Kapcsolat

MH TP
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 41. 1. ép. mfszt.
Postacím: 1885 Budapest, Pf.: 25.

E-mail: haditechnika@hm.gov.hu
Website: wwww. haditechnika.hu
www.facebook.com/HTfolyoirat

Haditechnika kéthavonként nyomtatásban megjelenő folyóirat. (ISSN 0230-6891)

Fő kapcsolattartó

Szabó András
MH TP

Támogatási kapcsolattartó

Bodnár István szds.
Telefon 23-292