A vallásközi párbeszéd jelentősége a libanoni válságkezelésben

Szerzők

  • Szvercsek Dávid Honvédelmi Minisztérium

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.4

Kulcsszavak:

kereszténység, Szentszék, Libanon, diplomácia

Absztrakt

Az elmúlt évtizedek fegyveres konfliktusai gyakran olyan területen zajlottak, ahol az interkulturális és a vallási különbségek nagy jelentőséggel bírtak. Kiemelke-dően igaz ez a közel-keleti országokra, ahol a keresztények vallásuk miatt állami disz kriminációval, sok esetben nyílt üldöztetéssel találták szemben magukat. Bár Libanon az egyetlen állam a Közel-Keleten, amelynek tartósan keresztény vezetője van, a keresztények százalékos aránya a térségben – főként a muszlimok termékenységi rátája miatt – az elmúlt évszázad alatt csaknem a felére csökkent. Mivel az ország etnikai, vallási és felekezeti szempontból meglehetősen heterogén, a békés együttélés – főként az 1941-ben kikiáltott szuverenitás óta – az államot kihívás elé állította. Bár a térségbeli véres polgárháború (1975–1990) 30 éve lezárult, a tartós béke időszaka nem azonnal köszöntött be. Mind a polgárháború lezárásának előmozdításában, mind az azt követő megbékélésben elvitathatatlan érdemei vannak az elmúlt évtizedek pápáinak és az Apostoli Szentszék mérsékelt és kiegyensúlyozott diplomáciai törekvéseinek.

Információk a szerzőről

Szvercsek Dávid, Honvédelmi Minisztérium

kormányfőtanácsos, szakreferens (HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály Társadalmi Kapcsolatok Osztály)

Hivatkozások

_53/2007. (VI. 13.) OGY határozat az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat módosításáról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a07h0053.OGY

Address of His Holiness Pope Francis to participants of the meeting organized by the Pontifical Council „Cor Unum” on the iraqi-syrian humanitarian crisis. Libreria Editrice Vaticana, 17. 09. 2015. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150917_cor-unum.html

Address of Paul VI to H. E. Fouad Boutros, vice president of the Council of Ministers of Lebanon. Libreria Editrice Vaticana, 11. 06. 1968. http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/speeches/1968/june/documents/hf_p-vi_spe_19680611_vice-presidente-libano.html

After Beirut blast, what some lebanese christians are doing to help their neighbors. https://thecatholictelegraph.com/beirut-explosion-lebanese-christians-charity/68480/

Ansprache von Papst Franziskus. Libreria Editrice Vaticana, 29. 03. 2013. http://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130329_via-crucis-colosseo.html

Apostolok Cselekedetei 15. http://immanuel.hu/biblia/biblia.php?konyv=44&fejezet=15&o1=4&o2=5&o3=3

Apostolok Cselekedetei 21. http://immanuel.hu/biblia/biblia.php?konyv=44&fejezet=21&o1=4&o2=5&o3=3

Appel du pape Paul VI pour la paix au Liban. Libreria Editrice Vaticana, 30. 11. 1975. https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1975/documents/hf_p-vi_spe_19751130_pace-libano.html

Atilya, Asis Suryal: History of Eastern Christianity. Methuen & Co Ltd., London, 1967.

Binder, Leonard: Politics in Lebanon. John Wiley & Sons, New York, 1966.

Bohlen, Celestine: Pope Calls on Lebanon to Resume Special Role for Peace. The New York Times, 12. 05. 1997. https://www.nytimes.com/1997/05/12/world/pope-calls-on-lebanon-to-resume-special-role-for-peace.html

Butters, Andrew Lee: Palestinians in Lebanon: A forgotten people. Time Magazine, 25. 02. 2009.

https://web.archive.org/web/20130826165651/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1881651,00.html

Constitution de la République Libanaise promulguée le 23 mai 1926. http://www.dircost.unito.it/cs/docs/Libano%20franc.htm

Declaratio de ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas – Nostra Aetate. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_lt.html

Decretum de Eclesiis orientalibus catholicis – Orientalium Ecclesiarum. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_orientalium-cclesiarum_lt.html

Devlin, John F.: Syria: Modern State in an Ancient land. Taylor & Francis, Boulder, 1983.

Diós István – Viczián János (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon. Szent István Társulat, Budapest, 1993–2010. http://lexikon.katolikus.hu/

Discorso di Giovanni Paolo II per la scomparsa di Bechir Gemayel, presidente del Libano. Libreria Editrice Vaticana, 15. 09. 1982. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/september/documents/hf_jp-ii_spe_19820915_morte-gemayel.html

First radiomessage „Urbi et Orbi” Adress of His Holiness John Paul II. Libreria Editrice Vaticana, 17. 10. 1978. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1978/documents/hf_jp-ii_spe_19781017_primo-radiomessaggio.html

Gedő Ágnes: 10 keresztény és 7 muzulmán minisztere van az új libanoni kormánynak. Vatican News, 2020. 01. 30. https://www.vaticannews.va/hu/vilag/news/2020-01/10-kereszteny-7-muzulman-azuj-libanoni-kormanyban.html

Gordon, David C.: Lebanon: The Fragmented Nation. Croom Helm, California, 1980.

Grafton, David: The Christians of Lebanon: Political Rights in Islamic Law. Tauris-Academic Studies, New York – London, 2003.

Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East. Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Greek-Orthodox-Patriarchate-of-Antioch-and-All-the-East

Herbermann, Charles (ed.): Melchites – Catholic Encyclopedia. Robert Appleton Company, New York, 1913.

