Információ Szerzőknek

A szerkesztőség két független lektorral ellenőrizteti a beküldött kéziratokat, és plágiumellenőrzésnek veti alá azokat. A cikkek/tanulmányok szerkesztőségi feldolgozása miatt kérjük a Word formátum használatát, illetve minden cikknek és tanulmánynak tartalmaznia kell egy max. 6-10 soros összefoglalást és 5 kulcsszót magyar és angol nyelven is, illetve a cím angol nyelvű fordítását. Lapunk szerzőinek nevénél lábjegyzetben fel kell tüntetni a szerző e-mail címét és Orcid azonosítóját (www.orcid.org oldalon kérhető), továbbá a szerző munkahelyét, intézményi kötődését angol és magyar nyelven egyaránt, illetve tudományos fokozatát.

A kéziratot csak a felhasznált irodalmak megjelölésével fogadjuk el. Ha a hivatkozott irodalmi forrás nem rendelkezik DOI azonosítóval, azt kérjük feltüntetni. Az irodalmi hivatkozások formája az ISO 690:2010 szabványnak feleljen meg.

A hivatkozásokra vonatkozó szabály, hogy egyetlen olyan forrás se szerepeljen a felhasznált irodalom jegyzékében, amelyre a szerző a törzsszövegben nem hivatkozik.Az irodalmi hivatkozások formája a Chichago Manual of Style 17. kiadás szabánynak feleljen meg. Útmutató: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

A szerzői jogra (copyrightra) vonatkozó jogok és kötelezettségek, továbbá a tiszteletdíj a kiadói szerződésben kerülnek szabályozásra.

Szerkesztőségünk egyelőre nem fogad kéziratokat az OJS felületen. Amennyiben érdekli a publiklálás lehetősége, keressen minket bizalommal a nyilvános elérhetőségeink bármelyikén!