Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Stohl Róbert százados

Dr. Stohl Róbert százados katonai pályafutását az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 62. lövészzászlóaljánál kezdte, jelenleg az MH Transzformációs Parancsnokság Honvéd Tudományos Kutatóhely munkatársa. Könyvtár- és történelemtudományi tanulmányait követően irodalomtudományból szerzett PhD-fokozatot 2010-ben a Szegedi Tudományegyetemen. Több hazai felsőoktatási intézményben oktatott a könyvtár- és információtudomány területén.

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Wagner Péter

Dr. Wagner Péter politikaelmélet és könyvtár szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Doktori disszertációját a Pécsi Tudományegyetemen védte meg 2013-ban a politikai iszlám közép-ázsiai térnyeréséről. 2007-ben kezdett dolgozni a Magyar Külügyi Intézetben. 2014 és 2016 között Koppenhágában élt. Kutatási területe Közép-Ázsia és a Közel-Kelet konfliktusai, a nemzetközi terrorizmus, biztonságpolitika és a transzatlanti kapcsolatok. 2006 óta […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Prof. dr. habil. Szakály Sándor

Prof. dr. habil. Szakály Sándor 1980-ban szerzett történelem–könyvtár szakos bölcsészdiplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti Magyarország történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar rendvédelmi szervek története, valamint a jelzett időszak politika- és sporttörténete. Számos kötetet publikált pályája során. 1982. január 16-án „summa cum laude” minősítéssel a bölcsészettudományok doktorává […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Srđa Trifković (PhD)

Dr. Srđa Trifković 1977-ben, a Sussex-i Egyetemen diplomázott nemzetközi kapcsolatok szakirányból, a Zágrábi Egyetemen 1986-ban politikatudományból, PhD-fokozatát 1990-ben szerezte meg történelemtudományból a Southhamptoni Egyetemen. 1980 és 1986 között a BBC World Service műsorvezetője volt Londonban, 1986 és 1987 között a Voice of America műsorvezetője Washingtonban. 1988–1991 közt a U.S. News & World Report belgrádi tudósítójaként […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes (CSc)

Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Műveleti Támogató Tanszék egyetemi tanára. Hivatásos tiszti pályafutását 1990-ben a Tóth Ágoston Térképészeti Intézetben kezdte. Kandidátusi fokozatát földrajztudományból szerezte a Szlovák Tudományos Akadémián. 1993 és 2003 között számos beosztást töltött be a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, és […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Sári Gábor alezredes

Dr. Sári Gábor alezredes 1992-ben végzett a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán katonai üzemgazdászi szakon, kitüntetéses oklevéllel, főhadnagyként. Főiskolai évei alatt belekóstolt a tudományos kutatás világába is: pályamunkájával az intézményi Tudományos Diákköri versenyen második helyezést ért el. 1997-ben Veszprémbe, az MH 2. Repülő és Légvédelmi Hadtestparancsnokság kiképzési főnökségére került, ez idő alatt kezdett el tanulmányokat, […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Porkoláb Imre ezredes

Dr. Porkoláb Imre ezredes felsőfokú tanulmányait a katonai főiskolai képzést követően a 270 éves múlttal rendelkező Sandhursti Királyi Katonai Akadémián végezte, illetve több hazai katonai és civil egyetemen szerzett másoddiplomákat. 2003-ban hadszíntéri szolgálaton vett részt az Iraki Szabadság hadműveletben, majd a Magyar Honvédség különleges műveleti képességének megalakításában végzett vezető tevékenységet. 2011 júliusától az USA-ban, a […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy korán elkötelezte magát a haza védelme iránt: 14 évesen már Egerben, a honvéd kollégium falai között készült hivatására. Innen egyenes út vezetett a katonai főiskolára, Szentendrére, ahol kitüntetéses tüzértiszti és földmérő mérnöki diplomával, eredményének köszönhetően főhadnagyként kezdte meg pályafutását Tapolcán, a Sorozatvető Ezrednél. Hosszú, élményekkel és eredményekkel teli pályafutása Pécs, Székesfehérvár, […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Harold E. Raugh Jr. ny. alezredes (PhD)

Dr. Harold E. Raugh Jr. ny. alezredes jelenleg parancsnoksági történészként szolgál az Amerikai Egyesült Államok Európában Állomásozó Szárazföldi Erőinél Wiesbadenben, Németországban. Előzőleg parancsnoksági történész volt az ENSZ Parancsnokság Egyesített Haderők Parancsnokságán és a Koreai Amerikai Haderőknél a Koreai Köztársaságban, Szöulban (2015–2017). Azt megelőzően szintén parancsnoksági történészként szolgált a Védelmi Logisztikai Hivatalban a Virgínia állambeli Fort […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Rajnai Zoltán

Dr. Rajnai Zoltán Magyarország nemzeti kiberkoordinátora, az Óbudai Egyetem professzora, 2015-tól az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánja. A Biztonságtudományi Doktori Iskola alapítója, vezetője, kutatási területe a kiberbiztonság, az információbiztonság, az információs kommunikáció és a távközlési rendszerek üzemeltetése. Korábban (1981–2013) ezredesként szolgált a Magyar Honvédségben, 1993–2013 között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem […]