A modern dunai vízi- és folyamrendészet szervezeti története, 1897–2022 (2.)

Szerzők

  • Fekete Tamás alezredes
  • Balázs Benedek főhadnagy

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.9

Kulcsszavak:

Duna, folyamrendészet, vízirendészet, folyamőrség, révkapitányság, révkirendeltség, révőrs, vízből mentés, mentőőrség, hajózás, partkapitányság, folyammérnök, folyamfelvigyázó

Absztrakt

A dunai vízirendészet 2022-ben ünnepelte szervezeti felállításának 125. évfordulóját. 1897-ben alapították a budapesti rendőrségen belül a dunai kerületi kapitányságot, amely az alapvető rendőri feladatok mellett a ma is meglévő vízirendészeti feladatok nagy részét már ellátta Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében. A kapitányság működésével párhuzamosan 1921-ben felállították a m. kir. Folyamőrséget, amelynek bár haderőrejtési célja is volt Trianon után, mégis az első országos hatáskörű vízirendészeti szervként működtette révkapitányságait. 1939-ben kettévált a folyamőrség, katonai része a honvédségen, míg vízirendészeti része a rendőrségen belül folytatta működését. Ekkor a budapesti révkapitányság magába olvasztotta a megszűnő dunai kerületi kapitányság vízirendészeti feladatrendszerét. A második világháború után a révkapitányságok több alkalommal is más-más felügyeleti szerv alá tartoztak, olykor feladataik is megváltoztak, míg végül 1966-ban megszületett a ma is ezen a néven működő Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság.

Szerző életrajzok

Fekete Tamás alezredes

Budapesti Rendőr-főkapitányság, Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Budapesti Vízirendészeti Rendőrőrs, őrsparancsnok (ORCID: 0009- 0001-6107-5984; MTMT: 10089200)

Balázs Benedek főhadnagy

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság, jogi munkatárs (ORCID: 0009-0004-9563-5056; MTMT: 10089203)

Hivatkozások

Jogszabályok

• 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet a víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról. Magyar Közlöny, 1996. 06. 28., 2617–2618.

• 1050/1977. (XII. 21.) számú MT határozat a vízirendészeti feladatok ellátásáról. Magyar Közlöny, 1977. 12. 21. 1320.

• 144.272/1945. IV–12. B. M. számú rendelet a „Magyar Folyamrendőrség” felállítása tárgyában. Rendőrségi Közlöny, 1945. 12. 15., 266–267.

• 1939. évi II. törvénycikk a honvédelemről.

• 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. Magyar Közlöny, 2013. 06. 24., 55 564–55 581.

• 215.908/1946. IV. 12. B. M. számú rendelet a magyar határrendőrség és a magyar folyamrendőrség elnevezésének megváltoztatása, valamint e hatóságok hatáskörébe tartozó ügyekben a másodfokú hatósági jogkör gyakorlása tárgyában. Rendőrségi Közlöny, 1946. 04. 01., 301.

• 228.009/1948. B. M. számú rendelet. Gazdasági Élet, 1948. 09. 12., 6.

• 288.009/1948. IV. 1. B. M. számú rendelet a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya középfokú hatósági szervezetének megállapítása és elnevezésének megváltoztatása tárgyában. Magyar Közlöny – Rendeletek Tára, 1948. 09. 08., 2085.

• 2/1959. (VI. 2.) B. M. számú rendelet a folyamrendészeti feladatok ellátásáról. Magyar Közlöny, 1959. 06. 02., 523–525.

• 2/1966. (III. 13.) BM rendelet a vízirendészeti feladatok ellátásáról.

• 3280/1950. B. M. számú rendelet. Budapesten és a Balaton mentén a vízből mentési és viharjelző szolgálat megszervezése, valamint vízi rendőrőrsök felállítása. Rendőrségi Közlöny, 1950. 10. 15., 472.

• 407/1940. B. M. számú rendelet a folyamrendészeti tennivalók ellátásáról szóló 71.900/1939. B. M. számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről. Magyarországi Rendeletek Tára, Magyar Kir. Belügyminisztérium, 1940, 1147–1148.

• 4.353/1949. (268) M. T. számú rendelet Államvédelmi Hatóság szervezése tárgyában. Magyar Közlöny – Minisztertanácsi és miniszteri rendeletek tára, 1949. 12. 28., 2167–2168.

• 5/1952. (III. 19.) B. M. számú rendelet a vízbőlmentés szervezéséről. Belügyi Közlöny, 1952. 03. 23., 166–167.,

• 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról. Magyar Közlöny, 2007. 12. 28., 15 461–15 496.

• 7/l978. (XII. 22.) BM rendelet a vízirendészeti és a víziközlekedéssel kapcsolatos rendőri feladatok ellátásáról. Magyar Közlöny, 1978. 12. 22., 963–965.

• 71.900/1939. B. M. számú rendelet. Folyamrendészeti tennivalók ellátása. Budapesti Közlöny, 1939. 06. 22., 1.

• 7.460–1/1952. B. M. (B. K. 16.) számú rendelet. A folyam- és légirendészeti teendők ellátása. Belügyi Közlöny, 1952. 04. 09., 245–247.

• 74.500/1939. B. M. számú rendelet a folyamrendészeti tennivalók ellátása tárgyában kiadott 71.900/1939. B. M. számú rendelet végrehajtásáról. Budapesti Közlöny, 1939. 08. 10., 1–2.

• 93.880/1942. B. M. számú rendelet a révkapitányságok működési körén kívül eső víziterületen a vízirendészeti tennivalók ellátásáról. Magyarországi Rendeletek Tára, Magyar Kir. Belügyminisztérium, 1942, 1037–1039.

