Gyermekkatonák alkalmazása Latin-Amerikában és Délkelet-Ázsiában

Szerzők

  • Balogh Áron

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.6

Kulcsszavak:

gyermekkatonaság, Latin-Amerika, Délkelet-Ázsia, reguláris és irreguláris hadviselés, szervezett bűnözés

Absztrakt

A gyermekkatonaság intézménye régóta velünk él. Számos aspektusát kutatták már magyar és nemzetközi szakértők is, Latin-Amerika és Délkelet-Ázsia ilyen irányú vizsgálata mégis hiányos e tekintetben. Jóllehet ezek Magyarországtól és Európától távolabb eső régiók, a gyermekkatonák itt megfigyelhető újfajta alkalmazása általánosságban is értelmezhető tendenciákat mutat. Globalizálódott világunkban, ahol a biztonság értelmezése már nehezen különíthető el különböző szintekre, szükségszerű ezen újfajta összefüggések és tapasztalatok megértése. Ezt az igényt igyekszik kielégíteni kutatásában a szerző.

Információk a szerzőről

Balogh Áron

biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakán végzett mesterszakos hallgató (ORCID: 0000-0003-0888-5694; MTMT: 10083580)

Hivatkozások

• 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1163.KOR&txtreferer=00000001.txt (Letöltés időpontja: 2023. 09. 23.)

• Bács Zoltán György – Hegedűs Barbara: Kolumbia. In: Szente-Varga Mónika et al.: Dél-Amerika a 21. században – társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusok. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2019, 93–97.

• Balogh Áron: Haiti – A jövőjétől megfosztott ország biztonsági helyzete. Pólusok, 4. évf. 2023/1., 56–70. DOI: 10.15170/PSK.2023.04.01.04

• Becker, Jo: Child soldiers and the China factor. Human Rights Watch, 12. 09. 2008. 09. 12. https://www.hrw.org/news/2008/09/12/child-soldiers-and-china-factor (Letöltés időpontja: 2021. 10. 20.)

• Child Labor and Forced Labor Reports – 2020 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Haiti. Bureau of International Labor Affairs (ILAB), Washington, D. C., 2020.

• Children recruited by armed forces or armed groups. UNICEF, 2022. 12. 22. https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces (Letöltés időpontja: 2023. 09. 23.)

• Child soldiers and opium cultivation, two faces of Burma’s dark pit. AsiaNews.it, 2009. 12. 15. http://www.asianews.it/news-en/Child-soldiers-and-opium-cultivation,-two-faces-of-Burma’sdark-pit-17124.html (Letöltés időpontja: 2021. 10. 22.)

• Child Soldiers Worldwide. Human Rights Watch, 2012. 03. 12, https://www.hrw.org/news/2012/03/12/child-soldiers-worldwide (Letöltés időpontja: 2021. 10. 19.)

• Chonchirdsin, Sud: The Vietnam War: Children at War. British Library, 2016. 02. 24., https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2016/02/the-vietnam-war-children-at-war.html (Letöltés időpontja: 2021. 10. 20.)

• Coalition to Stop the Use of Child Soldiers: Release and reintegration of child soldiers: One part of a bigger puzzle. International Interdisciplinary Conference on Rehabilitation and Reintegration of War-Affected Children, London, 2009.

• Conradi, Carl: Child Trafficking, Child Soldiering: exploring the relationship between two ‘worst forms’ of child labour. Third World Quarterly, 34. évf. 2013/7., 1209–1226. DOI: 10.1080/01436597.2013.824639

• Convention on the Rights of the Child – Resolution 44/25. UN General Assembly, New York, NY, 1989.

• Cruz, Jose Miguel et al.: A study of gang disengagement in Guatemala. American Institutes for Research & Florida International University, Arlington, VA, 2020.

• Culinnan, Jeanna: Colombia claims 3,000 Child Combatants Rescued in 9 Years. InSight Crime, 2011. 11. 21. https://www.insightcrime.org/news/brief/colombia-claims-3000-child-combatantsrescued-in-9-years/ (Letöltés időpontja: 2022. 09. 21.)

• Deák Judit: „Hitler gyermekei”: A Hitlerjugend kialakulásának és feloszlatásának története. Újkor, 2019. 08. 12. https://ujkor.hu/content/hitlerjugend (Letöltés időpontja: 2023. 05. 01.)

• Deng Deng, William: A Survey of Programs on the Reintegration of Former Child Soldiers. The Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2001. 03. 30. https://www.mofa.go.jp/policy/human/child/survey/profile4.html (Letöltés időpontja: 2023. 02. 11.)

• Dickinson, Elizabeth: Lockdowns Produced a New Generation of Child Soldiers. International Crisis Group, 2021. 12. 06. https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/lockdowns-produced-new-generation-child-soldiers (Letöltés időpontja: 2022. 08. 16.)

• Disarmament, Demobilization and Reintegration. United Nations Peacekeeping. https://peacekeeping.un.org/en/disarmament-demobilization-and-reintegration (Letöltés időpontja: 2021. 10. 19.)

• Dittmar, Victoria: Mexico Lacks Will, Means to Prevent Child Recruitment: Interview. InSight Crime, 2020. 12. 02. https://insightcrime.org/news/analysis/mexico-lacks-means-child-recruitment (Letöltés időpontja: 2022. 08. 21.)

• Druba, Volker: The Problem of Child Soldiers. International Review of Education, 48. évf. 2002/3–4., 271–278. DOI: 0.1023/A:1020309527289

• Estudio de caracterización de niñez desvinculada anizados de grupos armados organizados en Colombia (2013–2022). UNICEF en Colombia – Bienestar Familiar, Bogotá, 2023.

• Faulkner, Christopher M. et al.: Funding, capabilities and the use of child soldiers. Third World Quarterly, 2019/40/6., 1017–1039. DOI: 10.1080/01436597.2019.1577680

• From Cradle to Conflict: Child Soldiers’ Growing Role in Latin America’s Drug Wars. Council on Hemispheric Affairs, 2012. 04. 24.

https://coha.org/from-cradle-to-conflict-latin-americas-child-soldiers-new-direction-to-drugwars/

• Graham, George et al.: Stop The War On Children – Protecting Children In 21st Century Conflict. Save The Children International, London, 2019.

• Haer, Roos – Böhmelt, Tobias: The impact of child soldiers on rebel groups’ fighting

capacities. Conflict Management and Peace Science, 33. évf. 2016/2., 153–173. DOI: 10.1177/0738894215570424

• Infancia y Conflicto Armado en México – http://derechosinfancia.org.mx/documentos/iaespanol.pdf (Letöltés időpontja: 2022. 08. 25.)

• Kar, Srestha: An Obituary for Innocence: Revisiting the Trauma during the Khmer Rouge Years in Cambodia through Children’s Narratives. Rupkatha Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 12. évf. 2020/1., 1–9.

• Kiss Alexandra Mária: The reintegration of former child combatants into the civilian society in the Colombian context. PhD dolgozat. University of York, UK, 2016.

• Klemensits Péter – Czirják Ráchel: Child Soldiers in Genocidal Regimes: The Cases of the Khmer Rouge and the Hutu Power. AARMS, 15. évf. 2016/3., 215–222. DOI: 10.32565/aarms.2016.3.1

• Laohang, King-Oua: Gangs run ‘hired out’ beggar kids. Bangkok Post, 2017. 09. 28. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1332451/gangs-run-hired-out-beggar-kids (Letöltés időpontja: 2022. 08. 25.)

• Lumdsen, Andrew: Black, Green, Gold and Too Much Red: Jamaica’s Struggle with Gang Violence. Council on Hemispheric Affairs, Washington, D. C., 2016.

• Maalla M’jid, Najat et al.: Imprisoning children is not the solutionto gang violance in El Salvador. UNICEF, 2022. 04. 07. https://www.unicef.org/lac/en/press-releases/imprisoning-childrenis-not-the-solution-to-gang-violence-in-el-salvador (Letöltés időpontja: 2022. 08. 22.)

• Miller, Samantha: Child Soldiers in the Salvadoran Civil War. Xavier Journal of Undergraduate Research, 4. évf. 2016/2., 1–22.

• “My Gun Was As Tall As Me” – Child Soldiers in Burma. Human Rights Watch. New York, NY, 2002.

• Nguyen, Mai Anh: ‘Little people do little things’: the motivation and recruitment of Viet Cong child soldiers. Critical Studies on Security, 10. évf. 2022/1., 30–42. DOI: 0.1080/21624887.2022.2073740

• Nguyen, Mai Anh: Participation of children in the Vietnam War, 1955–1975. Doktori disszertáció. Goldsmiths University of London – Department of Politics and International Relations, London, 2022.

• Nosworthy, David et al.: Child soldiers. DCAF Backgrounders, Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Genf, 2006.

• Oudot, Carole – Baudey, Matthieu: Myanmar’s vicious circle inside the golden triangle. Asia Times, 2016. 12. 29. https://asiatimes.com/2016/12/myanmars-vicious-circle-inside-golden-triangle/(Letöltés időpontja: 2022. 08. 25.)

• Peña, María: Absent students, murdered teachers: Gang violence permeates Honduras’ schools. NBC News, 2020. 03. 08. https://www.nbcnews.com/news/latino/absent-students-murderedteachers-gang-violence-permeates-honduras-schools-n1144951 (Letöltés időpontja: 2022. 08. 22.)

• Reintegration of Former Child Soldiers. Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, New York, NY, 2018.

• Robbins, Seth: El Salvador’s Security Crackdown May Feed Gang Recruitment. InSight Crime, 2022. 06. 15. https://insightcrime.org/news/el-salvador-security-crackdown-gang-recruitmentdrive/ (Letöltés időpontja: 2022. 08. 22.)

• Robbins, Seth – Silva Ávalos, Héctor: Homicide Drop in El Salvador: Presidential Triumph or Gang Trend. InSight Crime, 2020. 08. 13. https://insightcrime.org/news/analysis/homicide-dropel-salvador/ (Letöltés időpontja: 2022. 08. 24.)

• Salomón, Josefina: Mexico Criminal Groups Increase Child Recruitment Tactics. InSight Crime, 2019. 07. 19. (Letöltés időpontja: 2022. 08. 22.)

• Saunders, Alphea: 266 criminal gangs creating mayhem across island. Jamaica Observer, 2015. 11. 13. https://www.jamaicaobserver.com/news/266-criminal-gangs-creating-mayhem-acrossisland_19238301 (Letöltés időpontja: 2021. 10. 19.)

• Silva Ávalos, Héctor – Robbins, Seth: Eruption of Gang Violance Belies Bukele’s Security Wins in El Salvador. InSight Crime, 2020. 04. 30. https://insightcrime.org/news/analysis/el-salvadorbukele-security/ (Letöltés időpontja: 2022. 08. 22.)

• Szijj Dóra: Az ,,új” háborúk hozadéka: a gyermekkatonaság modernkori formái. Nemzet és Biztonság, 3. évf. 2010/4., 27–38.

• The Golden Triangle, Burmese Oil, the Dalai Lama in Blood, and Chinese Tourists. Tricycle, 2008. 01. 15. https://tricycle.org/trikedaily/golden-triangle-burmese-oil-dalai-lama-blood-andchinese-tourists (Letöltés időpontja: 2021. 10. 22.)

• The ordeals of Myanmar’s child soldiers. UCA News, 2021. 06. 15. https://www.ucanews.com/news/the-ordeals-of-myanmars-child-soldiers/92821 (Letöltés időpontja: 2022. 08. 25.)

• The Paris Principles – The Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups. Párizs, UNICEF, 2007.

• The Teenage Mafia Academy Crimewave. Vice, 2022. 11. 04. https://www.youtube.com/watch?v=D4ns79sFSvE&list=WL&index=17 (Letöltés időpontja: 2023. 07. 14.)

• Tynes, Robert: Why Use Children in War? In: Tynes, Robert (szerk.): Tools of War, Tools of State. State University of New York Press, Albany, NY, 2018, 1–20.

• Uhlmann, Chris – Tozer, Joel: Inside the Golden Triangle, where warlords and drug barons reign. The Sydney Morning Herald, 2020. 03. 15. https://www.smh.com.au/world/asia/inside-thegolden-triangle-where-warlords-and-drug-barons-reign-20200310-p548io.html (Letöltés időpontja: 2021. 10. 22.)

• Magaly Velasco-Escobar: Nayib Bukele’s Mano Dura Policies. University of San Francisco, 2023. 05. 13. https://www.usfmasterinmigrationstudies.org/blog/nayib-bukeles-mano-durapolicies

• Vietnam War. History, 2022. 06. 09. https://www.history.com/topics/vietnam-war/vietnam-warhistory#roots-of-the-vietnam-war (Letöltés időpontja: 2022. 08. 24.)

##submission.downloads##

Megjelent

2024-02-28

Hogyan kell idézni

Balogh, Áron. (2024). Gyermekkatonák alkalmazása Latin-Amerikában és Délkelet-Ázsiában . Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(1), 63–79. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.1.6

Folyóirat szám

Rovat

Nemzetközi tevékenység