A fokozott készenléti állapot néhány missziós vonatkozása

  • Andó Sándor ezredes MH Egészségügyi Központ
Kulcsszavak: katonapszichológia, katonai misszió, harci stressz, megküzdési stratégiák

Absztrakt

A szerző tanulmánya az emberi személyiség tulajdonságainak oldaláról keres választ arra a kérdésre, hogy a műveleti területen milyen jellemző tünetek jelentkeznek a huzamosan fennálló mentális és pszichés terhelés következtében, illetve arra, hogy az ext-rém distressz-szel szemben milyen adekvát gyakorlati megküzdési lehetőségek szükségesek.

Információk a szerzőről

Andó Sándor ezredes, MH Egészségügyi Központ

intézetvezető (MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Pszichológiai és Egészségmagatartási Intézet), az MH főpszichológusa

Hivatkozások

_535/2016. MH ÖHP PK intézkedése a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság válságkezelő és béketámogató műveleteiben részt vevő állományt érintő missziós krízis megelőzésével, észlelésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Allport, Gordon W.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980.

Bolgár Judit: Viselkedési kockázat veszélyhelyzetben. Repüléstudományi Közlemények, 2013/2., 32–38. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/84/2013-2-02-Bolgar_Judit.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cherry, Kendra: The Amount of Personality Traits That Exist? Werywellmind, 08. 02. 2020. https://www.verywellmind.com/how-many-personality-traits-are-there-2795430

Dávid Imre – Fülöp Márta – Pataky Nóra – Rudas János: Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, 2014. http://tehetseg.hu/sites/default/files/konyvek/geniusz_34_net.pdf

Detréné Urbán Nóra: A stressz-rezisztencia és a pszichológiai reziliencia fejlesztésének és fenntartásának szükségessége a védelmi szektorban. Doktori (PhD) értekezés, Budapest, 2015. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10872/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?sequence=1&isAllowed=y DOI: 10.17625/NKE.2016.10

Eü-118/27. A műveleti alkalmazás pszichológiai biztosításának kézikönyve parancsnokok számára. MH Honvédkórház, Budapest, 2012.

Eysenck, H. J.: A személyiség és az Eysenck-démon. In: Halász László – Marton M. Magda (szerk.): Típustanok és személyiségvonások. Gondolat, Budapest, 1978.

Galambos Sándor: Húsz éve történt. Honvedelem.hu, 2016. 03. 23. https://www.honvedelem.hu/cikk/56265_husz_eve_tortent

Johnson, John A.: Units of analysis for the description and explanation of personality. In: Hogan, Robert – Johnson, John A. – Briggs, Stephen R. (eds.): Handbook of Personality Psychology. Academic Press, Tulsa, 1997. DOI: 10.1016/B978-012134645-4/50004-4

Lazarus, Richard S.: From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. Annual Review of Psychology, 1993/44., 1–21. DOI: 10.1146/annurev.ps.44.020193.000245

N. Kollár Katalin – Szabó Éva: Aktiváció és stressz. In: Uő: Pszichológia pedagógusoknak. 2004. 03. 31. Kivonat. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch09s09.html

Oláh Attila: Megküzdés és pszichológiai immunitás. In: Pléh Csaba – Boross Ottilia (szerk.): Bevezetés a pszichológiába. Osiris, Budapest, 2004.

Selye János: Stressz distressz nélkül (Stress without distress). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. http://www.magtudin.org/SELYE_JANOS_Stressz_distressz_nelkul.pdf

Stressz.ppt. MH HEK Preventív Igazgatóság, Budapest (a szerző birtokában).

Dr. Urbán Nóra – Dr. Kovács László: A pszichológiai reziliencia, mint integrált alkalmazkodó rendszer. Honvédorvos, 68. évf. 2016/3–4., 43–50. DOI: 10.29068/HO.2016.3-4.43-50

Watson, D., Clark, L. A.: Extraversion and its positive emotional core. In: Hogan, R.–Johnson, J. A.–Briggs, S. R. (eds.): Handbook of Personality Psychology. Academic Press, Tulsa, 1997.

Megjelent
2020-09-22
Hogyan kell idézni
Andó, S. (2020). A fokozott készenléti állapot néhány missziós vonatkozása. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(5), 82-95. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.5.7
Rovat
Vezetés, felkészítés