Gondolatok a polgári védelemről, különös tekintettel a fegyveres összeütközések időszakának feladataira

  • Dr. Nagy Sándor alezredes Magyar Honvédség Parancsnokság Hadműveleti Csoportfőnökség
Kulcsszavak: polgári védelem, polgári felkészültség, fegyveres időszak, különleges jogrend

Absztrakt

Napjainkban a polgári védelem kifejezés tartalma hazánkban sokkal inkább az angol „civil protection” fogalmával egyezik meg, és nem a „civil defence” néven azono-sítható, a légoltalomból továbbfejlődött, fegyveres összeütközések időszakára vonatkozó tevékenységgel. A biztonsági környezet változása ugyanakkor magában hordoz egyfajta hangsúlyeltolódást a fegyveres összeütközések időszakára jellemző polgári védelmi fel-adatrendszer irányába. Ennek kapcsán azonban paradigmaváltás is szükséges, a korábbi létszámgazdálkodás-szempontú polgári védelem helyett egy képességalapú rendszer felállítása jobban szolgálhatná a reagálást a változó környezetből eredő kihívásokra. Emellett a polgári védelmi szervezetek fegyveres összeütközések időszakára vonatkozó képességcéljainak kialakításakor hangsúlyozottan megjelenik a katonai gondolkodás igénye a katasztrófavédelmi megközelítések helyett.

Információk a szerzőről

Dr. Nagy Sándor alezredes, Magyar Honvédség Parancsnokság Hadműveleti Csoportfőnökség

kiemelt főtiszt (MHP Hadműveleti Csoportfőnökség Művelettervező Főnökség)

Hivatkozások

Alexander, David: From civil defence to civil protection and back again. Disaster Prevention and Management, XI/3, Emerald Group Publishing Limited, 01. 08. 2002., 209–213.

Anderson, William A.: Local civil defense in natural disaster: From office to organization. Ohio State University, 12. 1969. http://udspace.udel.edu/bitstream/handle/19716/1255/RS7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BM OKF: Önkéntes szervezetek. https://www.katasztrofavedelem.hu/190/onkentes-szervezetek

BM OKF: Széchenyi 2020. https://www.katasztrofavedelem.hu/611/szechenyi-2020

Európai Bizottság: A Bizottság közleménye Jelentéstételi iránymutatás a katasztrófakockázat-kezeléshez, az 1313/2013/EU határozat 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja (2019/C 428/07). A sablonra vonatkozó útmutató, 5. kérdés, Kockázati mátrix. 2019. 12. 20. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1220(01)&from=HU

Központi Statisztikai Hivatal: Népesség, népmozgalom (1900–). https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html

Külpolitikai kitekintés Nógrádi Györggyel. Budafok-Tétény Önkormányzatának Hírlevele, 2017. 03. 24. https://budafokteteny.hu/hir/kulpolitikai-kitekintes-nogradi-gyorggyel

Magyarország biztonsági környezete szabja meg a feladatokat. 2020. 02. 04. https://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/magyarorszag-biztonsagi-kornyezete-szabja-meg-a-feladatokat

Mauro, A.: We all are civil protection! Stop Disasters, Vol. 29, 3–4.

Muhoray Árpád: A polgári védelem fejlesztési szakaszai. Védelem Tudomány, 2018/1., 97–112. http://www.vedelemtudomany.hu/articles/08-muhoray.pdf

Nógrádi: Az Iszlám Állam elleni harcban való részvétel javítaná szövetségesi kapcsolatainkat. Biztonságpiac, 2015. 03. 10. http://biztonsagpiac.hu/nogradi-a-reszvetel-iszlam-allam-elleni-harcban-javitana-a-kapcsolatainkat-a-szovetsegeseinkkel

Polgári Védelem Országos Parancsnoksága: A polgári védelem helye a korszerű küzdelemben. Sportfilm Stúdió, 1971. http://catalog.osaarchivum.org/catalog/osa:b2457505-ecb9-43ac-a663-a2c16c403862

Simicskó István: A hibrid hadviselés előzményei és aktualitásai. Hadtudomány, 2017/3–4., 3–16. http://mhtt.eu/hadtudomany/2017/2017_3-4/Ht_201734_5-18.pdf DOI: 10.17047/HADTUD.2017.27.3–4.3

Megjelent
2020-09-18
Rovat
Haderőszervezés, -fejlesztés