Védelmi ipari innovációs ökoszisztémák

Szerzők

  • Pesti István szds.

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.10

Kulcsszavak:

innovációs ökoszisztéma, védelmi ipar, értéklánc, logisztika

Absztrakt

A kutatás-fejlesztést, az innovációt támogató rendszerek, ökoszisztémák kedvező hatásait és a kettős felhasználású új technológiák eredményeit egyaránt hasznosítják a védelmi jellegű és a „civil” iparágak. A nemzeti szinten megvalósuló szinergikus hatásokra és tudástúlcsordulásra alapozó innovatív infrastruktúrák – a gazdaságra gyakorolt kedvező hatásaikon túl – a nemzeti haderő minőségi ellátását is elősegíthetik. Erre jó példa a Saab AB vállalat, amely – több kiemelkedő védelmi ipari tevékenységén túl – központi szerepet tölt be a svéd légi ipari hálózatban, és amelynek egyik globálisan versenyképes terméke a Gripen repülőgép. A vállalat a sikerét a folyamatos technikai fejlesztéseknek köszönheti, amelynek alapja az innovatív környezet, egy innovációs ökoszisztéma tudatos kialakítása és menedzselése. E tanulmány – az innovációs ökoszisztémák kialakításának hazai távlati lehetőségeire is tekintettel – az innovációs rendszerek különböző megközelítéseit, illetve ezen belül a szűkebben és speciálisan értelmezett védelmi innovációs rendszer fogalmát próbálja áttekinteni és rendszerezni, továbbá a svéd Saab AB példáján keresztül szemléltetni, hogy a gyakorlatban milyen tényezők lehetnek szükségesek egy – a védelmi jellegű iparágban – sikeres hazai innovációs ökoszisztéma létrehozásához.

Információk a szerzőről

Pesti István szds.

a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred megbízott logisztikai főnöke, a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola PhD-hallgatója (ORCID: 0009-0003-7417-4716; MTMT: 10089541)

Hivatkozások

• Åkerström, Linda: 14 empty airframes: public – private relations in the Swedish arms industry. The Economics of Peace and Security Journal, 15, 2020/1., 39–48. DOI: 10.15355/epsj.15.1.39; https://www.epsjournal.org.uk/index.php/EPSJ/article/view/329/354 (Letöltés időpontja: 2022. 11. 30.)

• Bányász Eszter: Indulhat a Hiúzok gyártása hazánkban. honvedelem.hu, 2023. 08. 18. https://honvedelem.hu/hirek/indulhat-a-hiuzok-gyartasa-hazankban.html (Letöltés időpontja: 2023. 08. 20.)

• Boulanin, Vincent: Mapping the innovation ecosystem driving the advance of autonomy in weapon systems. Working paper, Stockholm International Peace Research Institute, 2016. www.sipri.org/sites/default/files/Mapping-innovation-ecosystem-driving-autonomy-in-weapon-systems.pdf (Letöltés időpontja: 2022. 12. 29.)

• Budavári Krisztina et al.: A magyar védelmi ipar innovációs környezetének vizsgálata. Hadtudomány, 32. évf. 2022/1., 113–134. DOI: 10.17047/HADTUD.2022.32.1.113; https://ojs.mtak.hu/index.php/hadtudomany/article/view/8791 (Letöltés időpontja: 2023. 04. 20.)

• Budavári Krisztina: A magyar védelmi ipar helyzete és fejlődési lehetőségei. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 2020. DOI: 10.51491/vedelmi.ipar2021; https://m2.mtmt.hu/api/publication/31598449 (Letöltés időpontja: 2023. 03. 28.)

• Change the world. Start at Linköping University. https://liu.se/en (Letöltés időpontja: 2023. 06. 30.)

• Cheung, Tai Ming: A conceptual framework of defence innovation. Journal of Strategic Studies, 44, 2021/6., 775–801. DOI: 10.1080/01402390.2021.1939689; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2021.1939689 (Letöltés időpontja: 2023. 06. 13.)

• Coetzee, Wayne S. – Berndtsson, Joakim: Understanding Sweden’s security economy. Defense & Security Analysis, 39, 2023/2., 171–190. DOI: 10.1080/14751798.2023.2182479; https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14751798.2023.2182479?needAccess=true (Letöltés időpontja: 2023. 07. 11.)

• Danilovic, Mike: Bring your suppliers into your projects – Managing the design of work packages in product development. Journal of Purchasing & Supply Management, 12, 2006/5., 246–257. DOI: 10.1016/j.pursup.2006.10.009; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1478409206000847?via%3Dihub (Letöltés időpontja: 2023. 03. 01.)

• Data for the SIPRI Top 100 for 2002–21. SIPRI Arms Industry Database. https://www.sipri.org/databases/armsindustry (Letöltés időpontja: 2023. 05. 20.)

• Eliasson, Gunnar: Advanced Public Procurement as Industrial Policy. The Aircraft Industry as a Technical University. Springer Science+Business Media, LLC, New York, 2010.

• Eliasson, Gunnar: Visible costs and invisible benefits. Military procurement as innovation policy. Springer International Publishing AG, Cham, 2017.

• Etl, Alex: Az Európai Unió védelmi iparának áttekintése. Katonai Logisztika, 23. évf. 2015/1., 30–46.

• Etzkowitz, Henry: Innovation in Innovation: The Triple Helix of University – Industry-Government Relations. Social Science Information, 2003/3., 293–337. DOI: 10.1177/05390184030423002; https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/05390184030423002 (Letöltés időpontja: 2023. 06. 12.)

• Etzkowitz, Henry: The Triple Helix. University–Industry–Government Innovation in Action. Taylor & Francis e-Library, 2008.

• European Innovation Ecosystems Policy, strategy, how to apply and work programmes. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-andopen-calls/horizon-europe/european-innovation-ecosystems_en (Letöltés időpontja: 2023. 06. 12.)

• Ford, David et al.: Hálózati menedzsment. In: Håkanson, Håkan: Határtalan hálózatok. Alinea Kiadó, Budapest, 2010, 35–55.

• França, José A. et al.: The coordination of technology development for complex products and systems innovations. Journal of Business & Industrial Marketing, 37, 2022/13., 106–123. DOI: 10.1108/JBIM-07-2020-0327; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JBIM-07-2020-0327/full/html (Letöltés időpontja: 2023. 06. 28.)

• Fredin, Sabrina – Jogmark, Marina: Local culture as a context for entrepreneurial activities. European Planning Studies, 25, 2017/9., 1556–1574. DOI: 10.1080/09654313.2017.1306028; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2017.1306028 (Letöltés időpontja: 2023. 03. 16.)

• Granstrand, Ove – Holgersson, Marcus: Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition. Technovation, 90–91, 2020, 1–12. DOI: 10.1016/j.technovation.2019.102098; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497218303870?via%3Dihub (Letöltés időpontja: 2023. 05. 31.)

• Hegedűs Ernő – Gyarmati József: A haditechnikai kutatás-fejlesztés helye, szerepe és sajátosságai. Hadmérnök, 17. évf. 2022/2., 17–32. DOI: 10.32567/hm.2022.2.2; https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5915 (Letöltés időpontja: 2023. 03. 01.)

• Horváth Klaudia Gabriella: Az innovációs ökoszisztéma menedzsment strukturális kihívásai – a szakirodalom tükrében. Marketing & Management, 55. évf. 2021/3., 71–81. DOI: 10.15170/MM.2021.55.03.06; https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/5121/4944 (Letöltés időpontja: 2023. 05. 24.)

• Innovair is Sweden’s national strategic innovation programme for aeronautics. https://innovair.org/en/ (Letöltés időpontja: 2023. 06. 30.)

• Keating, Edward G. et al.: The economic consequences of investing in shipbuilding. RAND Corporation, 2015. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1036.html (Letöltés időpontja: 2023. 05. 22.)

• Klofsten, Magnus et al.: Growing the Linkoping Technopole – A Longitudinal Study of Triple Helix Development in Sweden. Journal of Technology Transfer, 24, 1999/2–3., 125–138. DOI: 10.1023/A:1007843019679; https://link.springer.com/article/10.1023/A:1007843019679 (Letöltés időpontja: 2023. 04. 07.)

• Lengyel Imre: Regionális gazdaságfejlesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.

• Lengyel Imre: Regionális és városgazdaságtan. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2021.

• Lundmark, Martin: The Evolution Towards the Partial Strategic Autonomy of Sweden’s Essential Security Interests. Defence and Peace Economics, 33, 2022/4., 399–420. DOI: 10.1080/10242694.2021.1992713; https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10242694.2021.1992713?needAccess=true (Letöltés időpontja: 2023. 04. 03.)

• Major Gábor et al.: Mi lehetne a Gripen utódja? Repüléstudományi közlemények, 33. évf. 2021/3., 139–153. DOI: 10.32560/rk.2021.3.11; https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6065 (Letöltés időpontja: 2023. 06. 07.)

