A német alárendeltségbe léptetett magyar királyi I. gyorshadtest tevékenysége 4. rész

Előre a sztálini úton

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.23713/HT.57.4.14

Kulcsszavak:

Magyar Királyi Honvédség, Barbarossa hadművelet, Kárpát-csoport, gyorshadtest, (páncélozott) felderítő-zászlóalj

Absztrakt

A Magyar Királyi Honvédség részvétele az 1941. évi Szovjetunió elleni hadműveletben a német Barbarossa hadművelet részét képezte. Az ott harcba vetett, német alárendeltségbe került magyar királyi I. gyorshadtest szervezetében két (páncélozott) felderítő-zászlóalj tevékenykedett. A csapatok tevékenységét az üldözés, illetve a több száz kilométeren keresztül történő, dinamikus tempójú Kelet felé nyomulás jellemezte. A sorozat első része az 1941. június 22. és július 9. közötti eseményeket idézi fel.

Hivatkozások

Vattay Antal (vitéz): Az 1. lovasdandár a Szovjet elleni háborúban, Magyar Katonai Szemle XII. évf.1942. 7. szám;

Várhalmi Iván. A m. kir. honvédség erőfeszítése a gépesítés területén 1920-tól – 1941. 06.-ig. A Kárpát-csoport, majd az I. gyorshadtest hadműveletei a Szovjetunióban 1941-ben, Magánkiadás, 2012.;

Orosz Béla. A magyar Légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Tapasztalatok a repülőerők vezetése és alkalmazása terén, Budapest: A Vitézi Rend Zrínyi csoport kiadása, 1942.;

Andaházi Szeghy Viktor. A magyar királyi honvédség részvétele a Szovjetunió elleni támadásban (1941. június – december), Belvedere, Szeged, 2016.;

Zentay István. „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!” (Hadinapló), Budapest: a Vitézi Rend Zrínyi Csoport kiadása, 1942.;

Dr. Lengyel Ferenc. Az I. M. Kir. Gyorshadtest hadműveletei a Szovjetunió elleni háborúban (1941. július 9 – november 15.), Hadtörténelmi jegyzet, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Hadtörténelmi Tanszék, 1994.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-08-18

Folyóirat szám

Rovat

Haditechnika történet