A küldetésorientált vezetési szemlélet kialakulását befolyásoló tényezők

  • Czeglédi Mihály alezredes Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság
Kulcsszavak: küldetésorientált vezetés, transzformáció, vezetés-irányítás

Absztrakt

A küldetésorientált vezetési szemlélet értékeinek rövid bemutatását követően a szerző feltárja azokat a tényezőket, amelyek e vezetési kultúra kialakulása ellen hatnak. Motivációja a Magyar Honvédség folyamatban levő átalakulásának elősegítése. Az információs kor jelentette kihívások részletezése mellett rámutat a korábbi rendszert átható beidegződések negatív hatására, és hangsúlyozza a felkészítés–kiképzés rendszerének fontosságát.

Információk a szerzőről

Czeglédi Mihály alezredes, Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság

főtiszt (Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság)

Hivatkozások

Barno, David – Bensahel, Nora: Three things the Army Chief of Staff wants you to know. War On The Rocks, 05. 23. 2017. https://warontherocks.com/2017/05/three-things-the-army-chief-of-staff-wants-you-to-know/

Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő: Intézményi bizalom a régi és az új demokráciákban. Politikatudományi Szemle, XXI/2., 27–51. http://real.mtak.hu/111432/1/boda.pdf

Boyd, John R.: A Discourse on Winning and Losing. Maxwell AFB, Alabama, 03. 2018., 87–106. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AUPress/Books/B_0151_Boyd_Discourse_Winning_Losing.PDF

Brainy Quote. https://www.brainyquote.com/authors/mark-zuckerberg-quotes

Czeglédi Mihály: Az információs műveletek szerepe a korszerű parancsnoki gondolkodásban. Honvédségi Szemle, 2017/4., 74–87. https://honvedelem.hu/kiadvanyok/honvedsegi-szemle/honvedsegi-szemle-2017-4-szam.html

Fox, Amos C.: Cutting Our Feet to Fit The Shoes: An analysis of Mission Command in the U.S. Army. Military Review, 01–02. 2017. https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/January-February-2017/ART-009/

Hill, Andrew – Niemi, Heath: The trouble with Mission Command: Flexive Command and the future of Command and Control. Joint Force Quarterly 86., 2017, 94–100. https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-86/jfq-86_94-100_Hill-Niemi.pdf

James, John, Dr.: 145. Future OE Mission Command and Future OE Decision Cycles. Mad Scientist Laboratory, 05. 16. 2019. https://madsciblog.tradoc.army.mil/145-future-oe-mission-command-and-future-oe-decision-cycles/

James Mattis’s Leadership Philosophy. The Army Leader, 2020. https://thearmyleader.co.uk/james-mattiss-leadership-philosophy/

Jobbágy Zoltán: From Effects-based Operations to Effects-based Force: On Causality, Complex Adaptive Systems, and the Biology of War. PhD Thesis. Leiden: Leiden University, 2009. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/14044/THESIS.pdf?sequence=1

Jobbágy Zoltán – Czeglédi Mihály: Mission Command, Auftragstaktik és a szövetségi összhaderőnemi műveletek. Seregszemle, 2016/2., 86–90.

Korom Ferenc: Feladataink egy új, hatékony, modern haderő létrehozása érdekében. Honvédségi Szemle, 2020/1., 3–4. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/9/7

Lippai Péter (2009a): A küldetésorientált katonai vezetésszemlélet lehetőségei és korlátai egy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva. („Tavaszi ébredés” 1945. március 06. – 1945. március 15.) Doktori értekezés. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2009. https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=4255

Lippai Péter (2009b): A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai. Seregszemle, 2009, 30–44.

McChrystal, Stanley – Collins, Tantum – Silverman, David – Fussel, Chris: Csapatok csapata. (Team of Teams.). Ford. gondos László. HVG Könyvek, Budapest, 2016.

Muth, Jörg: Command Culture: Officer Education in the U.S. Army and the German Armed Forces, 1901–1940, and the Consequences for World War II. University of North Texas Press, Denton, 2011. https://books.google.hu/books?id=X7Eh9UBWftQC&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

Orsini, Ryan: U.S. Army Mission Command at a Crossroads. The Strategy Bridge, 10. 29. 2019. https://thestrategybridge.org/the-bridge/2019/10/29/us-army-mission-command-at-a-crossroads

Porkoláb Imre: Digitális katona. A jövő embere, TEDxGyőr (TEDx Talks), 2019. 11. 14. https://www.youtube.com/watch?v=jBWPTBjnZPI

Porkoláb Imre: Szervezeti adaptáció a magyar honvédségben: Küldetésalapú vezetés 2.0 a digitális transzformáció korában. Honvédségi Szemle, 2019/1., 3–12. https://honvedelem.hu/files/files/114204/hsz_2019_1_beliv_003_012.pdf

Porkoláb Imre – Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeinek kutatása a haderőben. Honvédségi Szemle, 2019/5., 3–19. https://honvedelem.hu/images/media/5f2bd1646eeb8298912683.pdf

Simon Sándor: A törzsekről és munkájukról. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987.

Sipos Péter – Ravasz István (szerk.): Magyarország a második világháborúban. Lexikon A–Zs. Petit Real, Budapest, 1997, 795.

Szabó I. László: Az intézményi, szervezeti bizalom helyzete Magyarországon 2014 elején. Nemzet és Biztonság, 2014/3., 119–142. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2014_3_12_szabo_i.laszlo.pdf

Székely Sándor: Írásbeliség és szóbeliség a vezetés folyamatában. Honvédelem, 1982/5.

Vance, Ashlee: Elon Musk. Tesla, SpaceX és a fantasztikus jövő feltalálása. Ford. Weisz Böbe. HVG Könyvek, Budapest, 2015.

Wasinger, Matthias: A Revolution in Military Ideas: The Continuing Importance of the Enlightenment in an Age of Technological Autonomy. The Strategy Bridge, 12. 09. 2019. https://thestrategybridge.org/the-bridge/2019/12/9/a-revolution-in-military-ideas-the-continuing-importance-of-the-enlightenment-in-an-age-of-technological-autonomy

Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság. Magvető, Budapest, 1981.

Megjelent
2021-01-12
Rovat
Vezetés, felkészítés