Biztonsági kihívások hálójában, avagy az Izraeli Védelmi Erők esete az aszimmetrikus hadviseléssel

  • Rémai Dániel Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Kulcsszavak: aszimmetrikus hadviselés, fenyegetettségalapú haderőszervezés, hibrid hadviselés, Izrael, Izraeli Védelmi Erők

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben az aszimmetrikus kihívások és fenyegetettségek feltérképezése, prognosztizálása és a lehetséges válaszok kialakítása határozta meg a hadtudományt. Bár az aszimmetrikus hadviselés nem új jelenség, a modern kor haderői számára mégis problémát okoz, hogy az ilyen jellegű kihívásokat megfelelő módon kezeljék. Ez egyrészt a kihívások sokféléségéből, másrészt dinamikus, gyors változásukból ere-deztethető. Az aszimmetrikus hadviselés által elveszik a rend, amely korábban formába öntötte a hadviselést. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF1) a világ egyik legjobban felszerelt és kiképzett hadereje, amely 2006-ban a második libanoni háborúban első kézből tapasztalta meg az aszimmetrikus hadviselés hatását egy olyan szervezetre, amely nem elég rugalmas vagy innovatív. A felismerés alapvetően rázta meg az izraeli védelmi politikát, hiszen a legyőzhetetlenség látszata mellett megingott az a tudat, hogy egy adaptív, mindenre felkészült, gyorsan akklimatizálódó haderő látja el az ország védelmét.
A szerző tanulmányában az elméleti keretek áttekintését követően felvázolja a 2006-os libanoni offenzíva tanulságait és az IDF-re gyakorolt hatásait, valamint az ezekből faka-dó szemléletváltást. Az izraeli biztonsági helyzet jellemzői alapján a kérdés, amelyre választ keres, hogy „ma” vajon a hagyományos vagy az aszimmetrikus hadviselésre történő felkészülésnek kell prioritást élveznie annak érdekében, hogy az IDF megfelelően felkészül-jön a „holnap” konfliktusaira.

Információk a szerzőről

Rémai Dániel, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

PhD-hallgató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola)

Hivatkozások

Military Strength Ranking. GFP. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

Alfoneh, Ali: Brigadier General Qassem Suleimani: A Biography. American Enterprise Institute, 24. 01. 2011. https://www.aei.org/research-products/report/brigadier-general-qassem-suleimania-biography/

Anronheim, Anna: IDF appoints general to lead new Iran Command as threat escalates. The Jerusalem Post, 13. 02. 2020. https://www.jpost.com/israel-news/idf-appoints-general-to-head-up-newiran-command-as-threat-escalates-617507

Auden, H. W. – Kronenberger, Louis: The Viking Book of Aphorisms. Viking Press, New York, 1966.

Ben-Gurion, David: Memoirs. The World Publishing Company, New York, 1970.

Clausewitz, Carl von: A háborúról. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2013.

Cohen, Avner: Israel and the Bomb. Columbia University Press, 1998.

Cordesman, Anthony H.: The Influence of Regional Military Threats on Israeli Security – Playing Three Dimensional Chess Without Rules. CSIS, 30. 08. 2010. https://www.csis.org/analysis/influence-regional-military-threats-israeli-security

Dayan, Moshe: Story of My Life. Da Capo Press, New York, 1976.

Deterring Terror – English Translation of the Official Strategy of the Israel Defense Forces. Harward Kennedy School, Belfer Center, Special Report, 08. 2016. https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/IDF%20doctrine%20translation%20-%20web%20final2.pdf

Falk, Richard: Israel’s Violence Against Separation Wall Protests: Along the Road of State Terrorism. Citizen Pilgrimage blog, 07. 01. 2011. https://richardfalk.wordpress.com/2011/01/07/israel%E2%80%99s-israeli-violence-against-separation-wall-protests-along-the-road-of-state-terrorism/

Gazdag Ferenc – Remek Éva: A biztonsági tanulmányok alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.

GFP Ranks (2005 to Present). https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.asp

Gowing, Nik: Traditional News Media: Optimism, Pessimism and Realism. Panel Discussion, Harvard University, Cambridge, 14. 10. 2006.

Gross, Judah Ari: IDF unveils first-of-its-kind unit unifying pilots, tank drivers and more. 01. 01. 2020. https://www.timesofisrael.com/idf-unveils-first-of-its-kind-unit-unifying-pilots-tank-drivers-andmore/

Háber Péter: Az aszimmetrikus hadviselés más szempontból. Hadtudomány, 2015/E-szám, 119–128. http://mhtt.eu/hadtudomany/2015/2015_elektronikus/12_HABER_PETER.pdf, DOI: https://doi.org/10.17047//HADTUD.2015.25.E.119

Israel presenta un nuevo plan para hacer su Ejército más letal ante enemigos como Irán. RT, 14. 02. 2020. https://actualidad.rt.com/actualidad/343033-israel-presentar-plan-momentum-fdi-iran

Joseph, Paul: Reviewed Work: War in Human Civilization by Azar Gat. Social Forces, 06. 2008.

Judis, John B.: John Kerry’s First Peace Effort in Israel and Palestine Failed, But Now He Needs to Try Again. The New Republic, 10. 07. 2014. https://newrepublic.com/article/118630/israel-palestine-murders-cause-criss-will-john-kerry-step

Kaiser Ferenc – Tálas Péter: Politikai erőszakformák. Biztonságpolitikai Szemle, 2012/5–6., 133–156. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/letoltes.php?letolt=638

Kalb, Marvin – Saivetz, Carol: The Israeli–Hezbollah war of 2006: The Media as a Weapon in Asymmetrical Conflict. 18. 02. 2007. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/04/2007islamforum_israel-hezb-war.pdf

Katz, Yaakov: It’s time Kochavi speaks up, tell truth about threats to Israel – analysis. The Jerusalem Post, 06. 11. 2019. https://www.jpost.com/Israel-News/Its-time-Kochavi-speaks-up-tell-truthabout-threats-to-Israel-analysis-607040

Kishon, Efrájim (Kishont Ferenc): Szegény kis Góliát. In: Kishon, Efrájim: A zanyja Krausz. Európa Kiadó, Budapest, 1988.

Kiss Álmos Péter: A hibrid hadviselés természetrajza. Honvédségi Szemle, 2019/4., 17–37. https://honvedelem.hu/files/files/116701/hsz_2019_4_017_037_4557.pdf

Krajnc Zoltán: Az aszimmetrikus hadviselés, fenyegetés alapkérdései. Repüléstudományi Közlemények, 2008. 04. (különszám). http://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2008_cikkek/Krajnc_Zoltan_poszter.pdf

Leibniz, Gottfried Wilhelm: Gottfried Wilhelm Leibniz válogatott filozófiai írásai. Európa Kiadó, Budapest, 1986.

London, Yaron: The Dahya Strategy – Israel finally realizes that Arabs should be accountable for their leaders’ acts. 10. 06. 2008. https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3605863,00.html

Nagel, Jacob – Schanzer, Jonathan: From Ben-Gurion to Netanyahu: The Evolution of Israel’s National Security Strategy. 13. 05. 2019. https://www.fdd.org/wp-content/uploads/2019/05/fdd-memo-ben-gurion-to-netanyahu-evolution-of-Israel%E2%80%99s-national-security-strategy.pdf

Nagy és súlyos kudarc volt Izrael libanoni háborúja. Index, 2008. 01. 30. http://index.hu/kulfold/lib080130/

Omar, Ahmed: Israel and the evolution of asymmetric warfare. Middle East Monitor, 27. 09. 2019. https://www.middleeastmonitor.com/20190927-israel-and-the-evolution-of-asymmetric-warfare/

Oszetzky Tamás: Arab–izraeli háborúk 1948–1982. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984.

Pillar, Paul R.: Asymmetric Warfare in Gaza. The National Interest, 12. 07. 2014. https://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/asymmetric-warfare-gaza-10869

Porkoláb Imre: Hibrid hadviselés: új hadviselési forma, vagy régi ismerős? Hadtudomány, 2015/3–4., 36–48. http://real.mtak.hu/29824/1/2015_3_4_5.pdf, DOI: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2015.25.3-4.36

Reid, David: Saudi Aramco reveals attack damage at oil production plants. CNBC, 20. 09. 2019. https://www.cnbc.com/2019/09/20/oil-drone-attack-damage-revealed-at-saudi-aramco-facility.html

Rémai Dániel: #Hadsereg – Haderőszervezés a közösségi média segítségével. 2020. (megjelenés alatt)

Rémai Dániel: Izraeli biztonság- és védelempolitika és az izraeli hadsereg 1948 és 1956 között. A térség geopolitikai tényezőinek hatása a modern izraeli hadsereg kialakulására és jellemzőire. Diplomamunka, NKE, 2014.

Rémai Dániel: Kihívások, fenyegetettségek a 21. században az Izraeli Védelmi Erők vonatkozásában. 2020. (megjelenés alatt)

Resperger István – Kiss Álmos Péter – Somkuti Bálint: Aszimmetrikus hadviselés a modern korban. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2013.

Shay, Shaul: Lessons from Israel on Asymmetric Warfare. Jewish Policy Center, Summer 2010. https://www.jewishpolicycenter.org/2010/05/31/israel-asymmetric-warfare/

Somkuti Bálint: A 4. generációs hadviselés. Hadtudományi Szemle, 2009/2., 42–51. http://epa.oszk.hu/02400/02463/00005/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2009_2_042-051.pdf

Sullivan, William D. – Cordesman, Anthony H. – Sullivan, George: Lessons of the 2006 Israeli–Hezbollah War. Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 2007.

Terror and threats. IDF. https://www.idf.il/en/minisites/terror-and-threats/

The 5 Major Threats Facing Israel. IDF, 06. 04. 2015. https://www.idf.il/en/articles/terror-and-threats/the-5-major-threats-facing-israel/

The IDF’s Humanitarian Aid Through the Years. IDF, 19. 08. 2017. https://www.idf.il/en/minisites/humanitarian-missions/the-idf-s-humanitarian-aid-through-the-years/

Tomolya János: A „34 napos” izraeli–libanoni háború. Hadtudomány, 2007/1. http://mhtt.eu/hadtudomany/2007/1/2007_1_8.pdf

Ullian, Robert: Frommer’s Easyguide to Israel [With Map]. Frommermedia, 2014.

Megjelent
2020-10-29
Rovat
Haderőszervezés, -fejlesztés