A küldetés, a feladatok és a célok meghatározása a tervezési folyamatok során. Mit is kell csinálnunk és miért?

Szerzők

  • Pécsvárady Szabolcs ezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.7

Kulcsszavak:

katonai döntéshozatali folyamat, csapatvezetési eljárások, művelettervezés, doktrína

Absztrakt

A küldetésorientált vezetési szemlélet (mission command) alkalmazásával nagy cselekvési szabadságot adunk az alárendelt parancsnokoknak. Ugyanakkor elvárjuk, hogy bizonyos keretek között ők úgy tevékenykedjenek, hogy azzal a magasabb szinteken megfogalmazott célokat elérjék, vagy azok elérését támogassák. Az elöljáró parancsnok egyik feladata, hogy tegye érthetővé és kommunikálja a mozgástér határait, az alárendelt parancsnok pedig haladjon a cél felé a határokon belül mozogva. A közös nyelv fontossága tehát nyilvánvaló, és nem is újkeletű dolog. Egy 2009-es amerikai szabályzat úgy fogalmaz, hogy „a harcászati tudást nem az határozza meg, hogy ki mennyire ismeri az írott doktrínákat, hanem az, hogy hogyan képes a rendelkezésre álló eszközökkel a csatákat és ütközeteket megnyerni. Lehet, hogy egy harcászati szintű terv nem hasonlítható egyetlen korábbi példához sem, azonban a nyelvezet, ahogy a tervet kommunikáljuk mindenképpen legyen technikailag precíz, doktrinálisan konzisztens, és használjon általánosan megértett és elfogadott kifejezéseket és koncepciókat.” A szerző írásában azt vizsgálja, hogy mennyire támogatják az alapvető harcászati szintű dokumentumok a parancsok, feladatszabások szabatos és logikus meghatározását és sikeres, torzulásmentes kommunikációját.

Információk a szerzőről

Pécsvárady Szabolcs ezredes

az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár parancsnokhelyettese (ORCID: 0009-0008-7451-0659; MTMT: 10090986)

Hivatkozások

• 185/2021 MH PK Intézkedés az egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.

• 5/22/2006/HTF – A Magyar Honvédség Könnyű Lövészszázad Doktrínája. A Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság kiadványa, 2006.

• AAP 0-6 Edition 2021 – NATO Glossary Of Terms And Definitions (English and French). NATO Standardization Office, 2021. https://www.bing.com/search?q=NATO+AAP+0-6+Edition+2021+&qs=n&form=QBRE&sp=-1&lq=0&pq=nato+aap+0-6+edition+2021+&sc=10-26&sk=&cvid=2AB4AF095A3B4E24A80FE97814F06C07&ghsh=0&ghacc=0&ghpl= (Letöltés időpontja:

10. 23.)

• ADP 1-02 – Terms And Military Symbols. Headquarters, Department of the Army, 2018. 08. https://irp.fas.org/doddir/army/adp1_02.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 10. 17.)

• ADP 6-0 – Mission Command. Headquarters, Department of the Army, 2019. 07. https:// armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN34403-ADP_6-0-000-WEB-3.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 10. 23.)

• AJP-3 – Allied Joint Doctrine For The Conduct Of Operations Edition C Version 1. NATO Standardization Office, 2019. 02. https://www.coemed.org/files/stanags/01_AJP/AJP-3_EDC_V1_E_2490.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 10. 09.)

• Ált/54 – A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata II. rész, zászlóalj. A Magyar Honvédség kiadványa, 2014.

• Ált/55 – A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata III. rész, század. A Magyar Honvédség kiadványa, 2014.

• Ált/59 – A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. rész, szakasz, raj, kezelőszemélyzet, honvéd I. kötet. A Magyar Honvédség kiadványa, 2013.

• Ált/216 – A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata II. rész. A Magyar Honvédség kiadványa, 2015.

• APP-28 – Tactical Planning For Land Forces Edition A Version 1. NATO Standardization Office, 2019. 11. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/information-to-admitted-students-and-participants/nltpc/app-28-eda-v1-e.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 10. 29.)

• ATP-3.2.1. – Allied Land Tactics. NATO Standardization Agency, 2009. 11. https://tuxdoc.com/download/atp-321-land-tactics_pdf (Letöltés időpontja: 2023. 10. 29.)

• ATP 3-21.10 (FM 3-21.10) – Infantry Rifle Company. Headquarters, Department of the Army, 2018. 05. https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN8519_ATP%203-21x10%20Final%20Web.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 10. 13.)

• ATP 5-0.2-1 – Staff Reference Guide Volume I. Unclassified Resources. Headquarters, Department of the Army, 2020. 12. https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN34870-ATP_5-0.2-1-000-WEB-1.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 10. 21.)

• FM 3-90 – Tactics. Headquarters, Department of the Army, 2023. 05. https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN38160-FM_3-90-000-WEB-1.pdf (Letöltés időpontja: 2023. 10. 21.)

• FM 7-15 – The Army Universal Task List. Headquarters, Department of the Army, 2009. 02. https://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/fm7-15C10%2812%29.pdf (Letöltés időpontja 2023. 10. 17.)

• Lambert, Andrew: Balaklava 1854 – The Misunderstood Order. In: Pimlott, John (szerk.): The Hutchinson Atlas of Battle Plans. Fitzroy and Dearborn Publishers, Chicago, 1999, 95–102.

• NATO Standardization Office – Promulgated Standards. https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/listpromulg (Letöltés időpontja 2023. 10. 17.)

##submission.downloads##

Megjelent

2024-02-28

Hogyan kell idézni

Pécsvárady , S. (2024). A küldetés, a feladatok és a célok meghatározása a tervezési folyamatok során. Mit is kell csinálnunk és miért?. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(1), 80–93. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.7

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés