A pályakezdő katonák megszólításának és megtartásának lehetősége a szervezeti szocializáció eszközével

Szerzők

  • Barna Boglárka sz. hadnagy Nemzeti Közszolgálati Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.6

Kulcsszavak:

szervezeti szocializáció, szocializációs stratégia, fegyveres erők, Magyar Honvédség

Absztrakt

A biztonságpolitikai környezet folyamatos változásával a fegyveres erők szerepe is átalakul. A technológiai vívmányok új lehetőségeket teremtenek és folyamatosan változtatják a háborúról alkotott vélekedésünket. A megújuló eszközkészlet mellett azonban figyelemmel kell kísérni a társadalmi változások főbb tendenciáit és ezek biztonsági környezetünkre gyakorolt hatását is. A globalizáció eredményeképpen a felnövekvő generációk gondolkodásmódja és értékrendje más alapokra helyeződik. A szocializáció során végbemegy a személyiség változása az egyént körülvevő ingerek hatására. A folyamat kétirányú, vagyis a személyiség változása mellett az egyén is aktívan alakítja környezetét. Ennek fényében a szocializáció eszközként is értelmezhető. A fegyveres erők esetében a szervezeti szocializáció lehet a szervezetek hatékonyságának növeléséhez használt egyik kulcstényező. Több országban a fegyveres erők elöregedő, lassan változó, rugalmatlan szervezetet takarnak. A folyamatosan változó biztonsági környezet azonban nem teszi lehetővé a hosszú „válaszidőket”, a lassú, bürokratikus szervezeti utak betartását. A szervezet ütőképessé tételére a fiatal, jó adottságokkal rendelkező katonák jelenthetnek megoldást. A pályakezdő generációval azonban újabb igények és értékek jelennek meg a munkaerőpiacon, amelyek sok esetben a fegyveres erők megszokott értékeitől távolinak hatnak. A látszólag hiányzó közös metszet kialakítására használható a tudatosan felépített szervezeti szocializációs folyamat. Jelen tanulmány szerzője a szocializáció eszközként való tudatos használatának első lépéseként munka- és szervezeti szocializációs elméleteket mutat be, majd ismerteti azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a jövőben lehetségessé válik egy adott célcsoportra illeszthető szocializációs stratégia kialakítása.

Információk a szerzőről

Barna Boglárka sz. hadnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

PhD-hallgató (NKE Hadtudományi Doktori Iskola)
ORCID iD: 0000-0001-7839-0086

Hivatkozások

Ashford, Susan J.: Feedback-Seeking in Individual Adaptation: A Resource Perspective. The Academy of Management Journal, Volume 29 (1986/3.), 465–487.

Bailyn, Lotte – Schein, Edgar: Life/career considerations as indicators of quality of employment. In: Biderman, A. D. – Drury, T. F. (eds.): Measuring Work Quality for Social Reporting. Sage, New York, 1976.

Barna Boglárka: A munkahelyi stressz idői vetülete és főbb forrásai a hadseregben. Hadtudományi Szemle, XI. évf. (2018/1.), 124–141.

Dubin, Robert – Champoux, Joseph E. – Porter, Lyman W.: Central life interests and organizational commitment of blue-collar and clerical workers. Administrative Science Quarterly, Volume 20 (1975/3.), 411–421. DOI: https://doi.org/10.2307/2392000

Edwards, Jeffrey R.: Person-job fit: A conceptual integration, literature review, and methodological critique. In: Hodgkinson, Gerard P. – Ford, J. Kevin – Cooper, Cary L. – Robertson, Ivan T. (eds.): International review of industrial and organizational psychology. John Wiley & Sons, Oxford, 1991, 283–357.

Feldman, Daniel Charles: The Multiple Socialization of Organization Members. The Academy of Management Review, Volume 6 (1981/2.), 309–318. DOI: https://doi.org/10.2307/257888

Furnham, Adrian: Personality at work. Routledge, London, 1992.

Furnham, Adrian: Vocational choice, organizational selection and socialization. In: Furnham, Adrian (ed.): The Psychology of Behaviour at Work. The individual in the organization. Psychology Press, Hove – New York, 2012.

Herzberg, Frederic – Mausner, Bernard – Snyderman, Barbara B.: The motivation to work. Wiley, New York, 1959.

Holland, John: Making vocational choices: A theory of careers. Prentice-Hall, New Jersey, 1973.

