A fenntarthatósági szemlélet és gyakorlat egy korai példája a Magyar Honvédségben

  • Dr. Lakatos Péter Edutus Egyetem
Kulcsszavak: fenntarthatóság, best practice, biomassza, karbonlábnyom, beruházás

Absztrakt

A Közszolgálati Lenyomat Ludovika Kutatócsoport (KLLK) célul tűzte ki, hogy közreadja a közszolgálat területén fellelhető jó és követendő fenntarthatósági megoldásokat és példákat. A szerző tanulmányában bemutatja azokat a tényezőket, amelyeken keresztül a Magyar Honvédség karbonlábnyoma csökkenthető, és ismertet egy, a témával kapcsolatos korai kezdeményezést.

Információk a szerzőről

Dr. Lakatos Péter, Edutus Egyetem

egyetemi docens (Edutus Egyetem)

Hivatkozások

Harangozó Gábor: A karbon lábnyom koncepció szerepe a vállalkozásfejlesztésben. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2433/1/Harangozo_2016karbon.pdf

Kerekes Sándor: A fenntartható fejlődés közgazdasági értelmezése. In: Bulla Miklós – Tamás Pál (szerk.): Fenntartható fejlődés Magyarországon – Jövőképek és forgatókönyvek. ÚMK, Budapest, 2006, 196–211.

Knoll Imre – Lakatos Péter (szerk.): Közszolgálat és fenntarthatóság. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

Lakatos Péter: Közszolgálat – fenntarthatóság – logisztika: Egy egyetemi kutatóműhely eredményei, tanulságai és jövőbeni tervei. Katonai Logisztika, különszám, 2016, 354–373. http://epa.oszk.hu/02700/02735/00083/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2016_ksz_354-373.pdf

Lakatos Péter: A Közszolgálati Lenyomat Ludovika Kutatócsoport 2017-es tevékenysége és kutatási eredményei: a rendőrség 2016-os karbonlábnyoma és a reverz logisztika aspektusai. Bolyai Szemle, 2018/1. https://folyoiratok.uni-nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/Bolyai_Szemle_2018_01.pdf

Lakatos Péter − Nyitrai Mihály: A katasztrófavédelem karbon lábnyoma. Hadtudomány, 2018. évi elektronikus lapszám. http://real.mtak.hu/82563/1/lakatos.pdf DOI: 10.17047/HADTUD.2018.28.E.63

NKE Intézményfejlesztési terv. https://www.uni-nke.hu/egyetem/strategiai-fejlesztes/strategiak/ift-2015-2020/ift-2015-2020

Panelbeszélgetés a vízkrízis megoldásról a Víz Világtalálkozón https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/19/panelbeszelgetes-a-vizkrizis-megoldasrol-a-viz-vilagtalalkozon

Pónusz Mónika – Nagy Judit: Az Ipar 4.0 innovatív megoldások, különös tekintettel a zöld logisztikára és az önvezető járművek alkalmazására. In: Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér – Dr. habil. Lóth László – Dr. habil. Kovács Róbert (szerk.): Ipar 4.0 – Jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2019. https://ajk.kre.hu/images/doc5/dokumentumok/Ipar_4_0_cimu_kotet.pdf

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

https://www.hrportal.hu/jelentese/best-practice.html

Megjelent
2020-09-22