Hook, Walter Farquhar: A Church dictionary. Bolland & Kemplay, London, 1846. https://books.google.hu/books?id=X_tOAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

Implementation of general assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 entitled Human Rights Counsil. United Nation Human Rights Council, 13. 11. 2006. https://digitallibrary.un.org/record/587605/files/A_HRC_3_2-EN.pdf

International Religious Freedom Report for 2012, Lebanon. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State. https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/2012religiousfreedom/index.htm?dlid=208400&year=2012#wrapper

II. János Pál, Allocutiones. Ad Exc.mum Virum Reginaldum Reagan, Foederatarum Civitatum Americae Septemtrionalis Praesidem, qui Summum Pontificem invisit. AAS vol. LXXIV (1982), 851–853. http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-74-1982-ocr.pdf

XXIII. János, Litterae encyclicae. Pacem in terris. AAS vol. LV (1963). 11. 04. 1963. http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-55-1963-ocr.pdf

John Paul II General Audience. Libreria Editrice Vaticana, 06. 09. 1978. http://www.vatican.va/content/john-paul-i/en/audiences/documents/hf_jp-i_aud_06091978.html

July–December, 2010 International Religious Freedom Report. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, 13. 09. 2011. https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/168269.htm

Khadduri, Majid: The Franco-Lebanese dispute and the crisis of november, 1943. An American Journal of International Law, vol. 38/4., 10. 1944., 601–620. https://www.jstor.org/stable/2192794?seq=1

Khalaf, Samir: Communal Conflict in Nineteenth-Century Lebanon. In: Braude, Benjamin – Lewis, Bernard (eds.): Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society. Holmes & Meier Pub, London, 1982, vol. 2., 107–134.

Lebanon: Exiled and suffering: Palestinian refugees in Lebanon. Amnesty International, 18. 10. 2007. https://www.amnesty.org/download/Documents/68000/mde180102007en.pdf

Lebanon in History. The World Lebanese Cultural Union. https://wlcu.world/ng/blog/2017/02/14/lebanon-in-history/

Lutsky, Vladimir Borisovich: Modern History of the Arab Countries. Progress Publishers, Moscow, 1969. https://www.marxists.org/subject/arab-world/lutsky/index.htm

Márk evangéliuma 7. https://abibliamindenkie.hu/uj/MRK/7/

Maronite Church. http://www.gcatholic.org/dioceses/data/rite-M.htm

Meeting with young people adress of His Holiness Pope Benedict XVI. Libreria Editrice Vaticana, 15. 09. 2012. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2012/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20120915_giovani.html

Migliorino, Nicola: Constructing Armenia in Lebanon and Syria: Ethno-Cultural Diversity. Berghahn Books, New York – Oxford, 2008.

Mouawad, Youssef: Hoyek, Elias. International Encyclopedia of the First World War. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/hoyek_elias

Nach Explosion in Beirut Libanische Regierung gibt auf. https://tagesschau.de/ausland/libanon-regierung-beirut-101.html

VI. Pál, Literrae Apostolicae: Exposcit debitum. AAS vol. LVII (1965). 11. 05. 1965. http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-57-1965-ocr.pdf

Parry, Ken – Melling, David J. – Brady, Dimitri – Griffith, Sidney H. – Healey, John F. (eds.): The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity. Blackwell Publishing, Malden, 1999.

Pélerinage du pape Paul VI. en Inde Salut du Saint-Pére au present de la Republique du Libanon. Libreria Editrice Vaticana, 02. 12. 1964. http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1964/documents/hf_p-vi_spe_19641202_liban.html

XII. Pius, Litterae apostolicae: Nuntiatura Apostolica in Republica Libanensis erigitur. Acta Apostolicae Sedis (AAS) vol. XXXIX. 21. 03. 1947. http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-39-1947-ocr.pdf

Pope provides funding for scholarship in Lebanon. Vatican News, 14. 05. 2020. https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-05/pope-provides-funding-for-scholarships-in-lebanon.html

Rabinovich, Itamar. The War for Lebanon, 1970–1983. Cornell University Press, Ithaca & London, 1984.

The Taif Agreement. https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreement_english_version_.pdf

The world factbook – Lebanon. CIA. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html

Toaldo, Mattia: The origins of the US War on Terror – Lebanon, Libya and American intervention in the Middle East. Routledge, London – New York, 2013.

Ujházi Lóránd: A libanoni keresztények biztonsági helyzete. Hadtudományi Szemle, 2017/4., 357–372. http://epa.oszk.hu/02400/02463/00037/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2017_04_357-372.pdf

UNHCR: Lebanon. https://reporting.unhcr.org/node/2520

Urbi et Orbi Radiomessage of His Holiness John Paul I. Libreria Editrice Vaticana. 27. 08. 1978. http://www.vatican.va/content/john-paul-i/en/messages/documents/hf_jp-i_mes_urbi-et-orbi_27081978.html

Visit of His Holiness Benedict XVI to the Congregation for the Oriental Churches. Libreria Editrice Vaticana, 09. 06. 2007. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2007/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20070609_congr-orientchurch.html

Wimmen, Heiko: Lebanon – history and politics. Bundeszentrale für politische Bildung, 31. 08. 2016. https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/233352/history-and-politics

Yee, Vivian: Lebanon’s Prime Minister, Saad Hariri, Steps Down in Face of Protests. The New York Times, 29. 10. 2019. https://www.nytimes.com/2019/10/29/world/middleeast/saad-hariri-stepping-down-lebanon.html

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-29

Hogyan kell idézni

Szvercsek , D. (2020). A vallásközi párbeszéd jelentősége a libanoni válságkezelésben. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(6), 44–57. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.4

Folyóirat szám

Rovat

Nemzetközi tevékenység