Az amerikai „Atlanti megoldás” művelet (OAR) értékelése

Szerzők

  • Dániel Richárd őrnagy

Kulcsszavak:

NATO, Amerikai Egyesült Államok, Operation Atlantic Resolve, készenlét javítása, kollektív védelmi képesség

Absztrakt

A 2014-ben váratlanul kibontakozó orosz–ukrán konfliktus, a Krím félsziget Oroszország általi elcsatolása komoly kihívás elé helyezte az Észak-atlanti Szerződés Szerve-zetét, megterhelte a NATO–orosz és az amerikai–orosz kapcsolatokat. A kialakult konfliktus merőben új helyzetet teremtett, amely akár a fegyveres beavatkozás veszélyét is magában hordozza az európai kontinensen. Ennek eredményeképpen – a szövetségi döntésekkel össz-hangban, valamint az amerikai külpolitikai érdekekkel magyarázhatóan – előtérbe került az Amerikai Egyesült Államok által adható politikai és katonai válaszok lehetősége, valamint a Szövetségen belül a készenlét javításának és a kollektív védelmi képességek fejlesztésének követelménye. Az Obama-adminisztráció 2014 áprilisában elindította az „Atlanti megoldás” műveletet (Operation Atlantic Resolve, OAR), amely rotációs alapú amerikai katonai jelen-létet hozott létre Európában. Az intézkedés legfőbb célja, hogy demonstrálja az Amerikai Egyesült Államok elkötelezettségét a NATO kollektív védelmi feladatai iránt: „az Amerikai Egyesült Államok nem hagyja magára a szövetségeseit”. A tanulmány az OAR 2014–2018 közötti kezdeményezéseit, főbb eseményeit és a kibontakozó tendenciáit vizsgálja a NATO politikájának és katonai kezdeményezéseinek tükrében.

Információk a szerzőről

Dániel Richárd őrnagy

a Magyar Honvédség Parancsnokság Kiképzési Csoportfőnökség Gyakorlattervező Főnökség főtisztje

Hivatkozások

-

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-28

Hogyan kell idézni

Dániel, R. (2021). Az amerikai „Atlanti megoldás” művelet (OAR) értékelése. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 147(5), 21–43. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/222

Folyóirat szám

Rovat

Húsz éve a NATO-ban