• 2. sz. melléklet a 3280/1950. B. M. számú rendelethez. Szolgálati utasítás a rendőrség vízi-őrsei részére (VUT). Rendőrségi Közlöny, 1950. 10. 15., 474.

• A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1.004/1958. (II. 4.) számú határozata a folyamrendészeti feladatoknak a Belügyminisztérium hatáskörébe utalásáról. Magyar Közlöny, 1958. 02. 04., 75.

Egyéb források

• A budapesti helyihajójáratok megszüntetése. Az Est, 1939. 09. 07.

• A budapesti révkapitányság vezetője Mészáros István rendőrkapitány. Pesti Hírlap, 1939. 07. 04.

• A dunai rendészetet ezentúl a rendőrség látja el. Friss Ujság, 1939. 07. 02.

• A fiatalkorúak kihágási ügyeiben elsejétől a IV. kerületi kapitányság ítélkezik. Esti Ujság, 1940. 02. 28.

• A Kossuth-híd első életuntja. Szabad Szó, 1946. 03. 19.

• A magyar államrendőrség uj szerve – a folyamrendőrség. Pesti Hírlap, 1939. 06. 01.

• A rendőrség átvette a folyamrendészetet a folyamőrségtől. Pesti Hírlap,1939. 07. 02.

• Artner Ramóna – Parádi József – Zeidler Sándor: A Magyar Királyi Csendőrség légi, vízi, vasúti és közúti szakszolgálati ágai. Rendvédelem-történeti Füzetek, XXIII. évf. 2013/27–28–29–30., 23–40. DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.81-94P

• Átalakult a folyamőrség. Mohácsi Hírlap, 1939. 06. 25.

• Az ujjáéledt folyamrendőrség. Magyar Rendőr, 1947. 01. 01.

• Berényi János: Orvhalászok végnapjai. Magyar Horgász, 1951. 04.–05.

• Csendőr lekszikon. Csendőrségi Lapok, 1939. 08. 01.

• Egyéb közlemények. Államrendőrség budapesti révkapitánysága (ad. 188/eln. 1946. szám).

• Rendőrségi Közlöny, 1946. március 15., 291.

• Emberek százai vesztek hullámsírba a Margit híd robbanásakor. Múlt-Kor, 2021. 11. 04. https://m.mult-kor.hu/emberek-szazai-vesztek-hullamsirba-a-margit-hid-robbanasakor-20211104

• Ernyes Mihály: A fővárosi rendőrség és a m. kir. rendőrség, valamint a magyar rendőrség története a kezdetektől napjainkig. I–II. kötet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2017.

• Forró János: A magyar rendvédelem 1867–1968. Rendvédelem-történeti Füzetek, XX. évf. 2011/23., 60–77.

• F. Rácz Kálmán: Hogyan indult meg az intézményes embervadászat. Szabadság, 1945. 03. 31.

• Gáspár Balázs: „Veszendő lelkek halászai” – A dunai mentőállomások rövid története (1926–1944). Napi Történelmi Forrás, 2018. 03. 28. https://ntf.hu/index.php/2018/03/28/veszendo_lelkek_halaszai_a_dunai_mentoallomasok_rovid_tortenete_1926_1944/

• Hajóadatlap – Barcs (Zalka Máté). https://www.hajoregiszter.hu/hajoadatlap/barcs_exzalka_mate/barcs/5226/1625

• Hajóadatlap – Rezét (Vörös Őr). https://www.hajoregiszter.hu/hajoadatlap/rezet_exvoros_or/1776?nyelv=en

• Háromszögletű fehér zászló alatt. Csongrád Megyei Hírlap, 1957. 08. 08.

• Kinevezték a budapesti és vidéki révkapitányságok vezetőit. Friss Ujság, 1939. 07. 04.

• Kovács Jenő: Együtt a határterületi lakossággal – 1945–1946. Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 03., 403–327.

• Levizsgáztak az életmentő-tanfolyam résztvevői. Friss Ujság, 1947. 09. 18.

• Megszűnt a dunai kerületi kapitányság. Magyar Nemzet, 1940. 03. 02.

• Nagyrévi György: Amit még soha senki nem ismételt meg. Nemzeti Ujság, 1942. 09. 06.

• Németh József: A Bonctani Intézet titkos irattárának náci-nyilas rémségei. Kossuth Népe, 1945. 05. 23.

• Németh József: „Holttestét a Bonctani Intézetbe szállították…” Akiket megöltek és akik eldobták az életet 1944. március 19-e után. Képes Figyelő, 1947. 05. 31.

• Parádi József: A polgári magyar állam rendőrségei 1867–1945. Rendvédelem-történeti Füzetek, XX. évf. 2011/23.

• Szabályozták a vízisport-események rendezését. Népsport, 1955. 07. 12.

• Szentkoronával diszitett jelvényt kaptak a folyamrendőrök. Nemzeti Ujság, 1939. 08. 27.

• Tárcaközi értekezlet az orvhalászat megszüntetésére. Magyar Horgász, 1949. 05. 13.

• Tennivalóink a határ-, folyam-, légirendészet terén. Magyar Rendőr, 1947. 09. 01.

• Uj egyenruhát kap a folyamrendőrség. Nemzeti Ujság, 1939. 07. 04.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-02-28

Hogyan kell idézni

Fekete, T., & Benedek, B. (2024). A modern dunai vízi- és folyamrendészet szervezeti története, 1897–2022 (2.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(1), 111–128. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.9

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem