A kivételes hatalom kontinentális modelljének eredeti rendszerei – A német és az osztrák kivételes hatalmi struktúra kialakulása és fejlődése az első világháborúig

  • Kelemen Roland
Kulcsszavak: kontinentális modell, szükségrendelet, alapjog korlátozása, katonai közigazgatás

Absztrakt

Jelen tanulmányban a szerző a kivételes hatalom kontinentális történeti modelljének kialakulását és főbb jellemzőit mutatja be. A polgári átalakulás harmadik hullámához tartozó német és osztrák államban megkésetten jelentek meg a jogállami intézmények, így a kivételes hatalmi szabályok is. A korábban más országokban kialakult rendszereket saját alkotmányos berendezkedésükhöz és hagyományaikhoz igazíthatták, így jött létre egy sajátképi különleges jogrendi modell, melynek jellemzői többek között az alkotmányos determináltság, a végrehajtói túlsúly, a katonai igazgatás kiterjesztése a polgári szervekre és az eredendő rendeletalkotási lehetőség. A tanulmány a német és az osztrák kivételes hatalmi rendszert mutatja be a kialakulásától az első világháború időszakáig.

Információk a szerzőről

Kelemen Roland

Dr. Kelemen Roland tanársegéd (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), tudományos segédmunkatárs (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Hivatkozások

Brauneder, Wilhelm: Osztrák alkotmánytörténet napjainkig. JPTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 1994.

Buza László: Az államjogi kivételes állapot I. Jogtudományi Közlöny, 50. évf. 1915/27., 305–306. http://real-j.mtak.hu/2183/1/JogtudomanyiKozlony_1915.pdf.

Buza László: Az államjogi kivételes állapot II. Jogtudományi Közlöny 50. évf. 1915/28., 313–314. http://real-j.mtak.hu/2183/1/JogtudomanyiKozlony_1915.pdf.

Buza László: Az államjogi kivételes állapot III. Jogtudományi Közlöny, 50. évf. 1915/32., 350–351. http://real-j.mtak.hu/2183/1/JogtudomanyiKozlony_1915.pdf.

Ereky István: Rendkívüli kútfők. In: Ereky István (szerk.): Jogtörténeti és közigazgatási jogi tanulmányok. II. kötet. Sziklai Henrik Kiadása, Eperjes, 1917, 544–631. http://dlib.ogyk.hu/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1656580.xml&dvs=1601731665583~208&locale=hu_HU&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=4&divType=.

Farkas Ádám: A [hon]védelmi alkotmány kialakulása a polgári Magyarországon 1867–1944. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2019.

Farkas Ádám: A totalitás kora? Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest, 2018. http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/08/FA_a_totalitas_kora_BJM_I.pdf.

Farkas Ádám: Az állam fegyveres védelmének alapvonalai. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Budapest, 2019.

Farkas Ádám – Till Szabolcs: A honvédelmi alkotmány és alkotmányosság alapkérdései Magyarországon. In: Farkas Ádám – Kádár Pál (szerk.): Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2016, 40–71.

Pétervári Máté: Az Osztrák–Magyar Monarchia alsó középszintű közigazgatása a kiegyezést követően. Acta Juridica et Politica, IX. évf. 2019/1., 115–125. http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/19178/1/OMMalsokozepszintukozigazgatasa.pdf.

Polner Ödön: A háború esetére szóló kivételes hatalom alkotmányjogi jelentősége. Jogállam, 16. évf. 1917/1–2., 25–42.

Scheer, Tamara: Die Ringstraßenfront Österreich-Ungarn, das Kriegsüberwachungsamt und der Ausnahmezustand während des Ersten Weltkrieges. Heeresgeschichtliches Museum, Wien, 2010.

Szabó István: Német alkotmányfejlődés 1806–1945 – Különös tekintettel az államszervezeti változásokra. Szent István Társulat, Budapest, 2002.

Tóth Árpád: A kivételes állapot intézménye néhány burzsoá állam jogrendszerében kialakulásától az első világháború végégig. Acta Juridica et Politica 5. Fasc. 1981, 1–54. http://acta.bibl.u-szeged.hu/6476/1/juridpol_028_fasc_005_001-054.pdf.

Megjelent
2021-05-14
Hogyan kell idézni
Kelemen, R. (2021). A kivételes hatalom kontinentális modelljének eredeti rendszerei – A német és az osztrák kivételes hatalmi struktúra kialakulása és fejlődése az első világháborúig. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 126-134. https://doi.org/10.35926/HSZ. 2021.3.10
Rovat
Hadtörténelem