Vallási alapú fegyveres konfliktusok Afrikában a hidegháborút követően

Szerzők

  • Fercsák Balázs r. alezr.

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.2.3

Kulcsszavak:

Afrika, vallás, fegyveres konfliktusok, polgárháborúk, vallási szélsőségek

Absztrakt

A tanulmány a háborúk egy sajátos megjelenési formáját, a vallási alapú afrikai fegyveres konfliktusokat vizsgálja a hidegháborút követően jelentkező új típusú biztonsági kihívások tükrében. Afrika a világ egyik, a fegyveres erőszaktól leginkább sújtott területe, ami jelentős mértékben elősegíti a vallási szélsőségek erősödését. A tanulmány célja, hogy a vallási alapú fegyveres konfliktusok fogalmi meghatározása mellett elemezze az elmúlt évtizedekben mutatkozó emelkedő tendenciát, a regionális megoszlást, továbbá az afrikai (vallási) konfliktusok jellemzőit és sajátosságait. A szerző kitér a földrész fegyveres konfliktusainak okaira, vallási elemeire és hátterére, valamint az ezekkel összefüggésben jelentkező egyéb befolyásoló tényezőkre is.

Információk a szerzőről

Fercsák Balázs r. alezr.

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola hallgatója

Hivatkozások

• Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989.

• Baumann, Jonas – Finnbogason, Daniel – Svensson, Isak: Rethinking Mediation: Resolving Religious Conflicts. CSS-Policy Perspectives Vol. 6/1, 2018. https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/PP6-1.pdf

• Búr Gábor: Államkudarcok Afrikában. In: Csizmadia Sándor – Tarrósy István (szerk.): Afrika ma. Tradíció, átalakulás, fejlődés. Publikon Kiadó, Pécs, 2009. Digitális Tankönyvtár, 43–53. https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/12851/0050_02_afrika_ma.pdf?sequence=2&isAllowed=y

• Fage, John D. – Tordoff, William: Afrika története. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.

• Fox, Jonathan: The Religious Wave: Religion and Domestic Conflict from 1960 to 2009. Civil Wars 14 (2), 2012, 141–158. https://www.researchgate.net/profile/Jonathan-Fox-10/publication/263486245_The_Religious_Wave_Religion_and_Domestic_Conflict_from_1960_to_2009/links/5807795508ae5ed04bfe5c02/The-Religious-Wave-Religion-and-Domestic-Conflict-from-1960-to-2009.pdf; DOI: 10.1080/13698249.2012.679492

• Global Data Fragile States Index, 2006–2021. https://fragilestatesindex.org/global-data/

• Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2014.

• Kaló József: Keresztények ellen elkövetett erőszakos cselekmények a 2019-es évben. In: Ujházi Lóránd – Kaló József – Petruska Ferenc (szerk.): Budapest-jelentés a keresztényüldözésről, 2019. Háttér Kiadó, Budapest, 2019, 25–42.

• Kaló József: Keresztények ellen elkövetett erőszakos cselekmények a 2020-as évben. In: Ujházi Lóránd (szerk.): Budapest-jelentés a keresztényüldözésről, 2020. Mondat Kft., Budapest, 2020, 103–122. https://drive.google.com/drive/folders/10Ehnj4b46icv56G9iG7W2fsmkoXoY3ap

• Kende István: Napjaink százhúsz háborúja, 1945–1976. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

• Marsai Viktor: A keresztényüldözés régi-új színterei az afrikai kontinensen. In: Ujházi Lóránd (szerk.): Budapest-jelentés a keresztényüldözésről, 2020. Mondat Kft., Budapest, 2020, 123–132.https://drive.google.com/drive/folders/10Ehnj4b46icv56G9iG7W2fsmkoXoY3ap

• Marsai Viktor: Szudán a feloldhatatlan ellentétek hálójában. Nemzet és Biztonság, 2010/9., 38–46. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/marsai_viktor-szudan_a_feloldhatatlan_ellentetek_halojaban.pdf

• Measuring Fragility: Indicators. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org/indicators/

• Organized Violence, 1989–2021 and drone warfare. Journal of Peace Research, Vol. 59(4), 2022, 593–610. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1686956/FULLTEXT01.pdf; DOI: 10.1177/00223433221108428

• Resperger István – Ujházi Lóránd: Előszó. In: Resperger István – Ujházi Lóránd (szerk.): A vallási elemek jelentősége napjaink fegyveres konfliktusaiban és biztonsági kihívásaiban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12765/web_PDF_Vallasi_elemek_jelentosege.pdf?sequence=2

• Stapleton, Timothy: Africa: War and Conflict in the Twentieth Century. Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2018.

• Svensson, Isak – Nilsson, Desirée: Disputes over the Divine: Introducing the Religion and Armed Conflict (RELAC) Data, 1975 to 2015. Journal of Conflict Resolution, Vol. 62(5), 2018, 1127–1148.https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022002717737057; DOI: 10.1177/0022002747737057

• Toft, Monica Duffy: Getting Religion Right in Civil Wars. BYU Kennedy Center, 13. 10. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=MM0CseSi5ek

• Toft, Monica Duffy: Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War. International Security, Vol. 31, No. 4, 2007, 97–131. http://www.sneps.net/t/images/Articles/07toft%20relig%20muslim%20civ%20wars.pdf

• Toft, Monica Duffy – Philpott, Daniel – Shah, Timothy Samuel: God’s Century: Resurgent Religion and Global Politics. W. W. Norton & Company, New York, London, 2011.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-03-01

Hogyan kell idézni

Fercsák, B. (2023). Vallási alapú fegyveres konfliktusok Afrikában a hidegháborút követően. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(2), 27–41. https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.2.3

Folyóirat szám

Rovat

Nemzetközi tevékenység