A Magyar Honvédség Parancsnokságának információmenedzsment-rendszere

  • Kokics István László alezredes Magyar Honvédség Parancsnokság Hadműveleti Csoportfőnökség
Kulcsszavak: információ, információmenedzsment, információ kezelése, parancsnoki döntéshozatali rendszer, információmenedzsment-rendszer (IMR), elektronikus iratkezelő rendszer (EIR)

Absztrakt

Az információmenedzsment napjainkban nagyon divatos kifejezéssé vált, de az már kevésbé ismert, hogy a jól kialakított rendszer mennyire meg tudja könnyíteni a katonai szervezet parancsnokának döntéshozatalát. A szerző értelmezi az információ és az információmenedzsment fogalmát, majd részletesen feldolgozza a katonai szervezet információmenedzsment-rendszerének jelenlegi elemeit, és javaslatot tesz a folyamatok pontosítására és módosítására.

Információk a szerzőről

Kokics István László alezredes, Magyar Honvédség Parancsnokság Hadműveleti Csoportfőnökség

a Magyar Honvédség Parancsnokság kiemelt főtisztje (Hadműveleti Csoportfőnökség Műveletvezető Főnökség), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvéd Hadtudományi Kar Felsőfokú Vezetőképző Intézet hallgatója

Hivatkozások

A Magyar Honvédség Parancsnoksága békeműködési és vezetési rendjéről a Magyar Honvédség Parancsnoksága, valamint az alárendelt katonai szervezet szintű vezetői és munkaértekezletekről és az azokkal összefüggő egyes feladatokról szóló 422/2019. MH PK intézkedés (2019. 11. 12.).

A Magyar Honvédség Parancsnoksága információ-feldolgozási, vezetéstámogató rendszer alkalmazásáról szóló 444/2019. MH PK intézkedése (2019. 12. 03.)

Árvay Viktor György – Bíró János: Információmenedzsment és e-közigazgatás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2012. https://adoc.tips/queue/informaciomenedzsment-es-e-kzigazgatas-dr-arvay-viktor-gyrgy.html

C-M(2008)0113: The Primary Directive on Information Management (PDIM). North Atlantic Council, 1-A-1, 27. 11. 2008.

Csanádi Győző: Information Management in NATO (Part One). Defence Review, 2018/1., 136–158. https://honvedelem.hu/files/files/112426/dr_2018_1_beliv_angol_szemle_136_158.pdf

Munk Sándor – Ujj András: Az információmenedzsment helye, szerepe, keretei a Magyar Honvédségben. Honvédségi Szemle, 2017/6., 56–73. https://honvedelem.hu/files/files/66002/hsz_2017_6_056_073.pdf

Raffai Mária: Az információ – Szerep, hatás, információmenedzsment. Palatia Nyomda és Kiadó, Győr, 2006.

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/i-i-31843/informacio-3225D/

https://www.citatum.hu/idezet/89929

Megjelent
2020-09-18
Hogyan kell idézni
Kokics, I. L. (2020). A Magyar Honvédség Parancsnokságának információmenedzsment-rendszere. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(5), 58-71. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.5.5
Rovat
Vezetés, felkészítés