Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai gyakorlatokon való részvételének lehetőségei

Szerzők

  • Birovecz István ezredes
  • Szabó Sándor őrnagy

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.4.5

Kulcsszavak:

kiképzés, katonai gyakorlat, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy bemutassa és elemezze a hazai és a nemzetközi katonai gyakorlatoknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) képzési rendszerébe történő adaptációs lehetőségeit, illetve átfogó képet nyújtson az NKE HHK saját levezetésű gyakorlatainak tervezési sajátosságairól, valamint megoldási javaslatokkal szolgáljon a tervezés során felmerült kihívásokra.

Szerző életrajzok

Birovecz István ezredes

az MHP Kiképzési Csoportfőnökség Gyakorlat Tervező Főnökség főnöke (mb. csoportfőnök-helyettes)

Szabó Sándor őrnagy

kiemelt főtiszt (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadászati Tanszék)

Hivatkozások

/2013. (V. 17.) HM utasítás a Magyar Honvédség Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjának kiadásával kapcsolatos feladatokról. 2013. 05. 17. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A13U0031.HM&targetdate=&printTitle=31/2013.+%28V.+17.%29+HM+utas%C3%ADt%C3%A1s&getdoc=144/2020

th Army Training Command – Exercises. https://www.7atc.army.mil/Exercises/

Ált/24. Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína. MH DOFT kód: KIKD (7), Magyar Honvédség kiadványa, 2013.

Ált-224/197. A Magyar Honvédség gyakorlattervezési kézikönyve. A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság kiadványa, 2017.

Argano, Maria Elena: Trident Juncture 18 ”From the largest ship to the smallest drone”: the implications of the largest NATO exercise. EU-Logos Athena, 05. 12. 2018. https://www.eu-logos.org/2018/12/05/trident-juncture-18-from-the-largest-ship-to-the-smallest-drone-the-implications-of-the-largestnato-exercise/

Bi-SC 075-003, Collective Training and Exercise Directive (CT&ED). North Atlantic Treaty Organisation, 02. 10. 2013. https://www.coemed.org/files/Branches/DH/Files_01/bi-sc-75-3_final.pdf

Deterrence and defence. NATO E-library, 10. 11. 2020. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm

NATO’s Training & Exercises – NATO’s Electronic Military Training and Exercise Programme Tool. 4C Strategies, 2018. https://www.4cstrategies.com/content/uploads/2018/03/programming-natostraining-and-exercises.pdf

Paxton, Jay: Trident Juncture and the information environment. NATO Review, 16. 11. 2018. https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/11/16/trident-juncture-and-the-information-environment/index.html

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-14

Hogyan kell idézni

Birovecz, I., & Sándor, S. (2021). Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai gyakorlatokon való részvételének lehetőségei. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(4), 60–66. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.4.5

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés