A kockázatkerülő háború és a bátorság a 20–21. század fordulóján

Szerzők

  • Boda Mihály

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.9

Absztrakt

A kockázat és a háború fogalmak első pillantásra nagyon is összetartozónak tűnnek, hiszen a háborúban a katonák – és a civilek – gyakran súlyos sérülést szenvednek vagy életüket vesztik. A kockázathoz a háborúban részt vevők különbözőképpen viszonyultak a hadtörténelem során. Amíg a harcost középpontba állító ókori és középkori háborúkban a kockázatvállalásra épülő bátorságnak volt nagy értéke, addig a kiképzéssel a harci helyzetre felkészített katonák esetében már a kockázatot menedzselő bátorságnak. Ezzel szemben manapság a kiberhadviselés, az autonóm fegyverrendszerek, a katonai képességek tökéletesítése és ezek mesterséges intelligenciával való megtámogatása jelentős mértékben csökkenti (esetleg meg is szünteti) a harctéri kockázatot. Az ezeket a fejlesztéseket előtérbe helyező háborút kockázatkerülő háborúnak nevezzük, amiben a bátorság egy sajátos típusa bír jelentőséggel.

Információk a szerzőről

Boda Mihály

tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék (ORCID: 0000-0003-3037-3644; MTMT: 10027457)

Hivatkozások

• Alberts, David S. et al.: Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority. CCRP, 2000, 53–114.

• Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987.

• Arkin, Ronald C.: Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots. CRC Press, Boca Raton – New York – London, 2009.

• Boda Mihály: A hibrid háború etikája: az igazságos hibrid háború elmélete. In: M. Szabó Miklós (szerk.): A hadtudomány aktuális kérdései I. Ludovika Kiadó, Budapest, 2022, 95–108.

• Boda Mihály: A katonai erények. Ludovika Kiadó, Budapest, 2021.

• Boda Mihály: A proxyháború filozófiai és etikai megközelítésben. Honvédségi Szemle, 151. évf. 2023/6., 27–39. DOI: 10.35926/HSZ.2023.6.3

• Boda Mihály: Az alapvető katonai erények mibenléte és helyük a hosszú 19. századi magyar hadtudományos gondolkodásban 2. rész – A bátorság. Hadtudomány, 28. évf. 2018/2., 18–29. DOI: 10.17047/HADTUD.2018.28.2.18

• Boda Mihály: Bátorság és távolság. Hadtudomány, 26. évf. 2016/Különszám, 44–58. DOI: 10.17047/HADTUD.2016.26.K.44

• Clark, Ian: Waging War. A New Philosophical Introduction. Oxford University Press, Oxford, 2015.

• Clausewitz, Carl von: A háborúról. I. kötet. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961.

• Diggelen, Jurriaan van et al.: Role of Emotions in Responsible Military AI. In: Ethics and Information Technology, 25. évf. 2023/1., 1–4. DOI: 10.1007/s10676-023-09695-w

• Enemark, Christian: Armed Drones and the Ethics of War. Routledge, London – New York, 2014.

• Fehér András Tibor – Négyesi Imre: A gépi érzelmek a fegyveres erőknél és az autonóm rendszerekben. Hadtudományi Szemle, 14. évf. 2021/3., 163–176. DOI: 10.32563/hsz.2021.3.12

• Johnson, James: The AI Commander Problem: Ethical, Political, and Psychological Dilemmas of Human-Machine Interactions in AI-enabled Warfare. Journal of Military Ethics, 21. évf. 2022/3–4., 246–271. DOI: 10.1080/15027570.2023.2175887

• LaGrandeur, Kevin: Emotion, Artificial Intelligence, and Ethics. In: Romportl, Jan et al. (szerk.): Beyond Artificial Intelligence. The Disappearing Human-Machine Divide. Springer, 2015, 97–109.

• Lin, Patrick et al: Enhanced Warfighters: A policy Framework. In: Allenby, Branden R. (szerk.): The Applied Ethics of Emerging Military and Security Technologies. Routledge, London – New York, 2015, 463–476.

• Lin, Patrick et al.: Super Soldiers (Part 1): What is Military Human Enhancement? In: Thompson, Steven John (szerk.): Global Issues and Ethical Considerations in Human Enhancement Technologies. IGI Global, USA, 2014, 119–138.

• Lind, William S. et al.: The Changing Face of War: into the Fourth Generation. Marine Corps Gazette, 73. évf. 1989/10., 22–26.

• Lucas, George: Ethics and Cyber Warfare. The Quest for Responsible Security in the Age of Digital Warfare. Oxford University Press, Oxford, 2017.

• Lucas, George: Law, Ethics and Emerging Military Technologies. Routledge, London – New York, 2023.

• Lucas, George R.: „This is not Your Father’s War” – Confronting the Moral Challenges of „Unconventional” War. Journal of National Security Law and Policy, 3. évf. 2009/2., 329–340.

• Luttwak, Edward N.: Toward Post-Heroic Warfare. Foreign Affairs, 74. évf. 1995/3., 109–122.

• Markovics Milán: Morális reziliencia mint a katona harcértékét meghatározó elem. Honvédségi Szemle, 152. évf. 2024/3., 99–112. DOI: 10.35926/HSZ.2024.3.8

• Mehlman, Maxwell J. et al.: Enhanced Warfighters: A policy Framework. In: Allenby, Branden R. (szerk.): The Applied Ethics of Emerging Military and Security Technologies. Routledge, London – New York, 2015, 463–476.

• Moreno, Jonathan et al.: The Ethics of AI-assisted Warfighter Enhancement Research and Experimentation: Historical Perspectives and Ethical Challenges. In: Front. Big Data, 5. évf. 2022. 09. 09., 1–13. DOI: 10.3389/fdata.2022.978734

• Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia és az etika. Hadtudomány, 30. évf. 2020/1., 103–113. DOI: 10.17047/HADTUD.2020.30.1.103

• Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia katonai felhasználásának társadalmi kérdései. Honvédségi Szemle, 149. évf. 2021/1., 133–144. DOI: 10.35926/HSZ.2021.1.10

• Platón: Lakhész. In: Platón: Nagyobbik Hippiasz. Kisebbik Hippiasz. Lakhész. Lüszisz. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2003, 89–120.

• Puscas, Ionia Maria: Military Human Enhancement. In: Boothby, William H. (szerk.): New Technologies and the Law in War and Peace. Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 182–229.

• Taddeo, Mariarosaria et al.: Ethical Principles for Artificial Intelligence in Defence Domain. In: Fabio Cristiano (szerk.): Artificial Intelligence and International Conflict in Cyberspace. Routledge, London, 2023, 159–185.

• Vaccari, Andrés: Abjecting Humanity: Dehumanising and Post-humanising the Military. In: Galliot, Jai – Lotz, Mianna (szerk.): Super Soldiers. The Ethical, Legal and Social Implications. Ashgate, Farnham – Burlington, 2015, 9–24.

• Vegetius, Flavius Renatus: A hadtudomány foglalata. In: Hahn István (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1963, 751–914.

• Walzer, Michael: Just and Unjust Wars. Basic Books, New York, 2006.

• Whetham, David: Ethics, Law and Conflict. In: Whetham, David (szerk.): Ethics, Law and Military Operations. Palgarve-Macmillan, Houndmills, 2011, 10–28.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-05

Hogyan kell idézni

Boda , M. (2024). A kockázatkerülő háború és a bátorság a 20–21. század fordulóján . Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(3), 113–125. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.9

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés