Repülőgépek elektromos meghajtása – szükségszerűség kompromisszumokkal III. rész

Szerzők

  • Óvári Gyula
  • Fehér Krisztina

DOI:

https://doi.org/10.23713/HT.55.2.03

Absztrakt

apjaink egyik legnagyobb technikai kihívása az egyre csökkenő mennyiségben kitermelhető hagyo mányos, fosszilis eredetű energiahordozók kiváltá- -
sa. A légi közlekedésben erre megnyugtató, hosszú távú
megoldás eddig még nem született, jelenleg csak az elektromos meghajtású repülőeszközök jöhetnek számításba,
amelyek ez irányú fejlesztése már tart, és az USAF is támogatja a koncepciót. A tanulmány korábbi részeiben a szerzők áttekintették repülőeszközök működtetéséhez alkalmazott energiahordozók fajtáit, a környezetszennyezés
csökkentése érdekében szóba jöhető alternatív energiaforrások kiválasztásának szempontjait, majd a repülés környezeti hatásait. Felvetették a dinamikusan növekvő légi
forgalom és a környezetvédelemi szabályozás ellentmondásait, elemezték az alternatívenergia-bevezetés kényszerű lassulásának okait, valamint aggályokat fogalmaztak
meg a 2050-ig tartó fejlődés lehetőségeiről. A tanulmány
III. része a katonai repülés és környezetszennyezés arányait vizsgálja, majd bemutatja a nemzetközi társadalmi, politikai, katonai válságok, illetve a koronavírus-járvány hatá-
sait a repülőiparra és a légi közlekedésre. Ezt követően
önálló rész foglalkozik az elektromos meghajtású repülő-
eszközök gyors bevezetésének kényszerhelyzetével, valamint az azzal járó kompromisszumokkal.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-15

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek