A honvédelem és társadalom kapcsolatrendszerének aktuális kérdései

Szerzők

  • Kun Szabó István vezérőrnagy

Kulcsszavak:

honvédelem, társadalom, önkéntes tartalékos, területvédelem

Absztrakt

A honvédelem komplex rendszerének alapvető eleme az ország önvédelmi képességének a fejlesztése a társadalom és a Magyar Honvédség kapcsolatának erősítésén keresztül. A szerző az elmúlt negyedszázadban bekövetkezett változások számbavétele mellett annak a lehetőségeit vizsgálja, hogy a társadalom tagjait milyen formában lehet hatékonyan bevonni a honvédelem rendszerébe, valamint hogy az önkéntességen alapuló tartalékos rendszer milyen módon tehető vonzóvá a magyar állampolgárok körében.

Információk a szerzőről

Kun Szabó István vezérőrnagy

miniszteri biztos (Honvédelmi Minisztérium)

Hivatkozások

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100113.TV

• 35/2013. (V. 16.) OGY határozat a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról. https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a13h0035.OGY

• 7/2016. (II. 25.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A16U0007.HM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

• 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról.

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a08h0080.OGY

• A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Magyar

Közlöny, 2012. évi 19. szám. http://2010-2014.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_ hatarozat.pdf

• Balogh István: Magyarország és a visegrádi országok biztonságpercepciói: hasonlóságok és különbségek.

MKI-tanulmányok, T-2013/20. kki.gov.hu/download/e/.../Tanulmanyok_2013_20_Magyarország_és_a_visegrá_.pdf

• Hülvely Lajos: A vegyes hadkiegészítési rendszertől az önkéntességig. In: Dr. Isaszegi János et al.: A Magyar Honvédség negyedszázada. A rendszerváltástól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2016.

• A Magyar Honvédség negyedszázada. A rendszerváltástól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2016.

• Juhász József et al.: Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó, 2003.

• Kern Tamás: A Nemzetőrségtől az Önkéntes Tartalékos Rendszer reformjáig. Nemzet és Biztonság,

március.

• Dr. Radványi Lajos – Dr. Vámosi Zoltán: A magyar lakosság biztonságfelfogásának változásai. (Egy

összehasonlító közvélemény-kutatás tapasztalatai 1999–2008.) In: Dr. Vámosi Zoltán (szerk.):

• Gondolatok és vélemények a biztonságunkról. (Egy konferencia és egy összehasonlító közvélemény-

kutatás tanulságai.) TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület, Budapest, 2008.

• Simicskó István: Valamennyi alakulatnál készen állnak a további tartalékos-kiképzésekre. Magyar

• Idők online, 2016. február 12. http://magyaridok.hu/belfold/simicsko-valamennyi-alakulatnal-keszen-

allnak-a-tovabbi-tartalekos-kikepzesekre-377188/

• Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 1995.

• Tálas Péter: A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra. Nemzet és Biztonság, 2014/2.

szám. www.nemzetesbiztonsag.hu/letoltes.php?letolt=531

• Tálas Péter: Negyedszázad magyar haderőreform kísérleteinek vizsgálódási kereteiről. In: Berzsenyi

• Dániel et al.: Magyar biztonságpolitika, 1989–2014. Tanulmányok. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

• Urbán Lajos: A tartalékos erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben. Doktori (PhD-) értekezés, Budapest, 2010. http://www.oka.hu/cikkek/mi-az-az-oenkentesseg

##submission.downloads##

Megjelent

2017-04-04

Hogyan kell idézni

Kun Szabó, I. (2017). A honvédelem és társadalom kapcsolatrendszerének aktuális kérdései. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(2), 75–83. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/622

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés