A szövetséges haderők lovassági alakulatainak szervezete és feladatai a 21. században

Fókuszban az Egyesült Királyság, Franciaország, az Amerikai Egyesült Államok és Lengyelország

  • Ádám Barnabás
Kulcsszavak: lovasság, lovasezredek, lovashadosztály, felderítő- és biztosítóműveletek, ceremoniális lovassági feladatok

Absztrakt

Jóllehet a 20. században a lovon és a lovakkal vívott harc fölött eljárt az idő, a lovasság által megtestesített harcászati-hadászati alkalmazás elvei felett nem. A modern kor haderőstruktúrái is tartalmaznak olyan, a régmúltból eredeztethető fegyvernemet, mint a lovasság, amely a hadtörténelem folyamán sok csatát és hadjáratot sikerrel vívott meg. A lovasság a tüzérséghez hasonlóan megőrizte átalakuló- és megújulóképességét, és napjainkban is különböző hadműveletek fontos szereplője. Jelen tanulmány egyes NATO-tagországok haderejének 21. században is működő lovassági alakulatait mutatja be.

Információk a szerzőről

Ádám Barnabás

Ádám Barnabás hkő. ezredes, az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnoka

Hivatkozások

*11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. https://www.wojsko-polskie.pl/11dkpanc/.

*1er Régiment Étranger de Cavalerie. Ministère des Armées, 27. 09. 2020. https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-division/1er-regiment-etranger-de-cavalerie.

*1st Cavalry Division Horse Detachment. https://www.sofmag.com/1st-cavalry-division-horse-detachment/ 1st Cavalry Division. https://www.army.mil/1stcav/.

Ágh Attila: Konfliktusok, háborúk. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989.

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhely - tanulmányok. 2016/16., 8. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/7247/2016_-evi-16_-szam-a-hadtudomanyi-kutatasi-iranyok_-prioritasok-es-temakorok-2.original.pdf?sequence=1.

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: Fókusz és együttműködés – A hadtudomány kutatási feladatai. Honvédségi Szemle, 144. évf. 2016/3., 3–19. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/263.

Farkas Ádám – Horváth Tibor – Padányi József – Petruska Ferenc: A Magyar Honvédség feladatai, szerepének és helyzetének jogi aspektusai a tömeges migráció kapcsán. In: Tálas Péter (szerk.): Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017.

Field Manual No. 3-98: Reconnaissance and Security Operations. Headquarters Deparment of the Army, Washington, 2015. https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/fm3_98.pdf

Grau, Lester W., Dr. – Bartles, Charles K.: The Russian Way of War. Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, 2016. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Hot%20Spots/Documents/Russia/2017-07-The-Russian-Way-of-War-Grau-Bartles.pdf

Household Cavalry. https://www.army.mod.uk/who-we-are/corps-regiments-and-units/royal-armoured-corps/household-cavalry/.

Károlyi István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény. 21. évf. 1837/VII.

Lhuillier, Clément: Metz: les hussards sont de retour à la maison. France Bleu, 01. 04. 2019. https://www.francebleu.fr/infos/societe/metz-les-hussards-sont-de-retour-a-la-maison-1554137025 Najprzystojniejszy Batalion. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/20257?t=Najprzystojniejszy-batalion

Pulk Reprezentacyjny Wojska Polskiego. https://preprwp.wp.mil.pl/pl/pages/struktura-2017-01-16-j/.

Resperger István: Stratégiák és fogalmak háborúja, az aszimmetrikus hadviselés hadtudományi megközelítése. Hadtudomány, 2016, 42. http://mhtt.eu/hadtudomany/2016/2016_elektronikus/4_resperger%20istvan.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2016.26.E.37.

Szendy István: A hadtudományról magyar szemmel. Magyar Tudomány, 2012/11.

The Royal Armoured Corps. https://www.army.mod.uk/who-we-are/corps-regiments-and-units/royal-armoured-corps/.

Zachar József: Idegen hadakban. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1984.

Megjelent
2021-05-14
Hogyan kell idézni
Ádám, B. (2021). A szövetséges haderők lovassági alakulatainak szervezete és feladatai a 21. században: Fókuszban az Egyesült Királyság, Franciaország, az Amerikai Egyesült Államok és Lengyelország. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 56-66. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.5
Rovat
Nemzetközi tevékenység