„Így neveld a sárkányodat!” – A Z generáció képzési és tanulási szokásairól

  • Dr. Stohl Róbert százados
Kulcsszavak: módszertan, pedagógia, tanulási szokások, Z generáció

Absztrakt

A Magyar Honvédség számára kiemelten fontos az utánpótlás szempontjából azon fiatal generáció vizsgálata, amelyet Z generációnak hívunk, mivel ők az aktív szolgálatot teljesítő állomány legfiatalabb tagjai, és mert a tiszt- és altisztképzés bázisát is ők jelentik. Az írás a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján próbál átfogó képet adni az éppen 14–25 éves korosztály képzési és tanulási sajátosságairól.

Információk a szerzőről

Dr. Stohl Róbert százados

az MH Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely munkatársa
[ORCID]  [ResearcherID]

 

Hivatkozások

Ambrus Péter: Generációs kihívások kezelése a Magyar Honvédségben. Honvédségi Szemle, 148. évf. 2020/4., 108–120. DOI: https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.4.8

Árváné Ványai Georgina – Katonáné Kovács Judit – Popovics Péter – Gál Tímea: A Z generáció felsőoktatással kapcsolatos motivációinak és elvárásainak vizsgálata. International Journal of Engineering and Management Sciences, 2. évf. 2017/4., 1–13. DOI: https://doi.org/10.21791/IJEMS.2017.4.1

Buda András: Generációk, társadalmi csoportok a 21. században. Magyar Tudomány, 180. évf. 2019/1., 120–129. DOI: https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.1.12

Cameron, Elisabeth A. – Pagnattaro, Marisa Anne: Beyond Millennials: Engaging Generation Z in Business Law Classes. Journal of Legal Studies Education, 34. évf. 2017/2., 317–324. DOI: https://doi.org/10.1111/jlse.12064

Cilliers, Elizelle Juaneé: The Challenge of Teaching Generation Z. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3. évf. 2017/1., 188–198. DOI: https://doi.org/10.20319/pijss.2017.31.188198

Cosovan Attila – Csordás Tamás – Horváth Daniella – Horváth Dóra – Mitev Ariel: Tervezői helyzetek jelentősége a vezetőképzésben: designkommunikáció és/vagy design thinking. In: Józsa László – Korcsmáros Enikő – Seres Huszárik Erika (szerk.): A hatékony marketing: EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Komárom, Selye János Egyetem, 2018, 902–914.

Egervári Dóra: Személyes adatok. In: Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett? Kompetenciák a digitális univerzumban. PTE FEEK KII, Pécs, 2015, 17–34. DOI: https://doi.org/10.15170/KPVK.2015.00004

Harangi-Tóth Zoltán: Mi a történelmi hadijáték és miért van helye a katonai felsőoktatásban? Hadtudomány, XXIX. évf. 2019/4., 119–128. DOI: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2019.29.4.119

Horváth Dóra – Cosovan Attila – Horváth Daniella – Lachin Namaz: Tanulás-munka interface: a valós idejű találkozások jelentősége a digitális oktatási környezetben. Vezetéstudomány, XLIX. évf. 2018/12., 67–77. DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.12.08

Huizinga, Johan: Homo ludens: kísérlet a kultúra játék-elemeinek a meghatározására. Universum, Szeged, 1990.

Komár Zita: Generációelméletek. Új Köznevelés, 73. évf. 2017/8–9., 14–16.

Korényi Róbert: Miért működhet a játékosítás az Y és a Z generációknál? Motivációelméletek alkalmazása a játékosítás folyamatában. In: Mészáros Aranka – Lestyán Katalin (szerk.): Generációso(k)k: tanulmányok a generációk témakörében. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 2017, 81–104.

Makay Zsuzsanna – Domokos Tamás: Társadalmi újratermelés: A magyarországi ifjúság demográfiai folyamatai. In: Székely Levente (szerk.): Magyar fiatalok a Kárpát-medencében: Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Kutatópont Kft., Budapest, 2018, 77–105.

