021. Associated Press. https://www.military.com/daily-news/2021/08/06/us-army-keep-6-sites-europe-nixing-transfer-plan.html

• Varga Gergely – Tálas Péter: A NATO walesi csúcstalálkozójának napirendje. 2014. 09. 05. bizton-sagpolitika.hu. https://biztonsagpolitika.hu/nato-netto/a-nato-walesi-csucstalalkozojanaknapirendje

• Wales Summit Declaration – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales. 05. 09. 2014. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm

##submission.downloads##

Megjelent

2022-03-31

Hogyan kell idézni

Magyar, R. (2022). Az összhaderőnemi támogatás új szervezeti egysége és annak feladatai a NATO-ban. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(2), 3–20. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.2.1

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban