Szemelvények a robbanóanyag- és gyújtószertárolás, -karbantartás előírásaiból a Magyar Királyi Honvédségben a két világháború között, a mai hazai szabályozás tükrében

Szerzők

  • Terék Tamás alezredes

Kulcsszavak:

robbantóanyag-kezelés, robbantóanyag-tárolás, gyújtószertárolás, AASTP-1

Absztrakt

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program haderő-átalakítási törekvései kapcsán a publikáció összeveti, párhuzamba állítja a tárgyalt korszak és napjaink robbantóanyag-tárolási, -kezelési és -szállítási szabályait, előírásait, vizsgálja az eltéréseket és az azonosságokat. Jelen írás célja az elődök által megalkotott rendszerek ismertetése, azok napjainkban is alkalmazható elemeinek adaptálása korunk szabályzóiba, kiegészítve az aktuális anyagokkal és a hozzájuk alkalmazandó eljárásrendekkel.

Információk a szerzőről

Terék Tamás alezredes

bázisparancsnok (MH Anyagellátó Raktárbázis, Pusztavacs), az NKE HDI doktorandusza

Hivatkozások

-

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-29

Hogyan kell idézni

Terék, T. (2021). Szemelvények a robbanóanyag- és gyújtószertárolás, -karbantartás előírásaiból a Magyar Királyi Honvédségben a két világháború között, a mai hazai szabályozás tükrében. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 147(5), 135–143. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/230

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem