Szent László „lovagkirály” és a magyar haderő kapcsolódása a középkortól napjainkig

Szerzők

  • Isaszegi János ny. mk. vezérőrnagy

Kulcsszavak:

lovagkirály, védőszent, patrónus, fegyvernemi szentek brosúrasorozat, Szent László-emlékérem, Szent László Hadosztály, Szent László-menet, Szent László-emlékév, Ludovika Zászlóalj, Szent László-tábor, keresztény egység, Nagyvárad, Zágráb, Nyitra

Absztrakt

A 2017-es évet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) is Szent László-emlékévnek minősítette. Szent László lovagkirály nevéhez világháborús katonai szervezetek, illetve védvonalak is kapcsolódnak. A lengyel születésű, a hagyomány szerint Nyitrán elhunyt, a magyar történelemben kiemelt helyet elfoglaló lovagkirály nevét kapta többek között a koszovói Pristinában 1999-től szolgáló KFOR-erők (NATO-vezetésű Koszovó Erők) magyar kontingensének tábora; a sok éven keresztül a Magyar Honvédséggel szoros kapcsolatot ápoló Szent László Ifjúsági Szövetség; ma a király nevét
viseli a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj IV. százada. A második világháború vérzivatarában 1944 – az ifjúság honvédelmi nevelése terén, valamint a magyar sportban – Szent László király évének lett nyilvánítva;1 1992-ben június 27-ét kormányhatározat a határőrök napjává tette. Szent László a lövészkatonák védőszentje, patrónusa, s mint ilyen, születési
dátuma időszakában már évek óta rendszeresek a különböző katonai szervezeteink által szervezett emlékező menetek és túrák.
Az alább közreadott szemelvények bemutatják az emlékév főbb eseményeit, a névadó lovagkirály életét, működését és életművét, a róla elnevezett Szent László Hadosztály és Szent László-állás történetét, valamint a királyra való emlékezés eseményeit.

Információk a szerzőről

Isaszegi János ny. mk. vezérőrnagy

PhD, a Zrínyi Kiadó mb. vezetője

Hivatkozások

Szent László éve lesz. Magyar Kurír, 2016. augusztus 18.

Az 1. magyar hadsereg Galíciában és a Kárpátokban. Magyar megszálló erők ukrán, galíciai és lengyel területen (1943–1944). In: Magyarország a XX. században, I. kötet – Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás. http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/64.html

Babucs Zoltán: Szent László király kilencszázhúsz esztendővel ezelőtt hunyt el Nyitrán. Felvidék, ma. 2015. 07. 29. http://www.felvidek.ma/2015/07/szent-laszlo-kiraly-kilencszazhusz-ezstendejehunyt-el-nyitran

Csete László: Idén is megrendezték a Szent László menet elnevezésű teljesítménytúrát. http://www.honvedelem.hu/cikk/57942.

Cs. Sárkány Beáta: Szent László előtt tisztelegtek a katonák a Szegedi Székesegyházban. 2016. június 26. www.bocskaidandar.hu/749-szent-laszlo-elott-tisztelegtek-a-katonak-a-szegedi-szekesegyhazban

Dr. Farkas Jenő rehab. re. ezredes (összeállította és kiadta): Szent László Hadosztály katonái, I–III. kötetek.

Dr. Veszprémy László – Dr. Szabó Péter: Szent László, a gyalogság védőszentje. MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, 1993.

Engel Pál: Szent István birodalma – A középkori Magyarország története. Budapest, MTA TTI, 2001.

Készül a 2017-es Szent László-emlékév programtervezete. www.varad.org

Kiss Dávid: A Magyar Királyi Honvédség ejtőernyős alakulatának története (1938–1945). www.masodikvh..hu/erdekessegek/alakulatok/1602-a-magyar-kiralyi-honvedseg-ejternysalakulatanak-tortenete-1938-1945

Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpádok – Fejedelmek és királyok. Szukits Könyvkiadó, 2000.

Magyar Katonai Szemle, 14. évfolyam, 1944. 2. negyedév, 4. sz.

Martin Kornél – Ugron István: Fejezetek a Szent László Hadosztály történetéből. www.vorosmeteor.hu

Nagyváradon rendezték meg a 2017-es Szent László-évet bevezető konferenciát. Magyar Kurír, 2016. szeptember 6.

Székelyné Opre Mária: Emlékezés Szent László királyra. http://isaszegonline.hu/wp-content/uploads/2014/06/G%C3%A1bor

Szűcs László: Szent László, a lövészkatonák védőszentje. http://www.honvedelem.hu/cikk/38801 www.kormany.hu/...kulugyminiszterium/.../szent-laszlo-kiraly-alakja-europa-kereszteny-gyokereireemlekeztet

www.ludovikazaszloalj.uni-nke.hu/szazadok/szent-laszlo-szazad http://www.mnszentlaszlozaszloalj.info/content/szent-l%C3%A1szl%C3%B3-hadoszt%C3%A1ly

##submission.downloads##

Megjelent

2017-04-04

Hogyan kell idézni

Isaszegi, J. (2017). Szent László „lovagkirály” és a magyar haderő kapcsolódása a középkortól napjainkig. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 145(2), 123–133. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/627