Repülőgépek elektromos meghajtása – szükségszerűség kompromisszumokkal II. rész

  • Dr. Óvári Gyula
  • Fehér Krisztina
Kulcsszavak: üzemanyag-fogyasztás, alternatív energiahordozók, elektromos meghajtás, városi légi közlekedés, eVTOL, környezetszennyezés, széndioxid

Absztrakt

ÖSSZEFOGLALÁS:

Napjaink egyik legnagyobb technikai kihívása az egyre csökkenő mennyiségben kitermelhető hagyományos, fosszilis eredetű energiahordozók kiváltása, pótlása. A tanulmány első része a repülőeszközök működtetéséhez alkalmazott energiahordozók kitermelési adatait elemezte, majd felvázolta a világ országainak jelenlegi és az elkövetkező évtizedekre vetített kőolajszükségletét. A szerzők megvizsgálták a repülés hatását a környezetre, és az adatokat összevetették más környezet-, illetve klímakárosító tevékenységekkel. A második rész rávilágít a dinamikusan növekvő légi forgalom és a környezetvédelemi szabályozás ellentmondásaira, valamint magyarázatot ad az alternatív energia bevezetésének kényszerű lassulására. Végül a tanulmány a 2050-ig tartó időszak fejlődési irányait vázolja fel.

Megjelent
2021-06-21
Rovat
Cikkek