Ilies, Remus – Judge, Timothy A.: Understanding the dynamic relationships among personality, mood, and job satisfaction: A field experience sampling study. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Volume 89 (2002/2.), 1119–1139. DOI: https://doi.org/10.1016/S0749-5978(02)00018-3

Irány a sereg! – A Magyar Honvédség karrieroldala. http://www.iranyasereg.hu/

Jim Jenkins: Leading the Four Generations at Work. AMA, 01. 24. 2019. https://www.amanet.org/articles/leading-the-four-generations-at-work/

Katz, Daniel – Kahn, Robert L. – Adams, John S. (eds.): The study of organizations. Jossey-Bass, San Francisco, 1980.

Kissné András Klára: Hogyan motiválhatóak a különböző generációk tagjai? HRportal, 2010. https://www.hrportal.hu/hr/hogyan-motivalhatoak-a-kulonbozo-generaciok-tagjai-20100804.html

Klein Sándor: Munkapszichológia a 21. században. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2018.

Kline, Paul: The psychology of vocational guidance. Batsford, London, 1975.

Lambert, Eric G. – Minor, Kevin I. – Wells, James B. – Hogan, Nancy L.: Social support’s relationship to correctional staff job stress, job involvement, job satisfaction, and organizational commitment. The Social Science Journal, Volume 53 (2016/1.), 22–32.

Lengyel Zsuzsánna: A katonai pályaszocializáció néhány sajátosságáról. Hadtudományi Szemle, I. évf. (2008/1.), 63–69.

Madarász Tibor: Időszerű katona pedagógiai kérdések. Képzés és Gyakorlat, 11. évf. (2013/1–4.), 147–161. http://trainingandpractice.hu/sites/default/files/kepzes_es_gyakorlat/tanulmanyok/12-Madarasz_T-kozlemeny.pdf

Matz, Adam K. – Wells, James B. – Minor, Kevin I. – Angel, E.: Predictors of turnover intention among staff in juvenile correctional facilities: The relevance of job satisfaction and organizational commitment. Youth Violence and Juvenile Justice, Volume 11 (2013/2.), 115–131. DOI: https://doi.org/10.1177/1541204012460873

Morrison, Elizabeth W.: Longitudinal Study of the Effects of Information Seeking on Newcomer Socialization. Journal of Applied Psychology, Volume 78 (1993/2.), 173–183. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.2.173

O’Leary-Kelly, Anne M. – Griffin, Ricky W.: Job Satisfaction and Organizational Commitment. In: Brewer, Neil – Wilson, Carlene (eds.): Psychology and Policing. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 1995, 367–394.

Parsons, Frank.: Choosing a Vocation. Houghton Mifflin, Boston, 1909.

Randall, Donna M.: Multiple Roles and Organizational Commitment. Journal of Organizational Behavior, Volume 9 (1988/4.), 309–317. DOI: https://doi.org/10.1002/job.4030090403

Rijavec, Majda: A katonai alegység mint közösség. In: Pavlina, Želimir – Komar, Zoran (szerk.): Katonapszichológia. I. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007, 167–180.

Salancik, Gerald R. – Pfeffer, Jeffrey: A social information processing approach to job attitudes and task design. Administrative Science Quarterly, Volume 23 (1978/2.), 224–253. DOI: https://doi.org/10.2307/2392563

Schein, Edgar: Career Anchors Revisited: Implications for Career Development in the 21st Century. The Academy of Management Executive, Volume 10 (1996/4.), 80–88.

Schein, Edgar H.: Career dynamics: matching individual and organizational needs. Addison-Wesley, Massachusetts, 1978.

Schein, Edgar H.: The Individual, the Organization, and the Career: A Conceptual Scheme. The Journal of Applied Behavioral Science, Volume 7 (1971/4.), 401–426. DOI: https://doi.org/10.1177/002188637100401

Takács Ildikó: A munkahelyi szocializáció és a munkahelyi beilleszkedés pszichológiai tényezői. In: Mészáros Aranka (szerk.): A munkahelyi szociálpszichológia jelenségvilága. I. Egyének és csoportok. Z–Press Kiadó Kft., Miskolc, 2006, 296–315.

Thierry, Henk: Motivation and Satisfaction. In: Drenth, Pieter J. D. – Thierry, Henk – de Wolff, Charles J. (eds.): Handbook of Work and Organizational Psychology. Vol. 4. Psychology Press Ltd., Hove, 1998, 253–289.

Wright, Thomas A. – Bonett, Douglas G.: Growth Coping, Work Satisfaction and Turnover: A Longitudinal Study. Journal of Business and Psychology, Volume 6 (1991/1.), 133–145. https://www.kadetprogram.hu/

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-29

Hogyan kell idézni

Barna, B. (2020). A pályakezdő katonák megszólításának és megtartásának lehetősége a szervezeti szocializáció eszközével. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(6), 67–80. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.6

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés