Az életciklus-menedzsment kérdései a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program tükrében

Szerzők

  • Endrődi Gábor alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.4.8

Absztrakt

A hadseregek képességfejlesztése – különös tekintettel a hadfelszerelés fejlesztésére – hosszú távú folyamat. Döntéseink évtizedekre meghatározzák alapképességeinket, és bár a transzformáció folyamatos, ezt a széles körű tevékenységet az eszköz és a képesség teljes életciklusában tudnunk kell kezelni. Az ad hoc döntések minimalizálása érdekében célszerű folyamatosan nyomon követni képességeink alakulását és előre megtervezni a szükséges beavatkozásokat, legyen az fejlesztés vagy fenntartás. Ehhez nyújthat segítséget a projektszemlélet és a projektmenedzsment meghonosítása. Az alábbi írásban ezt a témakört veszi górcső alá a szerző.

Információk a szerzőről

Endrődi Gábor alezredes

vezető szakreferens (HM KÁT Titkárság, Honvédelmi és Haderőfejlesztési Osztály)

Hivatkozások

AAP-20 – NATO Programme Management Framework (NATO Life Cycle Model). NSO, 2015. https://tssodyp.ssb.gov.tr/genel/ReferansDokumanlar/AAP-20%20NATO%20Life%20Cycle%20Model-Ekim%202015.pdf

Baxa, Fabian: Translation of Capability Requirement Into Management by Objectives Environment.

International conference – Knowledge-Based Organization, Vol. 23, Issue 1, 354–359. https://content.sciendo.com/view/journals/kbo/23/1/article-p354.xml; DOI: 10.1515/kbo-2017-0058

Dictionary of Military and Associated Terms. DoD, Washington, 2020. https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf

MSZ EN 14040 átvett szabvány, 2006.

PMBOK Guide to Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 2017.

Réz Levente: A helikopterképesség fejlesztésének aktuális kérdései. Repüléstudományi Közlemények, 2019/3., 77–88. https://docplayer.hu/198086095-A-helikopterkepesseg-fejlesztesenek-aktualiskerdesei.html

Rothhardt, Marius: DSC Green Thursday: Using SAP Product Lifecycle Costing to lift the fog of uncertainty. SAP Blog, 07. 05. 2020. https://blogs.sap.com/2020/05/07/digital-supply-chain-greenthursday-using-sap-product-lifecycle-costing-to-lift-the-fog-of-uncertainty/

Sedivi Lászlóné Balassa Ildikó: Projekttervezés- és menedzsment alapfogalmak. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2008.

Stepaniuk, M. – Yurchina, Y.: Defence planning as a capability Kijev. http://defpol.org.ua/index.php/produkty-tsentru/aleia-heroiv/449-issues-oftransition-to-capability-based-planning

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-23

Hogyan kell idézni

Endrődi, G. (2021). Az életciklus-menedzsment kérdései a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program tükrében. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(4), 97–108. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.4.8

Folyóirat szám

Rovat

Logisztika