A világűr militarizálásának kérdéseiről

  • Várdai Mihail Istvanovics százados Magyar Honvédség Parancsnokság
Kulcsszavak: fegyverkezés, hadviselés, világűr, fegyverzet-ellenőrzés

Absztrakt

A világűr katonai felhasználása a hidegháború „terméke”. A szemben álló szuperhatalmak először felderítési célokból bocsátottak Föld körüli pályára műholdakat, hogy információt szerezzenek a másik félről. A műholdak távérzékelési (felderítési), távközlési, meteorológiai és navigációs célokból nemcsak katonai alkalmazásban játszanak jelentős szerepet, hanem polgári szempontból is hasznosak. A katonai alkalmazás egészen a kezdetektől magában hordozta a világűrben tervezett harcot, mely során a szemben álló felek egymás űreszközeit semlegesítik. A világűrben telepített fegyverrendszerek korábban tudományos fantasztikumnak hatottak, sok esetben csak a tervezés fázisáig jutottak el, néhány eszközt viszont sikeres kísérleteket követően megvalósítottak. Az űreszközök sérülése nemcsak katonai, hanem gazdasági és társadalmi vonatkozásokban is jelentős károkat tud okozni. A világűrben folyó fegyverkezés megakadályozása a nemzetközi közösség egyik fő célja. A világűr felhasználását szabályozó egyezmények nem követik a technológiai fejlődést, és szükségessé vált a műholdak elleni fegyverek korlátozása, esetlegesen fegyverzet-ellenőrzési rezsim létrehozása és működtetése a világűr vonatkozásában.

Információk a szerzőről

Várdai Mihail Istvanovics százados, Magyar Honvédség Parancsnokság

beosztott tiszt (MH Parancsnokság Hadműveleti Csoportfőnökség Fegyverzet-ellenőrzési Főnökség)

Hivatkozások

_1967. évi 41. törvényerejű rendelet a „Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket” című, Moszkvában, Londonban és Washingtonban 1967. január 27-én aláírt szerződés kihirdetéséről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=96700041.TVR

_1973. évi 3. törvényerejű rendelet az űrobjektumok által okozott károkért való nemzetközi felelősségről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXVI. ülésszakán 1971. november 29-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97300003.TVR

_1978. évi 7. törvényerejű rendelet a világűrbe felbocsátott objektumok nyilvántartásba vételéről szóló, az ENSZ Közgyűlésének az 1974. évi november hó 12. napján kelt 3235/XXIX. határozatával elfogadott egyezmény kihirdetéséről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97800007.TVR

_7.62 × 39 mm M43 Soviet Intermediate Cartridge. Modern Firearms. https://modernfirearms.net/en/cartridge/7-62x39-m43-soviet-intermediate-cartridge/

Arianespace – Mission to success. https://www.arianespace.com/

Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya. Libri Kiadó, Budapest, 2017.

Commercial Space Launch Act of 1984. 30. 10. 1984. https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg3055.pdf

Communications Satellite Act of 1962. 31. 08. 1962. https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-76/pdf/STATUTE-76-Pg419.pdf

Drbyos: The expert called the possible cause of the Frigate-SB orbital explosion: a drop of fuel. Newsy Today, 10. 05. 2020. https://www.newsy-today.com/the-expert-called-the-possible-cause-of-thefrigate-sb-orbital-explosion-a-drop-of-fuel/

Erwin, Sandra: Raymond calls out Russia for ‘threatening behavior’ in outer space. SpaceNews, 10. 02. 2020. https://spacenews.com/raymond-calls-out-russia-for-threatening-behavior-in-outer-space/

Erwin, Sandra: Trump signs defense bill establishing U.S. Space Force: What comes next. SpaceNews, 20. 12. 2019. https://spacenews.com/trump-signs-defense-bill-establishing-u-s-space-force-whatcomes-next/

Erwin, Sandra: White House pushes back on Senate language on Space Force, missile defense satellites. SpaceNews, 08. 09. 2019. https://spacenews.com/white-house-pushes-back-on-senate-language-onspace-force-missile-defense-satellites/

ESA declares end of mission for Envisat. ESA, 09. 05. 2012. https://earth.esa.int/web/guest/news/-/asset_publisher/G2mU/content/good-bye-envisat-and-thank-you

Falcon 9. SpaceX. https://www.spacex.com/vehicles/falcon-9/

Falcon Heavy. SpaceX. https://www.spacex.com/vehicles/falcon-heavy/

Foust, Jeff: EU agency starts space sustainability initiative. SpaceNews, 15. 09. 2019. https://spacenews.com/eu-agency-starts-space-sustainability-initiative/

Gini, Andrea: Don Kessler on Envisat and the Kessler Syndrome. Space Safety Magazine, 25. 04. 2012. http://www.spacesafetymagazine.com/space-debris/kessler-syndrome/don-kessler-envisat-kesslersyndrome/

Global Positioning System. https://www.gps.gov/

Goldblat, Jozef: Arms Control: The new guide to negotiations and agreements. Fully revised and updated second edition with new CD-ROM documentation supplement. International Peace Research Institute, Oslo & Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm, 2002.

Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation. https://www.hcoc.at/?tab=what_is_hcoc&page=text_of_the_hcoc

Herz, John H.: Idealist Internationalism and the Security Dilemma. World Politics, Vol. 2, No. 2, 01. 1950.

Kania, Elsa: PLA Strategic Support Force: The ‘Information Umbrella’ for China’s Military. The Diplomat, 01. 04. 2017. https://thediplomat.com/2017/04/pla-strategic-support-force-the-information-umbrellafor-chinas-military/

Note verbale dated 19 December 1978 from the Permanent Mission of Canada to the United Nations Description and location of recovered pieces. UNGA, 22. 12. 1978. https://www.unoosa.org/pdf/reports/ac105/AC105_236E.pdf

Porras, Daniel: Eyes on the Sky – Rethinking Verification in Space. UNIDIR, 10. 2019. – Space Dossier 4, 2019. https://unidir.org/sites/default/files/2019-10/Eyes%20on%20the%20Sky%20%7C%20Rethinking%20Verification%20in%20Space_1.pdf

Possible Elements for a Future International Legal Agreement on the Prevention of the Deployment of Weapons in Outer Space, The Threat or Use of Force Against Outer Space Objects. Conference on Disarmament CD/1679, 28. 06. 2002. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/624/84/PDF/G0262484.pdf?OpenElement

Prevention of an arms race in outer space. A/RES/40/87, 113th plenary meeting. Federation of American Scientists, 12. 12. 1985. https://fas.org/nuke/control/paros/docs/res40-87.htm

Prevention of an arms race in outer space. Federation of American Scientists. https://fas.org/programs/ssp/nukes/ArmsControl_NEW/nonproliferation/NFZ/NP-NFZ-PAROS.html

Remek Éva: Az EBESZ – a biztonsági közösségépítés modellje. Dialóg Campus, Budapest, 2018.

Settlement of Claim between Canada and the Union of Soviet Socialist Republics for Damage Caused by “Cosmos 954”. Space Law, 02. 04. 1981. http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_3/3-2-2-1_e.html

SOS SOS SOS: EU calls for ethical conduct in space to avoid collision and orbital debris. EU External Action. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/67538/sos-sos-sos-eu-callsethical-conduct-space-avoid-collision-and-orbital-debris_en

Space debris. NASA Earth Observatory, 11. 09. 2009. https://earthobservatory.nasa.gov/images/40173/space-debris

Space debris by the numbers. European Space Agency. https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers

Starlink. https://www.starlink.com/

Szatmári László: A fegyverzetellenőrzés szerepe Európa biztonságában, különös tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetre. Doktori (PhD-) értekezés, NKE, 2012. DOI: https://doi.org/10.17625/NKE.2012.020

The Montreux Document – On pertinent international legal obligations and good practices for States related to operations of private military and security companies during armed conflict. International Committee of the Red Cross, 08. 2009. https://www.icrc.org/en/download/file/135841/montreux_document_en.pdf

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. United Nations Office for Disarmament Affairs. http://disarmament.un.org/treaties/t/outer_space

Tyson, Neil deGrasse – Lang, Avis: Accessory to War: The Unspoken Alliance Between Astrophysics and the Military. W. W. Norton & Company, New York, 2018.

Tyson, Neil deGrasse – Lang, Avis (ed.): Space Chronicles: Facing the Ultimate Frontier. W. W. Norton & Company, New York, 2012.

U.S. Strategic Command Commander’s Perspective on 21st Century Deterrence. Hudson Institute, 20. 09. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=Dd1OrmV07LA&t=18s

Válasz e-mail az EBESZ Konfliktus Megelőző Központtól, 2019. 07. 10.

Válasz e-mailek a NATO Nemzetközi Törzstől, 2018. 09. 12–13.

What we do. EU External Action. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/foreign-affairs_en

Who we are. OSCE. https://www.osce.org/who-we-are

Zak, Anatoly: Soyuz-2-1v launches classified payload. RussianSpaceWeb. http://www.russianspaceweb.com/cosmos-2542.html

Космические войска. Министерство обороны Российской Федерации. https://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/structure.htm

Космодром Восточный. Roskosmos. https://www.roscosmos.ru/255/

Селиверстова, Наталья: В МИД ответили на обвинения США в преследовании американскогоспутника. РИА Новости, 17. 02. 2020. https://ria.ru/20200217/1564880619.html

Megjelent
2021-01-11
Hogyan kell idézni
Várdai, M. I. (2021). A világűr militarizálásának kérdéseiről. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(1), 34-50. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.1.3
Rovat
Nemzetközi tevékenység