Területvédelmi elméletek és koncepciók – a területvédelem szerepe korunk biztonságpolitikai környezetében

  • Molnár Gábor NKE Hadtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: területvédelem, területvédelmi erők, milícia, haderőszervezés

Absztrakt

Az utóbbi években a területvédelem kérdése, mint védelmi stratégiai koncepció, számos európai országban lett vita tárgya. Ennek oka, hogy több európai – köztük NATO-tag – országban a területvédelem már hosszú ideje az országvédelmi stratégia fontos részét képezi, míg másutt a közelmúltban vált aktuális kérdéssé. A téma kutatói között azonban koránt sincs egyetértés abban, hogy a területvédelem pontosan milyen feladatrendszert is jelent, illetve, hogy a területvédelem milyen szerepet játszhat korunk megváltozott biztonságpolitikai környezetében. Jelen tanulmány célja, hogy röviden ismertesse azokat az elméleteket, illetve koncepciókat, melyek a NATO-tagországokban működő, illetve jelenleg szervezés alatt álló területvédelmi rendszerek kialakítását meghatározhatják.

Információk a szerzőről

Molnár Gábor, NKE Hadtudományi Doktori Iskola

az NKE Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza

Hivatkozások

_1868. évi XLI. törvénycikk a honvédségről. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=86800041.TV&targetdate=&printTitle=1868.+%C3%A9vi+XLI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev

Boeke, Sergei: Creating a secure and functional rear area: NATO’s new JSEC Headquarters. 13. 01. 2020. https://www.nato.int/docu/review/articles/2020/01/13/creating-a-secure-and-functional-rear-area-natos-new-jsec-headquarters/index.html

Brauch, Hans Günter: West German Alternatives for Reducing Reliance on Nuclear Weapons. In: Hopmann, P. Terrence – Barnaby, Frank (eds.): Rethinking the Nuclear Weapons Dilemma in Europe. Macmillan Press, 1988.

Bulakh, Anna et al.: First on the First Lines. The Role of Volunteers in Countering Russia’s Military Agression against Ukraine. ICDS Report, 2017. https://icds.ee/wp-content/uploads/2018/ICDS_report_First_on_the_front_lines_ukraine.pdf

Faragó Fanny: Területvédelmi erők: a Magyar Honvédség új képessége. 2020. 03. 05. https://honvedelem.hu/cikk/teruletvedelmi-erok-a-magyar-honvedseg-uj-kepessege/

Flanagan, Stephen J. et al.: Deterring Russian Aggression in the Baltic States Through Resilience and Resistance. Rand Corporation. Research Report, 2019. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2779.html

Hegedűs János: A Magyar Honvédség tartalékerejének aktuális helyzete. Honvédségi Szemle, 2019/3., 46–60. https://honvedelem.hu/files/files/115996/hsz_2019_3_beliv_046_060.pdf

Horváth Zoltán: Hátországvédelem, területvédelem. Területvédelmi ezredek, zászlóaljak a hatékonyan működő területvédelmi rendszer érdekében. Katonai Logisztika, 2019/3., 24–62. http://www.epa.hu/02700/02735/00089/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2019-03_024-062.pdf, DOI: 10.30583/2019/3/24

La Garde Nationale. https://garde-nationale.gouv.fr/la-garde-nationale

Mendershausen, Horst: Territorial Defense in NATO and Non-NATO Europe. Rand Corporation Report, 1973. https://www.rand.org/pubs/reports/R1184.html

Molnár Gábor: A személyi kiegészítés fejlődéstörténete az állandó hadseregek korától a tömeghadseregek kialakulásig. III. rész. Hadtudományi Szemle, 2017/3., 78–106. http://epa.oszk.hu/02400/02463/00036/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2017_3_078-106.pdf

Molnár Gábor: A területvédelem és a területvédelmi erőkkel kapcsolatos különböző értelmezések, meghatározások. In: A hadtudomány és a XXI. század. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Hadtudományi Osztály, 2018, 157–172.

Molnár Gábor: A XI. századi német-magyar háborúk egy különös fejezete. Adalékok IV. Henrik 1074. évi hadjáratához. Szakdolgozat. PTE, Pécs, 2011.

Phifer, Michiko: A Handbook of Military Strategy and Tactics. Vij Books India Pvt Lvt, New Delhi, 2012.

Roberts, Adam: Nations in Arms: The Theory and Practice of Territorial Defence. Palgrave Macmillan, 1986.

Sharp, Gene: Sharp’s Dictionary of Power and Struggle: Language of Civil Resistance in Conflicts. Oxford University Press, 2012.

Stromseth, Jane E.: The Origins of Flexible Response. NATO’s Debate over Strategy in the 1960s. Palgrave Macmillan, 1988.

Szabó János: Fegyveres semlegesség. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1985.

Szabó József (főszerk.): Hadtudományi Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 1995.

Megjelent
2020-09-18
Rovat
Haderőszervezés, -fejlesztés