A lakosság szerepe a 20. század második felének felkelésellenes műveleteiben: a francia megközelítés

Szerzők

  • Jobbágy Zoltán ezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.4.9

Kulcsszavak:

biztonsági kihívások, felkelésellenes műveletek, társadalmi tér, indokínai háború, algériai háború, Roger Trinquier, David Galula

Absztrakt

A 21. század elejének összetett biztonsági kihívásai növekvő bizonytalanságot eredményeznek és új konfliktusok irányába mutatnak. A konfliktusok egyre inkább olyan töréspontok mentén alakulnak ki, ahol a katonai és nem katonai eszközök egyidejű alkalmazásának változatos kombinációja jelenik meg. A konfliktusok alapvetően alacsony intenzitású, aszimmetrikus és irreguláris műveletei az ellenségeskedést az intézményi térből a társadalmi és az egyéni térbe helyezik át. A 20. század második felében Franciaország két olyan egymást követő, elhúzódó háborút is vívott, amelyekben a felkelésellenes műveletek társadalmi vonzatai meghatározók voltak. A jelentős áldozatokkal járó indokínai
(1946–1954) és algériai (1954–1962) háborúkat azonban minden igyekezete ellenére sem nyerte meg. A tanulmányban a szerző két francia klasszikusnak, Roger Trinquiernek és David Galulának a lakosság háborúban betöltött szerepére vonatkozó gondolatait elemzi, megállapításai pedig egyértelmű figyelmeztetések a mai kor katonája számára.

Információk a szerzőről

Jobbágy Zoltán ezredes

(PhD), az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nemzetközi dékánhelyettese

Hivatkozások

Az 1163/2020. (IV. 21.) kormányhatározat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról, 1. sz. melléklet: Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája „Biztonságos Magyarország egy változékony világban”. Magyar Közlöny, CXLVII. évfolyam, 2020/81., 2101–2119.

Az 1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának elfogadásáról, 1. sz. melléklet: Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája. Magyar Közlöny, CXL. évf. 2013/1., 21–28.

AJP-01(E) Allied Joint Doctrine, 2017.

AJP-3.4 (A) Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operations, XX 20XX.

AJP-3.4.4 (A) Allied Joint Doctrine for Counter-Insurgency (COIN), 2011.

AJP-3.4.4 (A) Allied Joint Doctrine for Counter-Insurgency, 2016.

Arreguín-Toft, Ivan: How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict. International Security, Vol. 26, 2001/1., 93–128.

Bakos Csaba Attila: Hagyományostól eltérő hadviselés, hagyományostól eltérő vezetésszemlélet. Társadalom és Honvédelem, 19. évf. 2015/3., 41–52.

Calçada, Miquel: Analysis of the Algerian War of Independence or Les Événements: a Lost Opportunity for Peace. Journal of Conflictology, Vol. 3, 2012/2., 52–61.

Cima, Ronald J. (ed.): Vietnam, a Country Study. Area Handbook Series. Federal Research Division – Library of Congress, Washington, 1989.

Connelly, Matthew: A Diplomatic Revolution: Algeria’s Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era. Oxford University Press, Oxford, 2002.

Creveld, Martin van: The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict since Clausewitz. The Free Press, New York, 1991.

Demarest, Geoff: Let’s Take the French Experience in Algeria Out of U.S. Counterinsurgency Doctrine. Military Review, Vol. 88, 2010/4., 19–24.

Ellis, John: The Social History of the Machine Gun. Pantheon Books, New York, 1975.

Fall, Bernard B.: Street Without Joy: The French Debacle in Indochina. Stackpole Books, Mechanicsburg, 2018.

Farkas Sándor: Az ISIL hadviselése Mao Ce-tung tanainak tükrében: a kifárasztó gerilla-hadviselési forma. Honvédségi Szemle, 145. évf. 2017/2., 38–46. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/484.

FM 3-24 Counterinsurgency. Department of the Army – Department of the Navy – U.S. Marine Corps, Washington, 2006.

FM 3-24/MCWP 3-33.5 Insurgencies and Countering Insurgencies. Department of the Army, Washington, 2014.

FMFRP 12-18, Mao Tse-Tung on Guerilla Warfare. Department of the Navy, Washington, 1961.

Galula, David: Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Praeger Security International, 2006.

Gant, Jim: One Tribe at a Time. Nine Sisters Imports, Malibu, 2009.

Gat, Azar: War in Human Civilization. Oxford University Press, Oxford, 2006.

Gilles, Martin: War in Algeria: The French Experience. Military Review, Vol. 83, 2005/3., 45–57.

Gwynn, Charles W.: Imperial Policing. Macmillan and Co., New York, 1934.

Harangi-Tóth Zoltán: A LEA-hadművelet. Hadtudomány, 38. évf. 2019/3., 59–70. DOI: 10.17047/HADTUD.2019.29.3.59.

Hardt, Michael – Negri, Antonio: Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. Penguin Books, London, 2004.

Heydte, Friedrich August Freiherr von der: Modern Irregular Warfare in Defense Policy and as a Military Phenomenon. New Benjamin Franklin House, London, 1986.

Hobbes, Thomas: Leviathan. Oxford University Press, Oxford, 1996. Magyarul: Hobbes, Thomas: Leviatán vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma. Ford. Vámosi Pál. Magyar Helikon – Európa, Budapest, 1970.

Jobbágy Zoltán: A felkelők elleni műveletekről: Egy elfeledett klasszikus: Bernardo de Vargas Machuca. Honvédségi Szemle, 141. évf. 2013/2., 15–18. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/485

Jobbágy Zoltán: David Galula és a felkelés ellenes műveletek elmélete és gyakorlata francia megközelítésben. Hadtudományi Szemle, 10. évf. 2017/4., 82–97.

Jobbágy Zoltán – Czeglédi Mihály: Mission Command, Auftragstaktik és a szövetségi összhaderőnemi műveletek. Seregszemle, 14. évf. 2016/2., 86–94.

Kemény János: A vietnami kudarc hatása az amerikai felkelésellenes elméletre. Nemzet és Biztonság, 9. évf. 2016/6., 121–142.

Lawrence, T. E.: Seven Pillars of Wisdom. Wordsworth Editions, 1997. Magyarul: Lawrence, T. E.: Lázadás a sivatagban. Ford. Schöpflin Aladár. Új Géniusz, Budapest, 1990.

Liddell Hart, B. H.: The Ratio of Troops to Space. Military Review, Vol. 38, 1960/4., 3–14.

Lt. Col. John Nagl about ”The U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual”. Book TV

C-Span2, 2008. 12. 16. http://www.youtube.com/watch?v=QuDlrrRDfUw

Marsai Viktor: A szomáli szövetségi kormány első két éve és az al-Sabáb elleni katonai műveletek, 2012–2014 (I.). Nemzet és Biztonság, 8. évf. 2015/1., 65–95.

Peterson, Terrence: Myth-Busting French Counterinsurgency. War on the Rocks, 2015. 12. 03. https://warontherocks.com/2015/12/myth-busting-french-counterinsurgency/

Pion-Berlin, David – Carreras, Miguel: Armed Forces, Police and Crime-fighting in Latin America. Journal of Politics in Latin America, Vol. 9, 2017/3., 3–26.

Porkoláb Imre: Szervezeti adaptáció a Magyar Honvédségben: küldetésalapú vezetés 2.0 a digitális transzformáció korában. Honvédségi Szemle, 147. évf. 2019/1., 3–12. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/205

Schmitt, Carl: The Theory of the Partisan: A Commentary/Remark on the Concept of the Political.

Transl. A. C. Goodson. Michigan State University Press, 2004, 32–38. http://obinfonet.ro/docs/tpnt/tpntrex/cschmitt-theory-of-the-partisan.pdf

Terrill, Andrew W.: Confronting the Islamic State – Understanding the Strengths and Vulnerabilities of ISIS. Parameters, Vol. 44, 2014/3., 13–23.

Trinquier, R.: Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency. Praeger Security International, 2006.

Windrow, Martin: The French Indochina War 1946–54. Osprey Publishing, Oxford, 1998.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-23

Hogyan kell idézni

Jobbágy, Z. (2021). A lakosság szerepe a 20. század második felének felkelésellenes műveleteiben: a francia megközelítés. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(4), 109–124. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.4.9

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem