A kiképzési célok helye és szerepe a gyakorlatok tervezésekor és levezetésekor

  • Dr. Szabó Sándor őrnagy
Kulcsszavak: kiképzési cél, katonai kiképzés, gyakorlattervezés, műveletei képesség

Absztrakt

A képzési cél a gyakorlat tervezése és levezetése kapcsán a gyakorlat egyik legfontosabb részkomponensének tekinthető, amelynek elérésével az adott szervezetspecifikus műveleti képességterület kialakítása, illetve szinten tartása válhat valóra. Összetettségénél fogva képes biztosítani a gyakorló állomány kiképzési követelményeinek teljesítését, a katonai szervezet vagy kötelék műveleti képességeinek megteremtését, amelyhez pontosan definiált erőforrások és végrehajtási követelmények, kritériumok tartoznak. Meghatározza a törzs által végrehajtandó eljárásokat, folyamatokat és tevékenységeket, amelyeket a gyakorlat során begyakoroltatnak, illetve mérnek.

Információk a szerzőről

Dr. Szabó Sándor őrnagy

kiemelt főtiszt (NKE HHK Hadászati Tanszék)

Hivatkozások

Ált/24 Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína. MH DOFT kód: KIKD (7), Magyar Honvédség kiadványa 2013.

Ált-224/197 A Magyar Honvédség gyakorlattervezési kézikönyve. A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság kiadványa, 2017.

Bi-SC 075-003, Collective Training and Exercise Directive (CT&ED). North Atlantic Treaty Organisation, 02. 11. 2013.

Commander’s Leadership Handbook. USMC Publications Combined, 01. 2016. https://www.usmcu.edu/Portals/218/LLI/CCSPW/Commanders%20Leadership%20Handbook.pdf?ver=2019-01-31-120930-877

Scheider, Robert – Youngman, Mbe Re Paul: JWC Training Analysts & The Training Objectives. The Three Swords Magazine, 30/2016. http://www.jwc.nato.int/images/stories/_news_items_/2016/JWC_TrainingAnalysts_Training_Objectives.pdf

Megjelent
2021-03-04
Rovat
Vezetés, felkészítés