Az etikus vezetésben rejlő lehetőségek

Szerzők

  • Tóth András őrnagy MH 25. Klapka György Lövészdandár

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.9

Kulcsszavak:

katonai etika, katonai erények, morális kérdések, katonai vezetés

Absztrakt

Napjainkban minden gyorsan változik: a társadalom, a haderő, az alkalmazott harceljárások és természetesen a technikai eszközök is. A katonai vezetőknek ezek között a megváltozott körülmények között kell megtalálniuk a legoptimálisabb vezetői magatartást, amely képes biztosítani a katonai tevékenységek hatékonyságát. A katonai műveletek produktivitása, valamint az erkölcsi és morális szempontok összetett viszonyban állnak egymással. A szerző tanulmányában arra keresi a választ, hogy az erkölcsi és morális szempontok miként befolyásolják a katonai műveleteket, s milyen szerepe van az etikának a modern önkéntes haderők alkalmazásában.

Információk a szerzőről

Tóth András őrnagy, MH 25. Klapka György Lövészdandár

zászlóaljparancsnok-helyettes (MH 25. Klapka György Lövészdandár 11. Harckocsizászlóalj)

Hivatkozások

_2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200205.tv67/2003. (HK 18.) HM utasítás a „Katonai Etikai Kódex” közzétételéről, a „Honvédségi Etikai Tanács” létesítéséről és feladatairól.

Aquinói Szent Tamás: Summa theologiae. In: uő: Opera omnia, I/II. Frommann-Holzboog, Stuttgart – Bad Canstatt, 1980, 58. a. 1.

Boda Mihály: Az erkölcs és a morál katonai jelentősége. Honvédségi Szemle, 145. évf. 2017/4., 204–220. DOI: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2015.25.E.204

Brown, Michael E. – Trevino, Linda K. – Harrison, David A.: Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behaviour and Human Decision Power, 97. évf. 2005/2, 117–134. DOI: https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002

Clausewitz, Carl von: A háborúról. Ford. és jegyz. Réczey Ferenc. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1961.

Freeman, Edward R. – Stewart, Lisa: Developing Ethical Leadership. Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, Charlottesville, 2006. http://www.corporate-ethics.org/pdf/ethical_leadership.pdf

Friedman, Milton: Kapitalizmus és szabadság. Ford. Suzanne M. Bősze. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

Galula, David: Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Praeger Security International, London, 2002.

Kanyó Andrea: Mikor hivatást választunk, értékeket is választunk. honvedelem.hu, 2010. január 7. https://honvedelem.hu/cikk/mikor-hivatast-valasztunk-ertekeket-is-valasztunk/

Kindler József – Zsolnai László (szerk.): Etika a gazdaságban. Keraban, Budapest, 1993.

Lind, William S. – Nightengale, Keith – Schmitt, John F. – Sutton, Joseph W. – Wilson, Gary I.: The Changing Face of War: Into the Fourth Generation. Marine Corps Gazette, October 1989, 22–26. http://www.lesc.net/system/files/4GW+Original+Article+1989.pdf

Papp Tibor: Etika – A jó életről szóló tanítás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pomáz, 2012. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/288257/file/Etika.pdf

Petrarca, Francesco: Az aranyéhség és a birtoklás vágya: csapás az emberiségre. In: Petrarca levelei. Európai Antológia, Budapest, 1962.

Sen, Amartya Kumar:Skerker, Michael: Just War Criteria and the New Face of War. Journal of Military Ethics, 2004/3., 27–39. DOI: https://doi.org/10.1080/15027570310004636

Smith, Adam: The Theory of Moral Sentiments. Penguin Classics (Anniversary Edition). Penguin, London, 2010.

Smith, Adam: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól. Ford. Éber Ernő. Napvilág, Budapest, 2011.

Törő Lajos: A katonai etika, a tiszti hivatás és értékrend néhány kérdése. Hadtudományi Szemle, IX. évf. 2016/1., 287. http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/10260

Turay Alfréd: Az ember és az erkölcs. Katolikus Teológiai Kézikönyvek 31. Szeged, 2000.

Vallor, Shannon: The Future of Military Virtue: Autonomous Systems and the Moral Deskilling of the Military. In: K. Podins – J. Stinissen – M. Maybaum: 5th International Conference on Cyber Conflict, NATO CCDCOE Publications, Tallinn, 2013, 471–486. https://scholarcommons.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=phi

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-30

Hogyan kell idézni

Tóth, A. (2020). Az etikus vezetésben rejlő lehetőségek. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(6), 111–119. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.9