Hozzászólás „A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének jövője a nemzeti tisztképzés modernizációjának tükrében” című tanulmányhoz

  • Csikány Tamás
Kulcsszavak: hadtudomány, tisztképzés, Ludovika Akadémia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Absztrakt

A Takács Attila vezérőrnagy – Szabóné Szabó Andrea alezredes – Töll László ezredes szerzőhármas A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének jövője a nemzeti tisztképzés modernizációjának tükrében (Honvédségi Szemle, 2021/2., 27–43.) című tanulmá-nyának egyes megállapításaira írt reflexió mindenekelőtt a magyar hadtudomány fejlődésére és annak szerepére kívánja felhívni a figyelmet, továbbá a tisztképzéssel kapcsolatosan kialakult általános nézeteket foglalja össze, illetve a két világháború közötti időszakban bekövetkezett változásokat mutatja be. A cikk célja rávilágítani a tisztképzés reformjával kapcsolatos kérdések alapos elemzésének fontosságára.

Információk a szerzőről

Csikány Tamás

Dr. Csikány Tamás Péter dandártábornok (DSc), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese

Hivatkozások

*1808. évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika-akadémiáról. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=80800007.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D26.

Dezséri Bachó László (szerk.): A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia története. Budapest, 1930.

Forgács Balázs: Hadelmélet. A magyar katonai gondolkodás története és a hadikultúrák. Dialóg Campus, Budapest, 2017.

Miklós Zoltán: A Ludovika Akadémia tananyaga. Iskolakultúra, 2004/6–7., 47–69. http://real.mtak.hu/60374/1/EPA00011_iskolakultura_2004_06_07_047-069.pdf.

Perjés Géza: Tiszt – Képzés. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020.

Rada Tibor: A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története (1830–1945). Calgary–Budapest, 1998.

Takács Attila vezérőrnagy – Szabóné Szabó Andrea alezredes – Töll László ezredes: A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének jövője a nemzeti tisztképzés modernizációjának tükrében. Honvédségi Szemle, 149. évf. 2021/2., 27–43. DOI: 10.35926/HSZ.2021.2.3.

Megjelent
2021-05-14
Hogyan kell idézni
Csikány, T. (2021). Hozzászólás „A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének jövője a nemzeti tisztképzés modernizációjának tükrében” című tanulmányhoz. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 150-155. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/497