A német alárendeltségbe léptetett magyar királyi I. gyorshadtest tevékenysége 3. rész

Áttelepülés Kolimájára, és megindulás a „sztálini betonon”

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.23713/HT.57.3.12

Kulcsszavak:

Magyar Királyi Honvédség, Barbarossa-hadműcelet, Kárpát-csoport, gyorshadtest, (páncélozott) felderítő-zászlóalj

Absztrakt

A Magyar Királyi Honvédség részvétele az 1941. évi Szovjetunió elleni hadműveletben a német Barbarossa hadművelet részét képezte. Az ott harcba vetett, német alárendeltségbe került magyar királyi I. gyorshadtest szervezetében két (páncélozott) felderítő-zászlóalj tevékenykedett. A csapatok tevékenységét az üldözés, illetve a több száz kilométeren keresztül történő, dinamikus tempójú Kelet felé nyomulás jellemezte. A sorozat első része az 1941. június 22. és július 9. közötti eseményeket idézi fel.

Hivatkozások

Dr. Horváth Csaba. „A magyar harcászati–hadműveleti felderítés története 1918–1990.” Felderítő Szemle VII. évf. november, Emlékszám (2008);

Vitéz nemes ditrói Orosz Béla. A magyar Légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Tapasztalatok a repülőerők vezetése és alkalmazása terén Budapest: a Vitézi Rend Zrínyi Csoport kiadása, 1942.;

Dr. Lengyel Ferenc. Az I. M. Kir. Gyorshadtest hadműveletei a Szovjetunió elleni háborúban (1941. július 9 – november 15.), Hadtörténelmi jegyzet, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Hadtörténelmi Tanszék, 1994.;

M. Szabó Miklós. „A „Kárpát-csoport” repülőcsoportja 1941. nyári–őszi harcaiból levont tapasztalatok” Haditechnika LIII évf. 6. szám (2019): 63–66, https://doi.org/10.23713/HT.53.6.13

Andaházi Szeghy Viktor. A magyar királyi honvédség részvétele a Szovjetunió elleni támadásban (1941. június – december), Belvedere, Szeged, 2016.;

Sárhidai Gyula, Punka György, Kozlik Viktor. HUNGARIAN EAGLES - A Magyar Királyi Honvéd Légierő 1920-1945, magyar– angol kétnyelvű kiadvány, Budapest: Hikoki Publications, 1996.;

Zentay István. „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!” (Hadinapló), Budapest: a Vitézi Rend Zrínyi Csoport kiadása, 1942.;

Várhalmi Iván. A m. kir. honvédség erőfeszítése a gépesítés területén 1920-tól – 1941. 06.-ig. A Kárpát-csoport, majd az I. gyorshadtest hadműveletei a Szovjetunióban 1941-ben Magánkiadás, 2012.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-06-16

Folyóirat szám

Rovat

Haditechnika történet

Hasonló cikkek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.