A német alárendeltségbe léptetett magyar királyi I. gyorshadtest tevékenysége a 17. német hadsereg alárendeltségében 6. rész

Cél a Stálin-vonal

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.23713/HT.57.6.15

Kulcsszavak:

Magyar Királyi Honvédség, Barbarossa hadművelet, Kárpát-csoport, gyorshadtest, (páncélozott) felderítő-zászlóalj

Absztrakt

A Magyar Királyi Honvédség részvétele az 1941. évi Szovjetunió elleni hadműveletben a német Barbarossa hadművelet részét képezte. Az ott harcba vetett, német alárendeltségbe került magyar királyi I. gyorshadtest szervezetében két (páncélozott) felderítő-zászlóalj tevékenykedett. A csapatok tevékenységét az üldözés, illetve a több száz kilométeren keresztül történő, dinamikus tempójú Kelet felé nyomulás jellemezte. A sorozat első része az 1941. június 22. és július 9. közötti eseményeket idézi fel.

Hivatkozások

Lovik Károly, Jagits József, Dr. Kapy Rezső, Hunt Béla, Dr. Gábor Áron, Koroda Miklós: 6 haditudósító a vörös fronton Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest;

Zsedényi Zoltán. A gyorshadtest hadműveletei Oroszországban 1941 / Előadás az Országos Tiszti kaszinóban/ Budapest, 1942. III. 20, Kézirat, HIM HL 6577.;

Erdeös László A Magyar Honvédelem egy negyed százada II 1919–1944, Attraktor, Máriabesnyő – Gödöllő, 2007, 442 o.;

Várhalmi Iván. A m. kir. honvédség erőfeszítése a gépesítés területén 1920-tól – 1941. 06.-ig. A Kárpátcsoport, majd az I. gyorshadtest hadműveletei a Szovjetunióban 1941-ben Magánkiadás, 2012;

Vattay Antal (vitéz): Az 1. lovasdandár a Szovjet elleni háborúban. Magyar Katonai Szemle XII. évf. 1942. 7. szám;

Dr. Lengyel Ferenc. Az I. M. Kir. Gyorshadtest hadműveletei a Szovjetunió elleni háborúban (1941. július 9 – november 15.), Hadtörténelmi jegyzet, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Hadtörténelmi Tanszék, 1994.;

Zentay István. „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!” (Hadinapló), Budapest: a Vitézi Rend Zrínyi Csoport kiadása, 1942.;

Andaházi Szeghy Viktor. A magyar királyi honvédség részvétele a Szovjetunió elleni támadásban (1941. június – december), Belvedere, Szeged, 2016.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-04-22

Folyóirat szám

Rovat

Haditechnika történet