Szerkesztőbizottság

Tulajdonos:
Bozó Tibor vezérőrnagy

 

Szerkesztőbizottság elnöke
Dr. Porkoláb Imre ezredes
(MCC Vezetőképző Akadémia, igazgató)

 

Szerkesztőbizottság alelnöke:
Bárány Zoltán Gábor ezredes
(MH TP parancsnokhelyettes)

 

Főszerkesztő:
Prof. dr. Padányi József vezérőrnagy DSc (NKE KMDI iskolavezető)

 

Szerkesztőbizottság tagjai:
Kaposvári László dandártábornok (MHP LGCSF)
Szakácsi István alezredes (MHP HSZ (logisztika)) 
Prof. dr. Kovács László dandártábornok (MHP HSZ (kibervédelmi))
Lengyel Csaba ezredes (MHP HSZ (szárazföld)) 
Solymosi Ferenc ezredes (MH TTP)
Dr. Hajdú Ferenc ezredes (MH MI)
Könczöl Ferenc ezredes (MH 12. ALRE)
Dr. Koller József dandártábornok (MH 86. SZHB)
Prof. dr. Haig Zsolt ezredes (NKE KMDI)
Dr. habil. Gyarmati József alezredes (NKE HKK)
Dr. Németh András őrnagy (NKE HKK)
Prof. dr. Rohács József CSc. (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Prof. dr. Kiss Péter (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
Dr. Both Előd (Magyar Asztronautikai Társaság)
Dr. Trembeczki László András (HM EI ZRt.)
Benkó Imre (HM CURRUS ZRt. és HM ARMCOM ZRt.)
Magyar Ferenc (ITM)

 

Lektori bizottság elnöke:
Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok   

 

Felelős szerkesztő:
Végvári Zsolt alezredes (MH MI, MHTT, TÚK, MEE)

 

Szerkesztő:
Rojkó Annamária főtanácsos (MH TP, MÚOSZ, TÚK)

 

Katonai szerkesztő:
Druzsin József őrnagy (MH TP, MHTT, TÚK, MKLE)

 

Szerkesztő asszisztens:
Rózsáné Drahos Gabriella munkatárs

 

Kutatástámogató asszisztens:
Dari Nikolett