A Honvéd Huszár Díszalegység létrehozása és tervezett részvétele az állami protokolláris feladatokban

Szerzők

  • Ádám Barnabás ezredes:

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.6.7

Kulcsszavak:

huszárság, állami protokoll, díszelgési feladatok

Absztrakt

A Magyar Honvédség alakulatai közül a Szent Korona teljes körű őrzés-védelmét és az állami katonai protokollesemények díszelgő biztosítását végrehajtó 32. Nemzeti Honvéd Díszegység állományában hozták létre a Honvéd Huszár Díszalegységet. Az állami protokolleseményeken megjelenő díszegység kötelékében a honvédhuszárok magas politikai, diplomáciai pozíciót betöltő hazai és külföldi személyek előtt is reprezentálják nemzetközileg is jól ismert nemzeti lovaskultúránkat, a világhírű és hungarikummá minősített magyar huszárságot, illetve magas színvonalú lótenyésztésünket. A tanulmány a honvédhuszárság
létrehozásának folyamatát és lehetséges feladatait protokolláris szempontból igyekszik megvilágítani.

Hivatkozások

• 1061/2012. (III. 12.) Korm. határozat a Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról és a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről. Magyar Közlöny, 2012/29. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2012&szam=29

• 1er régiment de hussards parachutistes (Az 1. ejtőernyős huszárezred). https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-division/11e-brigade-parachutiste/regiments/1erregiment-de-hussards-parachutistes

• 1st Hussars (Az 1. huszárezred). http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/4-canadian-division/1-hussars/index.page

• 284/2018. sz. HVKF parancs. http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?m=0&p=kozltart&ev=2018&szam=9&k=13

• 2011. évi CXIII. törvény a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről.https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv

• 2e régiment de hussards (A 2. huszárezred). https://www.defense.gouv.fr/english/node_64/l-armee-deterre/le-niveau-divisionnaire/commandement-du-renseignement/2e-regiment-de-hussards

• 3/2019. (I. 31.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2019. évi feladatainak, valamint a 2020–2021. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról. http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2019/2.pdf

• 32. Nemzeti Honvéd Díszegység. https://bhd.honvedseg.hu/rovat/32_nemzeti_honved_diszegyseg

• 3e régiment de hussards (A 3. huszárezred). https://www.sengager.fr/regiments/3e-regiment-de-hussards

• 8th Canadian Hussars (A 8. kanadai huszárezred). http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/5-canadiandivision/8-canadian-hussars/index.page

• 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100078.kor

• Agrárminisztérium, miniszteri biztosok. https://kormany.hu/agrarminiszterium/miniszteri-biztosok

• Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. Éghajlat Könyvkiadó Budapest, 2018, 621. http://real.mtak.hu/80560/1/diplomaciai_lexikon.pdf

• Gardehusarregimentet (A Gárdahuszárezredről). https://forsvaret.dk/da/organisation/haeren/gardehusarregimentet/

• Gardehusarregimentets Hesteskadron (Gárdahuszárezred lovasított svadron). https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/interne-uddannelser/hesteskadronens-varnepligt/

• Görög Ibolya: Protokoll az életem. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2017.

• HM munkabizottsági jegyzőkönyv, 2015. 02. 20. Jkv sz. 61-74/2015.

• Household Cavalry (Udvari Lovasság). https://www.army.mod.uk/who-we-are/corps-regiments-andunits/royal-armoured-corps/household-cavalry/

• Kincsem – Nemzeti Lovas Program. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2012. http://mlosz.

hu/nlp/nlp.pdf

• MH BHD dandárparancsnok írásos jelentése. Nytsz. 510-20/2018. Om Gardehusarregimentet (A Gárdahuszárezredről). https://forsvaret.dk/da/organisation/haeren/gardehusarregimentet/om-os/

• Regiment Huzaren van Boreel (A Boreel huszárezred). https://www.huzarenvanboreel.nl/

• Sherbrooke Hussars (A Sherbrooke-i huszárezred). http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/2-canadiandivision/the-sherbrooke-hussars/index.page

• The King’s Royal Hussars (A Király huszárezrede). https://www.army.mod.uk/who-we-are/corpsregiments-and-units/royal-armoured-corps/kings-royal-hussars/

• The Queen’s Royal Hussars (A Királynő huszárezrede). https://www.army.mod.uk/who-we-are/corpsregiments-and-units/royal-armoured-corps/queens-royal-hussars/

• The Royal Canadian Hussars (A királyi kanadai huszárezred). http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/2-canadian-division/the-royal-canadian-hussars/index.page

##submission.downloads##

Megjelent

2021-11-02

Hogyan kell idézni

Barnabás, Ádám. (2021). A Honvéd Huszár Díszalegység létrehozása és tervezett részvétele az állami protokolláris feladatokban. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(6), 95–104. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.6.7

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés