A robbanószerkezetek felderítésének története 2.

1951-től napjainkig

  • Szatai Zsolt József őrnagy Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  • Horváth Tibor alezredes Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Kulcsszavak: robbanószerkezet, akna, aknamező, felderítés, mentesítés

Absztrakt

A két részben közölt tanulmányban a robbanószerkezetek és azok felderítésének történetét mutatjuk be. A robbanószerkezetek feltalálásával és későbbi tudatos alkalmazásával jelentősen megváltoztak a hadviselés módszerei. Új eljárások jelentek meg, amelyek már elképzelhetetlenek voltak ilyen eszközök alkalmazása nélkül. Az egyre nagyobb pusztítóképességű robbanószerkezetek megjelenésével párhuzamosan előtérbe került az azok semlegesítésére való igény is. A szemben álló felek mind nagyobb erőfeszítéseket tettek a robbanószerkezetek felderítésére, azok semlegesítésére és megsemmisítésére. A katonai műveletek befejezését követően a robbanószerkezetek felderítése nem veszített fontosságából, hanem alapvető feltételként jelent meg, hiszen meg kellett a területet tisztítani a katonai cselekményből visszamaradt és gyilkos veszélyt rejtő eszközöktől.

Szerző életrajzok

Szatai Zsolt József őrnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

PhD-hallgató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola)
ORCID: 0000-0001-6963-0500

 

Horváth Tibor alezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadászati Tanszék)
ORCID: 0000-0003-4742-847X

Hivatkozások

_1997. évi CXXXIII. törvény a „Mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekint-hető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról” szóló egyezmény és a hozzá csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről rendelkező 1984. évi 2. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről, 2. cikk, 4. Kihirdetve: 1997. XII. 10. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=99700133.TV&targetdate=20070701&printTitle=1997.+%C3%A9vi+CXXXIII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny&referer=http%3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1200100.TV

A Guide to Mine Action, 2. edition. Geneva International Centre for Humanitarian Demining, Geneva, 2004.

AJP-3.15 Allied Joint Doctrine for Countering Improvised Explosive Devices, NATO Standardization Office, 2018, 1-6.

ATP-3.12.1.3, Allied Tactical Doctrine for Route Clearance, Edition A, Version 1, NATO Standardization Office (NSO), 2016.

Biological Method (Bees) for Explosive Detection. NATO E-Library, 17. 03. 2020. https://www.sps-bees4exp.com/

Bucsák Mihály – Csurgó Attila – Horváth Tibor – Láng László – Molnár Sándor – Posta Lajos – Szatai Zsolt – Vörös Mihály: 70 év az életveszély árnyékában. A magyar tűzszerész- és aknakutató alakulatok története 1945–2015. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2015.

DIM na BRDM2. https://www.mycity-military.com/slika.php?slika=192952_162477311_DIM%20na%20BRDM2.jpg

Falkland’s Demining Project fourth phase draws to a close. MercoPress, 24. 02. 2016. https://en.mercopress.com/2016/02/24/falkland-s-demining-project-fourth-phase-draws-to-a-close

FM 5-31 – Booby Traps. Department of the Army, Washington D.C., 14. 09. 1965. http://everyspec.com/ARMY/FM-Field-Manual/FM_5-31_13829/

FMFRP 12-43, Professional Knowledge Gained from Operational Experience in Vietnam, 1969, Special Issue, Mines and Boobytraps. Department of the Navy, Headquarters United States Marine Corps, Washing-ton DC., Section I, 20. 07. 1989. https://www.originalwisdom.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2019/03/US-Marine-Corp_1969_special-issue_Vietnam-mines-and-boobytraps_fmfrp-12-43.pdf

GAO-02-1003 U.S. Use of Land Mines in the Persian Gulf War. United States General Accounting Office, Washington, DC, 09. 2002. https://www.gao.gov/assets/240/235830.pdf

Görög István – Padányi József: Az IFOR–SFOR Magyar Műszaki Kontingens 1996–2002. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005.

Horváth Tibor: Emergency Cases at Countering Improvised Explosive Devices, and their Potential Manage-ment. Revista Academiei Fortelor Terestre / Land Forces Academy Review, XXIV. No. 2, 27. 07. 2019. https://content.sciendo.com/view/journals/raft/24/2/article-p95.xml?lang=de&result=9&rskey=PzmED8, DOI: https://doi.org/10.2478/raft-2019-0011

Horváth Tibor: Magyarország akna- és lőszermentesítésének története. A kezdetek 1944–1948. Műszaki Ka-tonai Közlöny, XXVIII. évf. 2018/1., 68–75. https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2018_1_07_Horvath%20T_Aknamentesites_MKK.pdf

Husky Vehicle Mounted Mine Detection System. Military.com. https://www.military.com/equipment/husky-vehicle-mounted-mine-detection-system

Landmine Monitor Report 1999, Toward a mine-free world. Human Right Watch, New York, 1999.

Landmines, Explosive Remnants of War and IED Safety Handbook, 3rd edition. United Nations Mine Ac-tion Service (UNMAS), New York, 2015. https://www.unmas.org/sites/default/files/handbook_english.pdf

Lukács László: A föld aknaproblémája és a megoldás lehetőségei, különös tekintettel a Magyar Honvédség közreműködésének javasolható irányaira III. Műszaki Katonai Közlöny, VIII. évf. 1998/3–4., 3–22. https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/1998_3_4%2002%20F%C3%B6ld%20aknaprobl%C3%A9m%C3%A1ja%20-%20Luk%C3%A1cs%20L.pdf

Lukács László: Kis akna-történelem. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 6. évf. 2002/3., 29–37.

Mueller Othmár: Korszerű szükséganyagból készített robbanószerkezetek alkalmazásának és hatástalanításá-nak sajátosságai, a jövőbeni fejlesztés irányai a terrorizmus figyelembevételével. Kandidátusi értekezés, 1995.

Padányi József: A menekültek és hontalanok visszatelepítése Bosznia-Hercegovinába. Hadtudomány, X. évf. 2000/2. http://mhtt.eu/hadtudomany/2000/2_13.html

Science for Peace and Security Programme. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm

Szabó Sándor – Kovács Tibor – Kovács Zoltán: Az utak, területek akadálymentesítése I. (ROUTE CLE-ARANCE). Műszaki Katonai Közlöny, XXIV. évf. 2014/3., 15–29. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13899/Az%20utak,%20ter%C3%BCletek%20akad%C3%A1lymentes%C3%ADt%C3%A9se%20I..pdf?sequence=1

Szatai Zsolt József: A fémtartalmú robbanószerkezetek felderítéséhez alkalmazott technikai eszközök. Mű-szaki Katonai Közlöny, 29. évf. 2019/1., 121–138. DOI: https://doi.org/10.32562/mkk.2019.1.10

Афганские фотографии солдат советской армии. Афганистан – как это было (цветные фото). Kollege, 15. 07. 2019. https://kollege.ru/sochineniya/afganskie-fotografii-soldat-sovetskoi-armii-afganistan-kak-eto.html

Провин, Павел: История создания металлоискателей: отечественное развитие. Часть 3. 22. 05. 2017. https://www.mdregion.ru/o-kladoiskatelstve/28-rasskazi-kladoiskatelstvo/3475-istoria-sozdania-metalloiskatelei-chast-3.html

Megjelent
2021-01-12
Rovat
Logisztika

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei