Az önkéntes területvédelmi tartalékos alegységek ABV-védelmi feladatai

Szerzők

  • Csóka Attila alezredes Atom, Vegyi és Biológiai Összhaderőnemi Védelmi Kiválósági Központ (Csehország)

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.5

Kulcsszavak:

területvédelmi tartalékos, területvédelmi század, ABV-védelem

Absztrakt

A Magyar Honvédség átalakította az önkéntes tartalékos rendszert. Olyan új meghatározások jelentek meg, mint önkéntes területvédelmi tartalékos, önkéntes műveleti tartalékos, illetve önkéntes védelmi tartalékos. Az önkéntes területvédelmi tartalékos századok Magyarország járásaiban szervezve lefedik az ország teljes területét. Interoperabilitásukat megkönnyíti, hogy elvileg azonos alapfelkészítésben részesülnek, így tervezhetően azonos elvárásokat lehet velük szemben támasztani. A különböző járások földrajzi elhelyezkedésükből és a települt ipari létesítmények jellemzőiből adódóan az alegységek eltérő kihívásokkal szembesülnek, ami a kötelékek szakosodását indokolhatja. Az írás összefoglalja az alegységeknek az erők megóvása érdekében teendő ABV-védelmi feladatait, bemutatja az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák kiképzését, felhívja a figyelmet az eltérő kihívásokra, valamint vizsgálja a szakkiképzés esetleges szükségességét, különös figyelemmel az ABV-védelem területére.

Információk a szerzőről

Csóka Attila alezredes, Atom, Vegyi és Biológiai Összhaderőnemi Védelmi Kiválósági Központ (Csehország)

az Atom, Vegyi és Biológiai Összhaderőnemi Védelmi Kiválósági Központ (Csehország) alosztályvezetője, az NKE Hadtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója

Hivatkozások

_112/2004. (XI. 3.) OGY határozat egyes honvédelmi tárgyú országgyűlési határozatok módosításáról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A04H0112.OGY

_124/2008. (XII. 3.) OGY határozat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó feladatokról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a08h0124.OGY

_2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400105.TV

_2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200166.tv

_59/2017. (XI. 16.) HM utasítás a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság átalakításának második ütemével kapcsolatos szervezési feladatokról. Honvédelmi Közlöny, 2017/12., 1059–1063. http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2017/12.pdf

_95/2010. (XI. 16.) HM utasítás a Magyar Honvédség tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatokról. Hivatalos Értesítő, 2010/26., 13349–13351. http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2010/96.pdf

Csóka Attila alezredes: Századmegbízott ABV-védelmi altisztek és a nem szervezetszerű ABV-felderítőrajok alkalmazási lehetőségei. Honvédségi Szemle, 2020/1., 78–90. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/11/9, DOI: https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.1.6

Kiképzési Program a Magyar Honvédség Önkéntes Területvédelmi Tartalék (ÖTT) állomány alapfelkészítése és az Önkéntes Honvédelmi Előképzés (ÖHE) végrehajtásához. MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Budapest, 2017. Nyt. szám: 224/172.

Kun Szabó István: Az önkéntes tartalékos rendszer és a honvédelmi nevelés fejlesztése és összefüggései. Doktori (PhD-) értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola, 2018. https://hhk.uni-nke.hu/document/hhk-uni-nke-hu/KSZI_doktori%20%C3%A9rtekez%C3%A9s%201.0_jav_OK.pdf

Magyarország Járásai, 2019. október 13. Központi Statisztikai Hivatal. https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok.png

MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred Szervezeti és Működési Szabályzata. 2018.

MH HFKP PK 196/2018. intézkedése a 2019. (2020–21.) évi kiképzési feladatokról. MH PK intézkedése a Magyar Honvédség 2020–2021. (2022–2023.) évi kiképzési feladatairól.

Mindenki folyamatosan elérheti az aktuális sugárzási adatokat. Országos Atomenergia Hivatal, 2014. 12. 04. https://www.haea.gov.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?OpenAgent&article=news&uid=3D3D419BF30DC576C1257DA40038D4D4

NATO Standard ATP-3.8.1 Volume II Specialist CBRN Defence Capabilities, Edition A, Version 1. 13. 05. 2014.

Neumann, Henry: The German Bundeswehr CBRN Defense Command – A traditionally strong capability in a new type of organization. CBRNe.Portal, 25. 11. 2015. http://www.cbrneportal.com/the-german-bundeswehr-cbrn-defense-command-a-traditionally-strong-capability-in-anew-type-of-organization/#_ftn1

Urbán Lajos nyugállományú altábornagy: A tartalékos erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, 2010. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12196/ertekezes.pdf;jsessionid=CF24130EE5BB37DD-653B89C25ED2A326?sequence=1

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-29

Hogyan kell idézni

Csóka, A. (2020). Az önkéntes területvédelmi tartalékos alegységek ABV-védelmi feladatai. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(6), 58–66. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.5

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés