Néhány összefüggés a harcművészet, a személyiségfejlődés és a katonai karrier között

Szerzők

  • Füleky András alezredes MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség

DOI:

https://doi.org/10.35926/HDR.2020.1.5

Kulcsszavak:

budō, tehetség, önfejlesztés, Erikson-modell

Absztrakt

Tanulmányomban kísérletet teszek egy változatos követelményrendszer bemutatására, amellyel egy, a hivatásos hadsereg számára értékes személy jellemezhető hosszú távon; felhasználva az emberi tehetség fogalmának tudományos leírását.
Cikkem második részében részletesen kifejtem a harcművészetek személyiség-, jellem- és képességformáló hatásait. Az Erikson-féle pszichoszociális fejlődési modellt követve elemzem a japán harcművészetek kínálta specifikus életpályamodellt, amely a budō élethosszig való gyakorlásárán alapul.

Információk a szerzőről

Füleky András alezredes, MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség

az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség Fegyvernemi Képességtervező Főnökség kiemelt referens főtisztje. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza, szakterülete a japán harcművészetek személyiségre gyakorolt hatásai

Hivatkozások

Balogh L. Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Budapest: Urbis Könyvkiadó, 2006.

Balogh L. “A tehetséggondozás elvi alapjai és gyakorlati aspektusai”. Pedagógiai Műhely 34/4. 2009. 5-20.

Báthory Z. and Falus I. Pedagógiai Lexikon. Budapest: Keraban Könyvkiadó, 1997.

“Collins English Dictionary”. https://www.collinsdictionary.com/, Accessed on 13 February 2020.

Gabler, H. and Ruoff, B. A. “Zum Problem der Talentbestimmung im Sport”. Sportwissenschaft 9/2. 1979. 164-180.

Gömöry K. “Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban”. PhD Értekezés. Debreceni Egyetem BTK, 2010.

Kivnick, H. Q. and Wells, C. K. “Untapped Richness in Erik H. Erikson’s Rootstock”. The Gerontologist 54/1. 2014. 40-50. DOI: 10.1093/geront/gnt123

Kiyokazu M. “Technika lélek és test a budó kultúrában”. In Mi a budo kultúra?. Budapest: Forum for Budo Culture, 2002. 6-7.

Nádori L. Az edzés elmélete és módszertana. Budapest: Magyar T. E. 1991.

Révész L. “Az élsport alapjai”. https://docplayer.hu/1202861-Dr-revesz-laszlo-testneveles-elmelet-es-pedagogia-tanszek-foepulet-ii-80-revesz-mail-hupe-hu-az-elsport-alapjai.html, Accessed on 13 February 2020.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-07

Hogyan kell idézni

Füleky, A. (2020). Néhány összefüggés a harcművészet, a személyiségfejlődés és a katonai karrier között. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(1), 56–68. https://doi.org/10.35926/HDR.2020.1.5

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés