Kategóriák
Honvéd Altiszti Folyóirat

dr. Jobbágy Zoltán ezredes

egyetemi docens, HHK nemzetközi dékánhelyettes A Kossuth Lajos Katonai Főiskolán folytatott tanulmányait (1987–1990) követően Németországban a Bundeswehr hamburgi Helmut Schmidt Egyetemén (1993–1996), majd a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (1997–2000) tanult. A hatásalapú műveletekről szóló doktori tézisét a TNO Alkalmazott Tudományos Kutatások Intézet (2003–2005), valamint a Clingendael Stratégiai Tanulmányok Központ (2005–2007) tagjaként a hollandiai Leideni Egyetemen (2009) […]

Kategóriák
Hungarian Defence Review Online

Call for papers

The Editorial Board of Hungarian Defence Review welcomes all papers, based on new research results, analysing any aspect of the priority topics listed below, in the issues appearing in 2020/2021. 1. The change of the organisational culture of the Hungarian Defence Forces in the light of the defence industrial developments.  2. Digital soldier – How […]

Kategóriák
Honvédségi Szemle Online

Felhívás tanulmány készítésére

A Honvédségi Szemle Szerkesztőbizottsága a 2020/2021-ben megjelenő folyóiratszámok tematikus blokkjaiba minden olyan – új kutatási eredményeken alapuló – témát szívesen lát, amely az alábbi kiemelt témakörök valamely aspektusát elemzi. A Magyar Honvédség szervezeti kultúrájának változása a védelmi ipari fejlesztések tükrében. Digitális katona. Hogyan változik a hadviselés és milyen kognitív, illetve élettani fejlesztésekre van szükség az […]

Kategóriák
Honvéd Altiszti Folyóirat

2020/4. szám

A kéthavonta 32 oldalon megjelenő Honvéd Altiszti Folyóirat az altisztek hangján mutatja be az állománycsoport szolgálatteljesítésének kérdéseit, ad képet a katonacsaládok mindennapjairól, a szabadidő hasznos eltöltéséről.

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Capt Róbert Stohl PhD

Captain Róbert Stohl Phd started his military career at the 62nd Infantry Battalion of the HDF 5th ‘Bocskai István’ Infantry Brigade, currently he is serving as a research fellow at the HDF Transformation Command Scientific Research Centre. After completing his studies in Library Science and History, he earned his PhD degree in Literature in 2010 […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Stohl Róbert százados

Dr. Stohl Róbert százados katonai pályafutását az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 62. lövészzászlóaljánál kezdte, jelenleg az MH Transzformációs Parancsnokság Honvéd Tudományos Kutatóhely munkatársa. Könyvtár- és történelemtudományi tanulmányait követően irodalomtudományból szerzett PhD-fokozatot 2010-ben a Szegedi Tudományegyetemen. Több hazai felsőoktatási intézményben oktatott a könyvtár- és információtudomány területén.

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Péter Wagner PhD

Péter Wagner PhD holds a Master degree in Science of Library and Political Science. He received his PhD from the University of Pécs, his dissertation explored the emergence of Political Islam in Central Asia after the break-up of the Soviet Union. Péter’s main fields of research are the conflicts of Central Asia and the Middle […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Wagner Péter

Dr. Wagner Péter politikaelmélet és könyvtár szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Doktori disszertációját a Pécsi Tudományegyetemen védte meg 2013-ban a politikai iszlám közép-ázsiai térnyeréséről. 2007-ben kezdett dolgozni a Magyar Külügyi Intézetben. 2014 és 2016 között Koppenhágában élt. Kutatási területe Közép-Ázsia és a Közel-Kelet konfliktusai, a nemzetközi terrorizmus, biztonságpolitika és a transzatlanti kapcsolatok. 2006 óta […]

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Brig Gen (Ret) Rudolf Urban CSc

Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. Dr. h. c. is a professor at the Department of Management and Informatics at the Police Academy of the Czech Republic in Prague. He studied economics and organizing with a focus on logistics. From 1973 to 1999 he worked in various military positions. In 2000 he began his academic career, […]

Kategóriák
Honvéd Altiszti Folyóirat

Dr. Rudolf Urban ny. dandártábornok (CSc)

C. H. Prof. Dr. Ing. Rudolf Urban (CSc) a prágai Cseh Köztársaság Rendőri Akadémiája Vezetési és Informatikai Tanszékének professzora. Pályafutása során kezdetben gazdaságtudományi és logisztikai tanulmányokat folytatott. 1973 és 1999 között különböző katonai beosztásokban dolgozott. 2000-ben megkezdte tudományos karrierjét, amelynek során számos tudományos posztot töltött be. Volt a vyškovi Katonai Egyetem és a brnoi Védelmi […]