Szerkesztőbizottság

Szerkesztőbizottság elnöke
Dr. Porkoláb Imre dandártábornok

 

Szerkesztőbizottság alelnöke:
Bárány Zoltán Gábor ezredes

 

Főszerkesztő:
Prof. dr. Padányi József vezérőrnagy DSc (NKE KMDI iskolavezető)

 

Szerkesztőbizottság tagjai:
Prof. dr. Kovács László dandártábornok (NKE rektorhelyettes)
Solymosi Ferenc ezredes 
Dr. Hajdú Ferenc (Zrínyi Kft.)
Könczöl Ferenc ezredes
Dr. Koller József dandártábornok (NKE HHK)
Prof. dr. Haig Zsolt ezredes (NKE HHK)
Dr. habil. Gyarmati József alezredes (NKE HKK)
Dr. Németh András alezredes (NKE HKK)
Prof. dr. Rohács József CSc. (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Prof. dr. Kiss Péter (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
Dr. Both Előd (Magyar Asztronautikai Társaság)
Dr. Trembeczki László András (HM EI ZRt.)
Magyar Ferenc (miniszteri főtanácsadó)

 

Lektori bizottság elnöke:
Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok   

 

Felelős szerkesztő:
Végvári Zsolt alezredes (MH MI, MHTT, TÚK, MEE)

 

Szerkesztő:
Rojkó Annamária főtanácsos (MÚOSZ, TÚK)

 

Katonai szerkesztő:
Druzsin József őrnagy (MHTT, TÚK, MKLE)

 

Szerkesztő asszisztens:
Rózsáné Drahos Gabriella munkatárs