Egy sajátos logisztikai művelet: a Munkásőrség fegyverzetének átvétele

Szerzők

  • Gáspár Tibor ny. mk. vezérőrnagy

Kulcsszavak:

fegyver, lőszer, Munkásőrség, logisztikai művelet, átvevőcsoportok

Absztrakt

1989. október 20-án döntött az Országgyűlés a Munkásőrség felszámolásáról. A feladat legkényesebb része, a fegyverek és lőszerek átvétele, begyűjtése a Magyar Honvédségre hárult. Ez egy igazi logisztikai művelet volt, igaz, akkor még nem neveztük így. Jelen írásomban, mint az események egyik résztvevője, e logisztikai művelet legjellemzőbb történéseit, adatait adom közre.

Hivatkozások

Gáspár Tibor: A magyar fegyver- és lőszerbiztosítás története. A Magyar Honvédség Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség és jogelőd szervezetei vázlatos története. Zrínyi Kiadó, 2015. Hadtörténelmi Levéltár MN – KGY A II/B.

Kimutatás a Munkásőrség fegyvert, lőszert tároló objektumairól, az ott tárolt fegyverzetről. Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Nyt. sz.: 10/23/89.

Dr. Kiss Dávid: A Munkásőrség híradásának kiépítése. Katonai Logisztika, 2016/1. szám, 302–328.

Róder László: Született a párt és a nép bizalmából. A Munkásőrség megalakulása és szerepe a munkáshatalom

megszilárdításában. Reflektor Kiadó, 1986.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-04-04

Hogyan kell idézni

Gáspár, T. (2017). Egy sajátos logisztikai művelet: a Munkásőrség fegyverzetének átvétele. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(2), 102–107. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/625

Folyóirat szám

Rovat

Logisztika