• Muravska, Julia et al.: Annex J: Sweden. Annex to report: Vision on defence-related skills for Europe today and tomorrow. RAND Europe, Published in: European Commission, 2019. https://eudsp.eu/event_images/Downloads/Sweden.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 05. 04.)

• Navarrai Mészáros Márton: Zalaegerszeg befogadta a hadiipari fejlesztéseket. honvedelem.hu, 2023. 04. 13. https://honvedelem.hu/hirek/zalaegerszeg-befogadta-a-hadiipari-fejleszteseket.html (Letöltés időpontja: 2023. 08. 20.)

• Nordlund, Peter: Sweden and Swedish Defence – Introduction to the Special Issue. Defence and Peace Economics, 33, 2022/4., 387–398. DOI: 10.1080/10242694.2021.2003529; https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10242694.2021.2003529?needAccess=true (Letöltés időpontja: 2023. 03. 19.)

• O’Connor, Allan et al.: Entrepreneurial ecosystems: The foundations of place-based renewal. In: O’Connor, Allan et al. (szerk.): Entrepreneurial ecosystems: Place-based transformations and transitions. Springer, Cham, 2018, 1–21.

• Porkoláb Imre: Az aszimmetrikus hadviselés adaptációja. A tradicionális és irreguláris hadikultúrák összecsapásainak vizsgálata. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020.

• Porkoláb Imre: Szervezeti innováció a Magyar Honvédségben: az ember-gép szimbiózisa a stratégiaelméletek tükrében. Haditechnika, 53. évf. 2019/1., 2–8. DOI: 10.23713/HT.53.1.01; https://real.mtak.hu/98523/ (Letöltés időpontja: 2022. 12. 11.)

• Porkoláb Imre et al.: Az innováció fókuszú digitális fejlesztésen alapuló stratégia. Hadtudomány, 31. évf. 2021a/3., 11–22. DOI: 10.17047/HADTUD.2021.31.3.11; https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2021/2021_3szam/011-022_Porkolab_tsai_2021-3.pdf (Letöltés időpontja: 2022. 12. 11.)

• Porkoláb Imre et al.: Modernizáció és innováció (1.). Honvédelmi Szemle, 149. évf. 2021b/2., 14–26. DOI: 10.35926/HSZ.2021.2.2; https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/436/418 (Letöltés időpontja: 2022. 12. 10.)

• Porkoláb Imre et al.: Modernizáció és innováció (2.). Honvédelmi Szemle, 149. évf. 2021c/3., 3–12. DOI: 10.35926/HSZ.2021.3.1; https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/486/462 (Letöltés időpontja: 2022. 12. 11.)

• Saab Annual & Sustainability Report 2022. https://www.SAAB.com/globalassets/corporate/investor-relations/pdf/SAAB_asr2022_en.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 05. 27)

• Saint Julien, Odile de: The Innovation Ecosystem as a Source of Value Creation. A Value Creation Lever for Open Innovation. ISTE Ltd., London – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2022.

• Simon György: Gazdasági növekedés és kutatás-fejlesztés: a svéd és finn példa tanulságai. Statisztikai Szemle, 84. évf. 2006/12., 1046–1077.

• SIPRI Arms Transfers Database. https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php (Letöltés időpontja: 2023. 08. 15.)

• Stiglitz, Joseph E. – Greenwald, Bruce C.: A tanuló társadalom megteremtése. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016.

• Szakos Judit: Az innovációhoz kötődő alapfogalmak: a definícióktól az innovációs ökoszisztémáig. Nemzet és Biztonság, 14. évf. 2021/3., 91–109. DOI: 10.32576/nb.2021.3.6; https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/5943 (Letöltés időpontja: 2023. 05. 24.)

• Taksás Balázs – Hegedűs Ernő: A magyar védelmi ipar jövőképe. Köz-gazdaság, 17. évf. 2022/1., 9–26. DOI: 10.14267/RETP2022.01.02; http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/7241/ (Letöltés időpontja: 2023. 07. 01.)

• Vas Zsófia: Innovációs rendszerek a kevésbé fejlett régiókban: tudásintenzív iparágak a Dél-Alföldön. JATEPress, Szeged, 2017.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-05

Hogyan kell idézni

Pesti, I. (2024). Védelmi ipari innovációs ökoszisztémák. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(3), 126–141. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.10

Folyóirat szám

Rovat

Logisztika