Malatyinszki Szilárd: Az új generáció, mint erőforrás. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 1. évf. 2020/1., 90–101. DOI: https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.01.07

Mező, Katalin – Mező, Ferenc: The IPOO-model of creative learning and students’ information processing characteristics. Horizons of Psychology, 23. évf. 2014, 136–144. DOI: https://doi.org/10.20419/2014.23.414

Mládková, Ludmila: Learning Habits of Generation Z Students. In: Frederic Marimon – Martha Mas-Machuca – Jaqsmina Berbegal-Mirabent – Ramon Bastida (szerk.): Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: Vol. 2. Academic Conferences and Publishing International Ltd., Reading, 2017, 698–703.

Molnár György – Orosz Beáta: Digitális eszközök használatával támogatott korszerű módszertani, tartalmi, technológiai megoldási lehetőségek a szakképzésben. In: Juhász Erika – Endrődy Orsolya (szerk.): Oktatás – Gazdaság – Társadalom. 2. köt. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 2018, 592–607.

Moore, Kevin – Jones, Carol – Frazier, Robert Scott: Engineering Education for Generation Z. American Journal of Engineering Education, 8. évf. 2017/2., 111–125.

Mosca, Joseph B. – Curtis, Kevin P. – Savoth, Paul G.: New Approaches to Learning for Generation Z. Journal of Business Diversity, 19. évf. 2019/3., 66–74. DOI: https://doi.org/10.33423/jbd.v19i3.2214

Nádori Gergely – Prievara Tibor: 21. századi pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018. DOI: 10.1556/9789634541028

Népmozgalom 2018: adatbázis. Statisztikai Tükör. KSH, 2019. 05. 20. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz18.xls

Pais Ella Regina: Alapvetések a Z generáció tudománykommunikációjához – tanulmány. Pécs, PTE, 2013. http://www.zgeneracio.hu/getDocument/1391

Prensky, Marc: Digital natives, digital immigrants: Part 1. On the Horizon, 9. évf. 2001/5., 1–6. DOI: https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Prievara Dóra Katalin: A problémás internethasználat pszicho-szociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei. PhD-értekezés. SZTE, Szeged, 2018.

Prievara, Dora K. – Piko, Bettina F. – Luszczynska, Aleksandra: Problematic Internet Use, Social Needs, and Social Support Among Youth. International Journal of Mental Health and Addiction, 17. évf. 2018/4., 1008–1019. DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-018-9973-x

Shatto, Bobbi – Erwin, Kelly: Moving on From Millennials: Preparing for Generation Z. The Journal of Continuing Education in Nursing, 47. évf. 2016/6., 253–254. DOI: https://doi.org/10.3928/00220124-20160518-05

Sipos Anna Magdolna (2015a): Az információszerzés módja. In: Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett? Kompetenciák a digitális univerzumban. PTE FEEK KII, Pécs, 2015, 62–111. DOI: https://doi.org/10.15170/KPVK.2015.00004

Sipos Anna Magdolna (2015b): Keresési metódusok az interneten. In: Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett? Kompetenciák a digitális univerzumban. PTE FEEK KII, Pécs, 2015, 112–146. DOI: https://doi.org/10.15170/KPVK.2015.00004

Strauss, William – Howe, Neil: The History of America’s Future: 1584 to 2069. William Morrow Co., New York, 1991.

Stummer Judit: A Magyar Honvédség személyi állománya utánpótlás biztosításának lehetőségei a közés felsőoktatásban tanulók körében. PhD-értekezés. SZIE, Gödöllő, 2019. DOI: https://doi.org/10.14751/SZIE.2019.053

Székely Levente: A multitasking generáció nyomában. Kultúra és Közösség, 8. évf. 2017/2., 29–41.

Szelei Ildikó: A tanulási szokások vizsgálata felsőoktatásban tanuló hallgatók körében. Hadmérnök, XIII. évf. 2018/4., 423–434.

Szőke-Milinte Enikő: A Z generáció megismerése – megismerés a Z generációban. In: Kaposi József – Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Pedagógiai változások – a változás pedagógiája. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2018, 130–144.

Tegyey Andrea: A „Z generáció” címke: jogos félelmek vagy lehetőség a megújulásra? Rendőrségi Tanulmányok, 1. évf. 2018/3., 81–97. http://www.bm-tt.hu/rtt/assets/letolt/rt/201803/04_tegyey.pdf

Megjelent
2021-03-04
Hogyan kell idézni
Stohl, R. (2021). „Így neveld a sárkányodat!” – A Z generáció képzési és tanulási szokásairól. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(2), 116–127. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.2.9
Rovat
Vezetés, felkészítés