A német alárendeltségbe léptetett magyar királyi I. gyorshadtest tevékenysége 5. rész

Irány a Sztálin-vonal!

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.23713/HT.57.5.15

Kulcsszavak:

Magyar Királyi Honvédség, Barbarossa hadművelet, Kárpát-csoport, Gyorshadtest, (páncélozott) felderítő-zászlóalj

Absztrakt

A Magyar Királyi Honvédség részvétele az 1941. évi Szovjetunió elleni hadműveletben a német Barbarossa hadművelet részét képezte. Az ott harcba vetett, német alárendeltségbe került magyar királyi I. gyorshadtest szervezetében két (páncélozott) felderítő-zászlóalj tevékenykedett. A csapatok tevékenységét az üldözés, illetve a több száz kilométeren keresztül történő, dinamikus tempójú Kelet felé nyomulás jellemezte. A sorozat első része az 1941. június 22. és július 9. közötti eseményeket idézi fel.

Hivatkozások

Magyarország a második világháborúban – Lexikon A–Zs, Budapest: Petit Real Könyvkiadó, 1997. Főszerkesztő: Sipos Péter;

G. K. Zsukov. Emlékek, gondolatok, Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó–Kossuth Könyvkiadó, 1970;

Максим Коломиец – Михаил Макаров. Прэлюдия к «Барбаросса», Фронтовая Иллустрация Стратегия КМ, 2001.;

Lovik K., Jagits J., dr. Kapy R., Hunt B., dr. Gábor Á., Koroda M: Hat haditudósító a vörös harctéren, Budapest: Stádium Sajtóvállalat Rt., é.n.;

Vitéz nemes ditrói Orosz Béla. A magyar Légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Tapasztalatok a repülőerők vezetése és alkalmazása terén Budapest: a Vitézi Rend Zrínyi Csoport kiadása, 1942.;

Dr. Lengyel Ferenc. Az I. M. Kir. Gyorshadtest hadműveletei a Szovjetunió elleni háborúban (1941. július 9 – november 15.), Hadtörténelmi jegyzet, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Hadtörténelmi Tanszék, 1994.;

Zentay István. „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!” (Hadinapló), Budapest: a Vitézi Rend Zrínyi Csoport kiadása, 1942.;

Vattay Antal (vitéz): Az 1. lovasdandár a Szovjet elleni háborúban. Magyar Katonai Szemle XII. évf. 1942. 7. szám;

Várhalmi Iván. A m. kir. honvédség erőfeszítése a gépesítés területén 1920-tól – 1941. 06.-ig. A Kárpátcsoport, majd az I. gyorshadtest hadműveletei a Szovjetunióban 1941-ben Magánkiadás, 2012;

Orosz Béla. A magyar Légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Tapasztalatok a repülőerők vezetése és alkalmazása terén. Budapest: A Vitézi Rend Zrínyi csoport kiadása, 1942.

Dr. Csima Lajos. Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmányozásához (1938–1945) Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár Budapest 1961.;

Zsedényi Zoltán. A gyorshadtest hadműveletei Oroszországban 1941 / Előadás az Országos Tiszti kaszinóban/ Budapest, 1942. III. 20, Kézirat, HIM HL 6577.;

Andaházi Szeghy Viktor. A magyar királyi honvédség részvétele a Szovjetunió elleni támadásban (1941. június – december), Belvedere, Szeged, 2016.;

##submission.downloads##

Megjelent

2023-10-06

Folyóirat szám

Rovat

Haditechnika történet

Hasonló cikkek

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.