Altisztszakképzés a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián (2012–2020)

Az államilag elismert altisztképzés elemző áttekintése a 2011. évi szakképzésről szóló CLXXXVII. törvény hatálya alatt

  • Dr. Vartmann György alezredes
Kulcsszavak: katonai oktatás, katonai szakképzés, altisztképzés, MH AA, katonai képzési adatok

Absztrakt

A tanulmány a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH AA) államilag elismert altisztképzési rendszerét mutatja be 2012–2020 között. Elemzi a képzés szerkezeti változásait, ismerteti az MH AA felvételi adatait, a pályára irányítást, a képzési adatokat, a megtartás kérdéseit és a képzésből történő lemorzsolódási adatokat. Bemutatja a kato-nai oktatási intézmény eredményeit, elemzi a tanulmányi eredményeket és a kibocsátási adatokat képzési bontásban.

Információk a szerzőről

Dr. Vartmann György alezredes

az MH Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely kiemelt főtisztje
[ORCID]

Hivatkozások

Megjelent
2021-03-04
Rovat
Vezetés, felkészítés