A biometria kialakulásáról és alkalmazásáról

  • Ujhegyi Péter
Kulcsszavak: biztonság, biometrikus azonosítás, biometria kialakulása, biometria történelme

Absztrakt

A tanulmány rövid áttekintést nyújt a biometria kialakulásáról, valamint a biztonság és a biometria kapcsolatáról. Bemutatja a világban zajló azon kriminalisztikai és gazdasági folyamatokat, melyek – már a civilizációnk korai szakaszában – megalapozták a biztonsággal és az azonosítással kapcsolatos igényeket, valamint indokolják azok robbanásszerű növekedését is. A szerző technológiai szempontból a legelterjedtebb azonosítási módszerekre összpontosít, de kitér az automatizálás, a szabványosítás területén érzékelhető fejlődés fókuszpontjaira is.

Információk a szerzőről

Ujhegyi Péter

Ujhegyi Péter, a Foursys Kft. műszaki vezetője, az Óbudai Egyetem PhD-hallgatója

Hivatkozások

*2004. évi I. törvény a sportról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400001.tv

*2015. évi CLXXXVIII. törvény az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500188.tv.

*2019. évi CXVI. törvény egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900116.TV

*86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600086.kor.

Az igazoltató rendőr akár arcfelismerő szoftvert is használhat. Index. https://index.hu/belfold/2019/12/10/az_igazoltato_rendor_akar_arcfelismero_szoftvert_is_hasznalhat/.

Az ujjlenyomatok első magyarországi szakértője. http://peceliszilankok.hu/az-ujjlenyomatok-elsomagyarorszagi-szakertoje/.

Balla József: A schengeni elvek szerinti határforgalom-ellenőrzés tartalmi elemei Magyarországon 2016-ban. Magyar Rendészet, 2017/3., 13–30. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/download/1903/1191/6426 .

Balla, József: Biometric data in documents. Biztonságpolitikai Szakportál, 29. 07. 2013. https://biztonsagpolitika.hu/publikaciok-2013/jozsef-balla-biometric-data-in-documents-29-july-2013.

Dr. Berek Lajos – Dr. Berek Tamás – Berek László: Személy- és vagyonbiztonság. ÓE-BGK, Budapest, 2016.

Dawson, Raymond: A kínai civilizáció világa. Osiris, Budapest, 2002.

Fingerprint Identification – Data Format for Information Interchange. American National Standard Institute, New York, 25. 08. 1986. https://www.nist.gov/system/files/documents/2016/12/12/ansinist-icst_1-1986.pdf.

Földesi Krisztina: A biometrikus azonosítási eljárások alkalmazhatósága a rendőri munkában. Óbudai Egyetem, 2017. https://bdi.uni-obuda.hu/sites/default/files/Doktori_(PhD)_ertekezes-Foldesi_Krisztina.pdf

Földesi Krisztina: A daktiloszkópia funkcionális története. Hadmérnök, 2015/3., 5–14. hadmernok.hu/153_01_foldesik.pdf.

Földesi Krisztina: Korporális gátak a biometrikus eljárások rendvédelmi alkalmazásában. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XVI. köt. 2015, 333–338. http://www.pecshor.hu/periodika/XVI/foldesi.pdf.

Dr. Gábor Béla – Dr. H. Arányi Taksony: Dactyloscopia. A személy kilétének megállapítása az ujjak lenyomata alapján. Országos Központi Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1905.

IBM Future of Identity Study 2018. IBM, 19. 01. 2018. https://www.ibm.com/downloads/cas/PL9VJ9KV.

Ketskeméty Gábor: Biometrián alapuló személyazonosító rendszerek. Szakdolgozat. Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest, 2008.

Kovács Tibor – Milák István – Otti Csaba: A biztonságtudomány biometriai aspektusai. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XIII. köt. 2012, 485–496. http://www.pecshor.hu/periodika/XIII/kovacsti.pdf.

Postgate, John Nicholas: Az asszír és a babilóni birodalom. Helikon Kiadó, Budapest, 1985.

Renaghan, J.: Etched in Stone. Zoogoer, 08. 1997.

Renger, Johannes M.: Hammurabi. Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Hammurabi.

Researchers tackle challenges of tomorrow with new infrared drone camera. U.S. Army. https://www.army.mil/article/230293/researchers_tackle_challenges_of_tomorrow_with_new_infrared_drone_camera).

Dr. Roóz József – Dr. Heidrich Balázs: Vállalati gazdaságtan és menedzsment alapjai. Budapest, 2013.

Sci-fibe illő adatkezelési kérdések Magyarországon. Jogalappal, 2019. 11. 06. https://jogalappal.hu/sci-fibe-illo-adatkezelesi-kerdesek-magyarorszagon.

Si Naj-an: Vízparti történet I–III. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977.

The Henry Classification System. The International Biometric Group, 2003. https://web.archive.org/web/20110713000747/http://static.ibgweb.com/Henry%20Fingerprint%20Classification.pdf.

US4641349A – Iris recognition system. Google Patents. https://patents.google.com/patent/US4641349A/en.

Ürmösi Károly: A biztonság, a biztonság fogalma. Hadtudományi Szemle, 2013/4., 147–154. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10664/2013_4_alt_urmosi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

http://www.biosecgroup.com/hu/megoldasaink-termekek/bs-stadiumguard-stationbiztonsaghttp://www.recoware.hu.

https://naih.hu/files/NAIH-1387-2-2014-J-140606.pdf.

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v29n2/art15.pdf.

Megjelent
2021-05-14
Hogyan kell idézni
Ujhegyi, P. (2021). A biometria kialakulásáról és alkalmazásáról. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 135-149. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.11