A katona-egészségügy szerepe a rehabilitáció 21. századi fejlődésében 1.

Szerzők

  • Weinhoffer Judit

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.1.10

Kulcsszavak:

katona-egészségügy, rehabilitáció, hadirokkantak, exoskeleton, művégtag

Absztrakt

A 21. század nem csak politikai és társadalmi változásokat hozott: a felgyorsuló technikai-technológiai fejlődés nyomán a gyógyászatban is egyre korszerűbb és egyre hatékonyabb eszközök, illetve módszerek állnak rendelkezésre. A rehabilitáció terén ilyen az exoskeleton vagy a bionikus művégtagok megjelenése, de szerephez jutnak a VR-rendszerek, sőt egyes telefonos applikációk is, mindezek mellett a pszichológia fejlődése is töretlen a szakterületen. Dr. Weinhoffer Judit az utóbbi két évtized tendenciáit foglalja össze kétrészes tanulmányában, amely A katona-egészségügy szerepe a rehabilitáció 20. és 21. századi fejlődésében című, a Zrínyi Kiadónál 2021-ben megjelent kötete 7. fejezetének szerkesztett változata.

Információk a szerzőről

Weinhoffer Judit

(PhD), az MH Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézet főorvosa

Hivatkozások

• 18 éve szenvedte el története legsúlyosabb terrortámadását az Egyesült Államok. Infostart.hu, 2019. 09. 11.

https://infostart.hu/kulfold/2019/09/11/18-eve-szenvedte-el-tortenete-legsulyosabb-terrortamadasatamerika

• A Magyar Néphadsereg és a Számítógép – A hőskor. https://lemil.blog.hu/2011/10/20/a_magyar_nephadsereg_es_a_szamitogep_1

• Arab Spring. https://www.britannica.com/event/Arab-Spring

• Az ENIAC születésének igaz története. https://sg.hu/cikkek/43187/az_eniac_szuletesenek_igaz_tortenete

• Bergen, Peter L.: September 11 attacks. https://www.britannica.com/event/September-11-attacks

• Besenyő János: „Arab tavasz” – politikai rendszerváltás az észak-afrikai arab államokban. Kül-Világ, 2011/4., 51–75. http://real.mtak.hu/83776/1/besenyo.pdf

• Besenyő János: Válság Darfurban. Szakmai Szemle, 2008/3., 36–49. http://real.mtak.hu/83827/1/36_PDFsam_Valsag_Darfurban_Szakmai_Szemle_2008_3_szam_u.pdf

• Bogue, Robert: Exoskeletons and robotic prosthetics: a review of recent developments. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01439910910980141/full/html, DOI: 10.1108/01439910910980141

• Brackbill, Robert M. – Graber, Judith M. – Robison,William A.: Editorial for „Long-Term Health Effects of the 9/11 Disaster”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 09. 2019, 18. 3289. DOI 10.3390/ijerph16183289

• Burdea, Grigore C. – Coiffet, Philippe: Virtual Reality Technology. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003.

• Conflict in Darfur. https://www.britannica.com/place/Sudan/Conflict-in-Darfur

• Coombs, Allen W. M.: The Making of Colossus. Annals of the History of Computing, 1983/3.

• Crisan Andrea: Migrációs fogalomtár. In: Besenyő János – Miletics Péter – Orbán Balázs (szerk.): Európa és a migráció. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2019, 10–30.

• Dennis, Michael Aaron: Defense Advanced Research Projects Agency. https://www.britannica.com/topic/Defense-Advanced-Research-Projects-Agency

• Duque, Gustavo – Boersma, Derek – Loza-Diaz, Griselda – Hassan, Sanobar – Suarez, Hamlet – Geisinger,

• Dario – Suriyaarachchi, Pushpa – Sharma, Anita – Demontiero, Oddom: Effects of balance training using a virtual-reality system in older fallers. Clinical Interventions in Aging, 2013/8., 257–63.

• Egeresi Zoltán: A nyugatnak nem kell tartania a szír menekültektől. Infostart.hu, 2019. 10. 30. https://infostart.hu/kulfold/2019/10/30/egeresi-zoltan-a-nyugatnak-nem-kell-tartania-a-szir-menekultektol

• Elekes Éva: 9/11: döbbenet és dilemmák. Népszava.hu, 2015. 09. 11. https://nepszava.hu/1069414_9-11-dobbenet-es-dilemmak

• Eurostat – newsrelease, 12. 05. 2015. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6827382/3-12052015-AP-EN.pdf/6733f080-c072-4bf5-91fc-f591abf28176

• Eurostat Statistics Explained. https://tinyurl.com/rxee2pc

• Fazekas Gábor: Robotok alkalmazása centrális motoneuron károsodás következtében felső végtagi bénulttá vált betegek gyógytornáztatásának támogatására a rehabilitáció során. Doktori tézisek. SO-TE, Budapest, 2008.

• Ferrati, Francesco – Bortoletto, Roberto – Menegatti, Emanuele – Pagello, Enrico: Socio-Economic Impact of Medical Lower – Limb Exoskeletons. 2013 IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts (ARSO). Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6705500

• Fregan Beatrix – Hronyecz Erika: Új trendek a terrorizmusban? Rövid európai kitekintés. Hadmér-nök, 2014/4., 156–163. http://hadmernok.hu/144_17_freganb_he.pdf

• Gazdag Ferenc – Tálas Péter: A biztonságot veszélyeztető tényezőkről I. Nemzet és Biztonság, 2008/4., 3–13. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/gazdag_ferenc__talas_peter-a_biztonsagot_veszelyeztet___tenyez__kr__l_i_.pdf

• Global Trends 2030: Alternative Worlds. https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf

• Göncz Árpád köztársasági elnök újévi köszöntője. http://www.gonczarpad.hu/goncz-arpad-koztarsasagielnok-ujevi-koszontoje-1999

• Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex Kiadó, Budapest, 2006, 450–453.

• Indego. https://tinyurl.com/wj4kw8b

• InMotion Arm. https://www.bioniklabs.com/products/inmotion-arm

• Institute for Economics & Peace. http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf

• Isaszegi János: A 21. század élettérháborúi a földért, a vízért, az élelemért, a … létezésért! Gondolat, Budapest, 2015.

• Islamic State in Iraq and the Levant. https://www.britannica.com/topic/Islamic-State-in-Iraq-and-the-Levant

• Jackson, Richard: War on terrorism. https://www.britannica.com/topic/war-on-terrorism

• Jeelani, Shaik – Dany, A. – Anand, B. – Vandana, S. – Maheswaran, Thangadurai – Rajkumar, E.: Robotics and medicine: A scientific rainbow in hospital. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, 2015/6., 381–383. DOI: 10.4103/0975-7406.163460

• Kállai János: A komputer által létrehozott virtuális valóság pszichológiai mechanizmusai: téri repre-zentációs sajátosságok. Magyar Pszichológiai Szemle, 2019/06. 181–200.

• Kasznár Attila: New Tendencies in the Terrorist Attacks Against Europe. Hadtudományi Szemle, 2018/2., 142–152. https://www.researchgate.net/publication/326353776_New_Tendencies_in_the_Terrorist_Attacks_Against_Europe Kertész Gábor: Iszlám Állam – végleg vége? Terror & Elhárítás, 2017/4., 49–80. http://epa.oszk.hu/02900/02932/00014/pdf/EPA02932_terror_elharitas_2017_4_049-080.pdf

• Kis-Benedek József: Világpolitikai trendek 2012–2030. Felderítő Szemle, 2013/3–4., 5–31. https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2012-3-4.pdf

• Kiss Álmos Péter: A hibrid hadviselés természetrajza. Haderőszervezés-fejlesztés. Honvédségi Szem-le, 2019/4., 17–37. https://honvedelem.hu/files/files/116701/hsz_2019_4_017_037_4557.pdf

• Krajnc Zoltán: Az aszimmetrikus hadviselés, fenyegetés alapkérdései. Repüléstudományi Közlemé-nyek Különszám, 2008. 04. 11. http://real.mtak.hu/10441/1/Krajnc_Zoltan.pdf

• Külső robotvázzal lehet gyorsabb a rehabilitáció. https://iotzona.hu/egeszseg/kulso-robotvazzal-lehetgyorsabb-a-rehabilitacio

• Lane, Tim: A short history of robotic surgery. Annals of the Royal College of Surgeons of England, 2018/6., 5–7.

• Lee, Bon San Bonne – Cripps, Raymond A. – Fitzharris, M. – Wing, P. C.: The global map for tra-umatic spinal cord injury epidemiology: update 2011, global incidence rate. Spinal Cord, 2014 (52), 110–116.

• Mikolajewska, Emilia – Mikolajewski, Dariusz: Exoskeletons in Neurological Diseases – Current and Potencial Future Applications. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011/2., 227–233.

• Miszory Erika Viktória – Pakai Annamária – Járomi Melinda: Az osteoporotikus betegek egyensúly-fejlesztési lehetőségei Balance trainerrel. PEME XVI. PhD – Konferencia, 2018. 04. 11. https://peme.hu/wp-content/uploads/2018/05/XVI.-PhD-Konferencia-PEME.pdf

• Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia és a hadsereg I. Hadtudományi Szemle, 2017/2., 23–34. http://epa.oszk.hu/02400/02463/00035/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2017_2_023-034.pdf

• Ohana, David: Sahel: 5 things you need to know about one of the world’s poorest and most vulnerab-le regions. https://www.unocha.org/story/sahel-5-things-you-need-know-about-oneworld%E2%80%99s-poorest-and-most-vulnerable-regions

• One Hundred Eleventh Congress of the United States of America. https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-111hr847enr/pdf/BILLS-111hr847enr.pdf

• Pellek Sándor: Katonaorvosi feladatok a migrációs válságban. Hadtudományi Szemle, 2017/1., 320–336. https://epa.oszk.hu/02400/02463/00034/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2017_1_320-336.pdf

• Princz Gyula: Kommentár. Menekültek, menedékkérők orvosi ellátása a Hamburg-Eppendorfi Bel-gyógyászati Klinikán. OTSZ Online, 2016. 12. 19. http://otszonline.hu/szimpozium_rovat/cikk/menekultek__menedekkerok_orvosi_ellatasa_a_hamburg_eppendorfi_belgyogyaszati_klinikan

• Richter, Felix: The Diverse Potential of VR & AR Applications. https://www.statista.com/chart/4602/virtual-and-augmented-reality-software-revenue/

• Robotok segítenek egy magyar kórházban. https://hirado.hu/2015/12/05/robotok-segitenek-egy-magyarkorhazban/

• Rowe, Justin B. – Chan, Vicky – Ingemanson, Morgan L. – Cramer, Steven C. – Wolbrecht, Eric T. – Reinkensmeyer, David J.: Robotic assistance for training finger movement using a hebbian mo-del: a randomized controlled trial. Neurorehabil. Neural Repair, 2017/8., 769–780.

• Sahel. Region, Africa. https://www.britannica.com/place/Sahel

• Sikné Lányi Cecília – Mogánné Tölgyesy Szilvia – Szücs Veronika: Virtuális valóság alapú játék fejlesztése az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet ergoterápia részlege páciensei rehabilitációjának elősegítésére. Rehabilitáció, 2019/1., 3–10.

• Simon Péter: Az arab tavasz kiváltó okai, jelene és hatása a biztonságpolitika alakulására. Felderítő Szemle, 2014/1., 17–25. https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2014-1.pdf

• Syrian Civil War. https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War

• Szakács Csenge – Farkas Eszter – Sándor Krisztina – Tavaszi Ibolya – Fazekas Gábor: Robotterápiás lehetőségek: a felső végtagi funkciójavítás koncepciója. Rehabilitáció, 2019/4., 160–166.

• Tálas Péter: A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés hatása a nemzetközi biztonságra és Magyarország biztonságára. ZMNE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Elemzések, Budapest, 2007.

• Talhami, Ghada: The Syrian Refugee Crisis in 2014. https://www.britannica.com/topic/Syrian-Refugee-Crisis-in-2014-The-1997834/Turkey

• Tavaszi Ibolya – Boros Erzsébet – Dénes Zoltán – Fazekas Gábor: Új technológia alkalmazása a strokeon átesett betegek rehabilitációs programjában. Rehabilitáció, 2016/1., 195–201.

• Tíz éve történt a londoni terrortámadás. https://ekozbenlondonban.blog.hu/2015/07/07/tiz_eve_tortent_a_londoni_terrortamadas

• Trapp Henci: Da Vinci, az egyeduralkodó távsebész. http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/da_vinci__az_egyeduralkodo_tavsebesz

• UN says one million migrants should reach Europe by 2016. https://www.euronews.com/2015/09/08/un-says-one-million-migrants-should-reach-europe-by-2016

• Vámos Tibor – Ardai Evelyn – Berencsi Andrea: Nintendo Wii-játékok terápiás célú alkalmazása strokeos betegek rehabilitációjában. Rehabilitáció, 2019/4., 167–174.

• Varga Márton: A Száhel-övezet válsága. Hadtudomány, 2016/7. http://real.mtak.hu/37527/1/7_varga20mC3A1rton_u.pdf, DOI: 10.17047/HADTUD.2016.26.E.70

• Vida Csaba: A jelenkori népvándorlás hatásai. Felderítő Szemle, 2015/3., 5–16. https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2015-3.pdf

• Világhíres feltalálóink. Neumann János. http://www.feltalaloink.hu/tudosok/neumannjanos/html/neujantal1.htm

##submission.downloads##

Megjelent

2022-01-31

Hogyan kell idézni

Weinhoffer , J. (2022). A katona-egészségügy szerepe a rehabilitáció 21. századi fejlődésében 1 . Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(1), 131–147. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.1.10

Folyóirat szám

Rovat

Logisztika