A szlovák haderő helyzete a Szovjetunió elleni hadba lépés előtt

  • Cservenka Ferdinánd Károli Gáspár Református Egyetem
Kulcsszavak: Szlovák Fegyveres Erők, szlovák katonai egységek, Ferdinand Čatloš tábornok, katonai szervezet

Absztrakt

1939. március 14-én a Szlovák Köztársaság kikiáltotta függetlenségét, és náci német irányítás alatt névlegesen független állam született Közép-Európában. Szlovákia volt az egyetlen nemzet, amely Németország mellett a kezdetektől részt vett a Lengyelország elleni hadjáratban. 1939–1940-ben a Szlovák Fegyveres Erők jelentős átalakításon estek át, főként az egyes katonai egységeket illetően. 1941-től a szlovák haderő részt vett a keleti hadszíntéren a Szovjetunió elleni hadviselésben.

Információk a szerzőről

Cservenka Ferdinánd, Károli Gáspár Református Egyetem

történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Történelem-tudományi Doktori Iskolájának hallgatója

Hivatkozások

B. Stenge, Csaba: Baptism of Fire: The First Combat Experiences of the Royal Hungarian Air Force and Slovak Air Force, March 1939. Helion, Solihull, 2013.

Baka, Igor: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Vojenský historický ústav, Bratislava, 2006.

Baka, Igor: Účasť Slovenskej republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR z pohľadu nemeckých vojenských orgánov. Vojenská história, 12. évf. 2008/3., 47–65.

Cséfalvay, František – Hronský, Marián – Krivá, Anna – Čaplovič, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska V. (1939–1945). Bratislava, 2008.

Cséfalvay, František (a kolektiv): Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939–1945. Vojenský historický ústav, Bratislava, 2013.

Jašek, Peter – Kinčok, Branislav – Lacko, Martin: Slovenskí Generáli 1939–1945. Ottovo nakladateľství, Praha, 2013.

Klubert, Tomáš: Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava, 2016.

Dušan Kováč: Szlovákia története. Pozsony, 2011.

Mičianik, Pavel: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941–1944) I. Banská Bystrica, 2007.

Pejčoch, Ivo – Oldřich, Pejs: Obrněná technika 6: Střední Evropa 1919–1945 (II. část). Ares, 2005.

Segeš, Vladimír – Dangl, Vojtech – Čaplovič, Miloslav – Štaigl, Jan – Štefanský, Michal – Bystrický, Jozef: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Ottovo nakladatelství, Praha, 2015.

Sipos Péter (főszerk.): Magyarország a második világháborúban. Lexikon A–Zs. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 1997.

Sokolovič, Peter (redaktor): Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov IX. Ústav Pamäti Národa, Bratislava, 2010.

Vojenský historický archív Bratislava (VHA), Veliteľstvo Bernolák, kr. 2.

Megjelent
2021-01-12
Rovat
Hadtörténelem